Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Participativní rozpočet Projekt přihlášený v roce 2021

Mí noví kamarádi - děda a babička

obrázek k Mí noví kamarádi - děda a babička
Po uvolnění vládních opatření bude sociální kontakt stěžejní náplastí na karanténou zpustošené duševní zdraví seniorů. Propojme naše seniory a děti, umožněme předávání moudrosti, radosti a životního elánu napříč generacemi, podpořme vznik nových přátelství.

Co vám o projektu chce říct jeho autor?

"Současná pandemická situace se dotýká nás všech. Duševní zdraví seniorů však kvůli izolaci trpí dvojnásob. Skutečnost, že obzvláště starší populace žije odděleně v domovech pro seniory či v jiných zařízeních, jí znemožňuje, zejména v tomto čase, tolik potřebný kontakt s okolím. Věřím, že po uvolnění vládních opatření bude právě sociální kontakt stěžejní náplastí na karanténou zpustošené duševní zdraví seniorů. Mezigenerační setkávání je nicméně dekadentním tématem dnešní doby i mimo období pandemie, a to hlavně kvůli institucionalizaci. Děti docházejí do školek a do škol, senioři jsou zase umisťováni do nejrůznějších zařízení, což znemožňuje jejich interakci. Ze zahraniční praxe lze však již teď s jistotou tvrdit, že propojování generací nepomáhá pouze duševnímu zdraví seniorů, ale i dětské generaci. Vznikají tak silné vazby pro předávání moudrosti, radosti a životního elánu. Vznikají tak nová přátelství. Prostředky z participativního rozpočtu bych soustředila na rozjezd projektu, který by cílil právě na propojování generací. Děti z mateřských škol by se pravidelně, jednou týdně, setkávaly se seniory a společně by tvořili, četli příběhy, tančili a sdíleli zkušenosti. Navíc, pokud by se projekt rozeběhl, bych v něm ráda pokračovala i po vyčerpání nabízené finanční dotace." Pavla Nováková


Kvůli ochraně osobních údajů nezveřejňujeme kontaktní údaje na jednotlivé autory, pokud je chcete oslovit, napište či zavolejte kontaktní osobě - Michele Vojáček, MěÚ Litomyšl, 724 917 054, michele.vojacek@litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl