Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
Vladimír Augusta
Knihtiskař Majitel bývalé věhlasné litomyšlské tiskárny „Kuklík“, v níž byla vydána řada zajímavých tisků (např. Komenského Labyrint světa, ...
další informace
Emanuel Bárta
Středoškolský učitel, geolog, paleontolog a arachnolog Absolvent gymnázia v Jindřichově Hradci a přírodních věd Karlovy univerzity v Praze; od  ...
další informace
Miroslava Brdíčková rozená Šplíchalová
Reprezentantka ČSR ve sportovní gymnastice Po maturitě na litomyšlském gymnáziu studovala francouzštinu a tělesnou výchovu na Univerzitě ...
další informace
Josef Buchtele, st.
Rakouský důstojník, živnostník, velitel Národní gardy v Litomyšli roku 1848 Zběhl ze studií na litomyšlském piaristickém gymnáziu a  ...
další informace
Karel Holec
Malíř-krajinář, úředník města Litomyšlský městský úředník, sekretář Městské galerie v Litomyšli, organizační pracovník operního festivalu Smetanova Litomyšl, malíř. ...
další informace
František Janda
Sochař a výtvarník Vyučil se zámečníkem, deset let pracoval na hlubinném dole. Absolvent studia sochařství na Akademii ...
další informace
Prof., PhDr. Viktor Janda, DrSc.
Vysokoškolský učitel, vědec, zoolog, entomolog Absolvent litomyšlského gymnázia a studia přírodních věd na Filozofické fakultě Karlovy univerzity ...
další informace
Ludmila Jandová rozená Kalibánová, akad. malířka
Malířka, grafička Grafička a malířka, absolventka jedenáctileté střední školy v Litomyšli a Akademie výtvarných umění v Praze, žákyně profesorů ...
další informace
Viktor Kamil Jeřábek
Učitel, spisovatel, první předseda Moravského kola spisovatelů Pocházel z rodiny správce Augustovy tiskárny v Litomyšli; absolvent litomyšlské reálky a  ...
další informace
Bedřich (Friedrich) Kalles
Výrobce klavírů a harmonií Studoval v Drážďanech, Lipsku, Berlíně a Hamburku (plynně ovládal 5 jazyků), byl členem litomyšlské ...
další informace
PhDr. Jan Kapusta
Historik, muzikolog, kulturní pracovník Po absolvování lanškrounského gymnázia vystudoval v letech 1951 až 1956 obory hudební věda, estetika ...
další informace
Bohdan Kopecký, akad. malíř
Malíř, grafik, ilustrátor U litomyšlské firmy Tachezy se učil fotografem, avšak pro chronickou vadu zraku musel učení ...
další informace
Zdeněk Matěj Kuděj
Spisovatel, novinář, cestovatel (dobrodruh) Studoval gymnázia v Praze a Příbrami; studia však nedokončil a stal se lékárnickým praktikantem ...
další informace
MUDr. František Lašek
Lékař, purkmistr, spisovatel, pracovník mnoha spolků Po absolvování litomyšlského gymnázia a studiích lékařské fakulty v Praze působil od  ...
další informace
Pravoslav Martínek
Malíř, grafik, ilustrátor, středoškolský učitel Po maturitě na litomyšlském gymnáziu vystudoval České vysoké učení technické v Praze (profesura ...
další informace
Ing. arch. Josef Matička
Architekt, malíř Absolvent oboru architektura a pozemní stavitelství na pražské technice a Uměleckoprůmyslové školy v Praze; byl žákem ...
další informace
Vojtěch Novotný pseud. Kolenský
Středoškolský učitel, historik Absolvent gymnázia v Českých Budějovicích a studia historie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, středoškolský ...
další informace
Karel Podhajský, pseud. Kapský
Úředník městské samosprávy, myslivec, kynolog, entomolog Studoval na c.k. státní škole střední v Litomyšli a na německé obchodní ...
další informace
P. German Josef Praesident
Příslušník piaristického řádu, středoškolský učitel, historik, vlastenec Do piaristického řádu vstoupil v 16 letech, vystudoval teologii a  ...
další informace
Magdaléna Dobromila Rettigová
Spisovatelka, básnířka, průkopnice ženské emancipace V Litomyšli žila od roku 1834. Je známa jako spisovatelka, básnířka a představitelka ...
další informace
František Ropek, akad. malíř
Malíř-portrétista a krajinář Absolvent Uměleckoprůmyslové školy a Akademie výtvarných umění v Praze, žák profesorů Arnošta Hofbauera a Vratislava ...
další informace
Hubert Gordon Schauer
Žurnalista, literární kritik a publicista Pocházel z početné rodiny pobývající na litomyšlském  předměstí Zahájí; po absolvování místního gymnázia ...
další informace
P. Dr. Florus Stašek (též Staschek)
Příslušník piaristického řádu, středoškolský učitel, fyzik, astronom Do historie Litomyšle se zapsal jako ředitel gymnázia a rektor ...
další informace
P. František Ambrož Stříteský
Příslušník piaristického řádu, středoškolský učitel, politický vězeň, překladatel, zahradník Absolvent Teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, duchovní, ...
další informace
P. Antonín Šanta
Katolický duchovní, spisovatel, buditel, filozof Absolvent litomyšlského gymnázia a místního filozofického ústavu; do Litomyšle se vrátil po  ...
další informace
Quido Šimek
Kupec, sběratel starožitností, kronikář, kreslíř, cestovatel Povoláním kupec, majitel domu čp. 139 na litomyšlském „dolním“ náměstí. Vynikl ...
další informace
Alois Vojtěch Šmilovský (vlastním jménem Schmillauer-
Středoškolský učitel, prozaik Studoval na pražském akademickém gymnáziu a na Univerzitě Karlově, kde si zapsal přírodní vědy, ...
další informace
Břetislav Šťastný
Středoškolský učitel, hudební skladatel Bratr Karla a Oldřicha Šťastných, po absolvování varhanního oddělení pražské konzervatoře působil jako ...
další informace
Karel Šťastný, akad. malíř
Učitel, malíř a grafik, loutkář Bratr Břetislava a Oldřicha Šťastných studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u  ...
další informace
Oldřich Šťastný
Středoškolský učitel, kulturní pracovník, hudebník, loutkář Bratr Karla a Břetislava Šťastných, povoláním pedagog (vystudoval matematiku, fyziku a  ...
další informace
PhDr. Josef Theurer
Vysokoškolský učitel, geofyzik, hudební vědec Absolvent litomyšlského gymnázia a studijních oborů matematika a fyzika na Karlově univerzitě ...
další informace
Antonín Tomíček
Poštovní úředník, historik, spisovatel Profesí poštovní úředník, v Litomyšli trvale působil od roku 1892. Vynikl jako historik Humpolecka ...
další informace
Josef Voleský, akad. malíř
Malíř-krajinář, portrétista Vyučený litograf, absolvent litomyšlské řemeslnické školy a Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval zejména ve  ...
další informace
MUDr. Bedřich Welz
Lékař, průkopník samaritánské služby Po absolvování gymnázia v Litomyšli a studiu medicíny na pražské univerzitě byl primářem litomyšlské ...
další informace
PhDr. Jindřich Růžička, CSc.
Historik, archivář, středoškolský učitel Po absolvování českotřebovského reálného gymnázia (1937–1945) byl na sklonku II. světové války nasazen ...
další informace
František Háša
Podnikatel, pracovník mnoha spolků Známý litomyšlský podnikatel, majitel mlýna, parní pily a od roku 1902 též tepelné ...
další informace
Jan Vandas
Podnikatel-majitel olejny, pěvec-tenorista Litomyšlský podnikatel, majitel staré prosperující olejny, jež byla po roce 1948 znárodněna a nedlouho ...
další informace
Karel Píč Onesork
Úředník, básník, esperantista Jeho studia přerušila druhá světová válka a nucené práce (pracovní tábor); po skončení války ...
další informace
Václav (Vojtěch) Tureček
Tiskař, nakladatel V letech 1771–1777 působil jako faktor v knihtiskárně v Kutné Hoře. Roku 1776 zakoupil spálený dům litomyšlského tiskaře ...
další informace
Antonín Kubíček, st.
Kameník Kamenický mistr tvořící se sochařskou zručností, autor mnoha náhrobků umístěných na hřbitovech v Litomyšli a okolí, otec ...
další informace
Michail Fedorovič Frolov, plukovník
Donský kozák, emigrant, bojovník za samostatnost Ukrajiny Absolvent novočerkasského gymnázia a tamního vojenského kozáckého učiliště; donský kozák ...
další informace
Josef Coelestin, P. Janáček
Příslušník piaristického řádu Piarista, strýc hudebního skladatele Leoše Janáčka. -pochován v Litomyšli (hrob 10/XII)   ...
další informace
Jan Janouš
Živnostník, purkmistr města Litomyšle, poslanec českého sněmu Nejprve příručí, poté majitel obchodu a domu čp. 64 na  ...
další informace
František Věcovský
Středoškolský učitel, kulturní pracovník, přírodovědec-akvarista Snad potomek starého českého šlechtického rodu Věcovských z Věcova, absolvent jihlavského gymnázia a  ...
další informace
Marie (Mařenka) Jirásková
Dcera spisovatele Aloise Jiráska (1851–1930) Druhorozená dcera spisovatele Aloise Jiráska, zesnulá ve velmi útlém věku. -pochována v Litomyšli (hrob ...
další informace
Václav Kubec
Československý vojenský letec, spisovatel Po absolvování měšťanské školy v Týništi nad Orlicí a Obchodní akademie v Chocni studoval na  ...
další informace
PhDr. Svetozár Pantůček, CSc.
Arabista, ředitel Orientálního ústavu ČSAV v Praze Uznávaný arabista (s rodinnými kořeny v Litomyšli), v letech 1959–1972 vědecký pracovník Orientálního ...
další informace
Rodina Veselíkova
Knihkupci Slavný rod litomyšlských knihkupců původem z Bruntálu. Jan Quido Veselík (1813–1866), Jan Rudolf Veselík (1841–1896), Karel Veselík ...
další informace
Marie (Maryčka) Nováková
Dcera spisovatelky Terézy Novákové (1853–1912) Dcery spisovatelky T. Novákové (Marie a Ludmila), jež zemřely v poměrně útlém věku. ...
další informace
Ludmila (Lila) Nováková
Dcera spisovatelky Terézy Novákové (1853–1912) Dcery spisovatelky T. Novákové (Marie a Ludmila), jež zemřely v poměrně útlém věku. ...
další informace
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl