Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Co (ne)dělat s odpadem v Litomyšli

Litomyšl se může pochlubit vysokou mírou třídění odpadu, která v průměru za posledních 5 let činí 70 %. Za to patří velké poděkování všem zodpovědným občanům. Analýzy však ukazují, že zbytkový odpad v popelnicích bychom mohli ještě zredukovat, a to až o dalších 68 %. Což představuje značný potenciál pro zlepšení a další snižování produkce odpadu. Proto přicházíme s novou kampaní Co (ne)dělat s odpadem v Litomyšli. Chceme jejím prostřednictvím informovat občany o tom, jak správně třídit odpad a motivovat je k ještě lepším výsledkům.

Vedení města si dlouhodobě klade za cíl podporovat třídění odpadu a udržitelný způsob života. Na hromadných akcích jsou vždy umístěny koše na tříděný odpad, stejně jako na městských sportovištích. Na velkých městských akcích nepoužíváme jednorázové nádobí, ale znovupoužitelné, zálohované kelímky a hrníčky. Pravidelně rozšiřujeme také pokrytí jednotlivých částí města kontejnery. V poslední době přibyly také kontejnery na použitý olej. Díky nové kampani již brzy občané najdou na jednotlivých barevných kontejnerech také samolepky, které je upozorní přímo na místě na to, co do daných kontejnerů patří.

V roce 2022 proběhla velká investice do modernizace a rozšíření sběrného dvora. Aktuální novinkou je také otevření Re-use koutku v prostorách dvora, kde je možné odložit použitelné věci, které by jinak skončily ve sběru. Ve spolupráci s Městskými službami a společností LIKO pravidelně dvakrát ročně organizujeme svozy bioodpadu, nebezpečného a velkoobjemového odpadu, abychom usnadnili občanům třídění a aby tento odpad nekončil v popelnicích na směsný odpad. V blízkosti areálů sběrného dvora a kompostárny zároveň fungují velkoobjemové kontejnery na biologický odpad, přístupné bez časového omezení. Třídění biologického odpadu navíc město každoročně podporuje dotacemi na pořízení domácích kompostérů.

Veškeré podrobnosti k třídění odpadu v Litomyšli najdete v novém letáku Co (ne)dělat s odpadem v Litomyšli, který obdržely všechny litomyšlské domácnosti spolu s dubnovým číslem měsíčníku Lilie. Letáky jsou k dispozici také na Městském úřadu a v Infocentru Litomyšl.

soubor bez názvu (formát pdf, velikost 2,05 MB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl