Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Výběrové řízení na ředitele Zámeckého návrší, z.ú.

obrázek k Výběrové řízení na ředitele Zámeckého návrší, z.ú.
Máte rádi kulturu? Máte dobré organizační a řídící schopnosti? Pak možná hledáme právě Vás! Od ledna 2021 dojde ke spojení příspěvkové organizace Zámecké návrší a obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum. Nabízíme parádní práci v samém srdci památky UNESCO! Uzávěrka přihlášek je 20. října 2020, podrobnosti v příloze.

Usnesení správní rady

Evropské školicí centrum o.p.s.
Sídlo: Jiráskova 133, Záhradí, 570 01 Litomyšl
Identifikační číslo: 27501485

V Litomyšli dne 23. 9. 2020

Správní rada
v souladu s § 410 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE
ŘEDITEL/ŘEDITELKA
zapsaného ústavu Zámeckého návrší, z.ú. s účinností od 1. 1. 2021 po provedení přeměny změnou právní formy Evropského školicího centra o.p.s., se sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, IČ 275 01 485

Místo výkonu práce: Město Litomyšl
Termín výběrového řízení: 23. říjen 2020
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 1. 2021
Jmenování na dobu určitou šesti let s možností se o pozici ucházet znovu.

Požadavky na uchazeče:
-          ukončené středoškolské vzdělání
-          trestní bezúhonnost
-          nejméně pětiletá praxe v řízení kolektivu
-          znalost právních norem v oblasti činnosti a hospodaření právnických osob
-          všeobecný rozhled v oblastech kultury, vzdělávání a spolkového života města a regionu
-          aktivní znalost anglického nebo německého jazyka, znalost dalšího jazyka výhodou
-          řidičský průkaz skupiny B
-          vítány zkušenosti s projekty – získávání finančních prostředků z fondů EU a grantů
-          znalost tvorby marketingových projektů a zkušenosti s organizováním kongresů výhodou
-          uživatelská znalost PC

Očekáváme:
-          dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti i vystupování
-          schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci, schopnost motivace zaměstnanců
-          vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, analytické myšlení
-          vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích

Nabízíme:
-          zajímavá práce v příjemném prostředí
-          možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
-          odpovídající mzda

Přihláška uchazeče musí obsahovat:
-          označení výběrového řízení
-          jméno, příjmení a titul uchazeče
-          datum a místo narození uchazeče
-          státní příslušnost uchazeče
-          místo trvalého pobytu uchazeče
-          kontaktní telefon a email
-          datum a podpis uchazeče

K přihlášce je třeba přiložit:
-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
-          ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-          výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-          prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely výběrového řízení
-          návrh základní koncepce řízení a rozvoje organizace v horizontu šesti let (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce

Způsob podání přihlášky:
Přihlášky s požadovanými doklady dodá uchazeč v obálce označené „Výběrové řízení na ředitele Zámeckého návrší - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 20. 10. 2020 do 12:00 hodin na adresu: Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl.

Bližší informace podají:

Ing. Michaela Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, MÚ Litomyšl, tel. 461 653 311

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                   

předseda správní rady
RADOMIL KAŠPAR

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                   
člen správní rady:
JAN PIKNA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                   
člen správní rady:
Mgr. DANIEL BRÝDL, LL.M

Výběrové řízení (formát docx, velikost 17,28 KB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl