Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Rekonstrukce plynovodu v okolí ulice Nerudova

obrázek k Litomyšl - Nerudova ulice
Rekonstrukce plynovodu v ulicích Nerudova, Vodní valy, Šmilovského a Smetanova náměstí aktuálně prochází svou druhou etapou. V pondělí 22. května totiž v ulici Nerudova, vedoucí z ulice Tyršova, kolem kina na Vodní Valy, začala výměna asfaltové vrchní vrstvy komunikace za žulové kostky. Ačkoliv bylo na tyto práce dopředu upozorněno vhozem informačního letáku do všech schránek dané lokality, rozvířila se kolem tématu nejedna diskuze. Nejen proto vedení města přistoupilo ke změně harmonogramu prací, z původního termínu tří měsíců na dokončení všech prací, byl nakonec dodatkem smlouvy vyjednán termín nový, a to sice 21. červenec. Budou to tedy pouhé dva měsíce, v průběhu kterých dojde ke kompletní opravě dané komunikace.

Jak budou nadále práce postupovat? "Vrchní vrstvy vozovky budou odkrývány po třetinách. V první třetině ulice ze strany od kina tak dojde na jejich odkrytí až do hloubky přibližně 35 cm, následovat budou zkoušky únosnosti, doplnění vrstvy kameniva stabilizované cementem a na tuto vrstvu se postupně začne dláždit nový povrch z žulových kostek. Tímto způsobem se bude postupovat až k ulici Tyršova," vysvětluje Pavel Kubeš, vedoucí oddělení příprav a realizace investičních akcí a oprav.


Všem, kterým byly v posledních dnech vlivem neočekávaného vývoje prací způsobeny nepříjemné komplikace, se vedení města omlouvá. Postup prací musel být ihned po odfrézování stávajících asfaltových vrstev bohužel upraven. Navzdory předpokladům byla v některých místech komunikace vrstva asfaltu až dvaceticentrimetrová, proto jej nebylo možné celoplošně odfrézovat do jedné úrovně, a povrch tak bohužel nebyl ihned pojízdný automobily. Při frézovacích pracích navíc došlo k přetržení mělce položených optických sítí u kina, z tohoto důvodu byla část ulice neplánovaně bez internetového připojení. V průběhu úterního odpoledne však již byla situace stabilizována a ulice ze Smetanova náměstí zpřístupněna pro ty, kteří v ní bydlí nebo mají provozovny. Děkujeme spoluobčanům za pochopení, trpělivost a shovívavost při řešení všech zmíněných nenadálých skutečností.

Odběr novinek Youtube Litomyšl