Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Proč to (neu)děláte?! Otázky a odpovědi ke kultuře a volnému času

obrázek k Proč to (neu)děláte?! Otázky a odpovědi ke kultuře a volnému času
Listopadový díl infokampaně, kde radnice odpovídá na nejčastější dotazy občanů zaslané skrze anonymní dotazníkové šetření, se věnuje oblastem kultury a volného času. Na dotazy jsme získali odpovědi vedení města i Smetanovy Litomyšle. Níže najdete jejich stanoviska a rádi k nim zveřejníme i vaše reakce a postřehy, které zasílejte na e-mail lilie@litomysl.cz vždy do 21. dne v měsíci.

Podklady, z nichž vycházíme, najdete na webu města v aktualitě Proč to (neu)děláte?! - infokampaň o dění ve městě.

Nabídka kulturních a společenských aktivit
Možnosti kulturního a společenského vyžití hodnotí kladně 94 % zapojených obyvatel. Drtivá většina komentářů oceňuje možnosti, které v oblasti kultury a společenských aktivit město nabízí. Nedostatky jsou spíše ojedinělé, město by mělo zkvalitnit prostory a nabídku kina, také mohou chybět akce pro rodiny s dětmi a místní obecně.

Nabídka sportovních aktivit
Možnosti sportovního vyžití hodnotí kladně 85 % zapojených obyvatel. Kritické komentáře jsou spíše ojedinělé, obyvatelé však často sdílejí doporučení na chybějící cyklostezky, méně omezení využívání krytého bazénu a zimního stadionu, spíše jednotlivě pak chybí i lezecká stěna, venkovní posilovny, revitalizace staré plovárny a hřiště Wembley nebo např. hřiště na discgolf.

Nabídka zájmových a volnočasových aktivit
87 % zapojených obyvatel považuje nabídku zájmových a volnočasových aktivit za dostatečnou. Obyvatelé v komentářích chválí SVČ, neobjevuje se zásadní (často sdílený) nedostatek, chybět může hlavně širší nabídka vyžití pro dospělé.

Vnímání cestovního ruchu
Zapojení obyvatelé typicky cestovní ruch v Litomyšli výrazněji nepociťují (spíše je neomezuje ani jim vědomě nic zásadního nepřináší). Opakuje se chvála práce Informačního centra Litomyšl, často pak i doporučení využívat i jiná kulturní zařízení, kromě v poslední době preferovaného Zámeckého návrší.

Hlavní vnímaná pozitiva
• široké možnosti akcí, festivalů, slavností
• prestiž a dobrá reklama města
• turismus zvyšuje kvalitu a množství služeb
• udržované město
• výdělky podnikatelům
• pracovní příležitosti a brigády

Hlavní vnímaná negativa
• špatné parkování (náměstí, zámek a omezení v době konání festivalů)
• hluk z open air akcí
• zvýšená doprava
• zátěž pro rozpočet
• vysoké ceny (života v Litomyšli)
• strach z budoucího vývoje (Litomyšl jako druhý Český Krumlov)
• „Turista > místní“ a „efekt > užitek“

Přesto, že většina respondentů je se stavem těchto oblastí spokojena, poslali radnici řadu připomínek. Jaké to jsou?

Kultura je potřeba a v Litomyšli je nadstandardní nabídka, ale neměla by být jediným smyslem bytí. Více cílit na starousedlíky než na turisty, podporovat alternativnější, menší projekty pro rodiny s dětmi a místní všeobecně místo organizování velkých akcí.
Město Litomyšl dává ročně do oblasti kultury a cestovního ruchu 28 milionů korun (data aktuální z rozpočtu města pro rok 2021 k 25. říjnu), do této částky spadá jak financování velkých městských akcí, tak příspěvky na zdejší akce a spolky, provoz kulturních zařízení města, například knihovny, galerie, Smetanova domu či Zámeckého návrší. Tato částka byla letos oproti minulým rokům nižší, protože vedení města hledalo i v této oblasti úspory kvůli propadu rozpočtu města zapříčiněného koronakrizí a nárůstem cen ve stavebnictví a energetice.

Radnice považuje kulturu za důležitou součást města, stejně jako s ní spojený turismus. Kultura je jedním z důvodů, proč je Litomyšl živé město s bohatou nabídkou vyžití. O tom, jak kultura chybí, jsme se ostatně mohli nedobrovolně přesvědčit při lockdownech. Nicméně je pravdou, že kultura a cestovní ruch samy o sobě nesmí být jedinými pozitivy města. Litomyšl má být především městem pro místní, poskytující kvalitní infrastrukturu, školství, zdravotnictví, sociální služby, nabídku volnočasového vyžití a podporující udržitelný rozvoj a ekologii. Městem, kde se lidem dobře žije a chtějí v něm bydlet.
Co se týče podpory menších akcí a programu pro místní, město dlouhodobě a každoročně podporuje menší akce a projekty, stejně tak jako zdejší spolky, které jsou důležitou součástí kulturního a společenského života. O dotaci na svou činnost každoročně žádají desítky zdejších organizací a město je také rádo a pravidelně podporuje. Pokud jste organizátorem akcí nebo to plánujete a chcete požádat o finanční podporu, pak doporučujeme sledovat aktuálně vypsané účelové dotace, veškeré info snadno najdete v odkazu www.litomysl.cz/ucelove_dotace. Příjem žádostí začne opět příští rok. Jen za letošní rok, navzdory škrtům v rozpočtu, město podpořilo pořádání menších lokálních akcí a zdejší spolky částkou 550 tisíc.

Vedení města je na velké kulturní akce hrdé a hodlá je i nadále podporovat, ale Litomyšl není pouze Smetanova Litomyšl, Lázně ducha, Andělské adventní neděle, Toulovcovy prázdninové pátky, ArchiMyšl či Gastroslavnosti M. D. Rettigové, ale také stovky menších akcí. Nezapomínejme proto například na Noc literatury, Noc kostelů, Litomyšlské dvorky, Spacák párty, festival Bez ambicí, Doku zahrady, Litomyšlské dny barokní tradice a další desítky výstav, koncertů, přednášek, sportovních utkání, her a dalších akcí spoluorganizovaných městem i čistě soukromě. Každý den se jich uskuteční několik, a je to především díky aktivitě místních lidí.

Stav kina není dobrý, mělo by se s tím něco dělat.
Kino Sokol není v majetku města, pouze v pronájmu od České obce sokolské. V roce 2012 bylo kino za tři miliony korun digitalizováno, aby divákům nabídlo kvalitní filmový zážitek za užití moderních technologií. Tehdy město pro účely promítání pořídilo nové plátno s rozměry 7x3 metry, vybavení k projekci 3D filmů, nové prostorové ozvučení a satelit, který umožňuje přímé přenosy kulturních či sportovních akcí. V roce 2019 pak město investovalo další 1,5 milionu korun do rekonstrukce interiéru, při které se vyměnily staré sedačky a došlo k úpravám podlahy a zateplení stropu. Žádné další větší investice nejsou pro roky 2021 a 2022 v plánu.

Smetanova Litomyšl je určena pro bohaté a turisty, ne pro místní. Město vynakládá přímé či nepřímé náklady na její pořádání, peníze by se daly použít jinde.
Město každoročně podporuje pořádání Smetanovy Litomyšle částkou dvou milionů korun, což z celkového rozpočtu festivalu netvoří ani 4 %. Smetanova Litomyšl je jednoznačně velkou chloubou města, a to nejenom kvůli umělecké úrovni, ale i dobrému jménu, který festival městu dlouhodobě dělá. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších kulturní akcí v naší zemi.
V minulých letech byla nabídka pro veřejnost rozšířena o Festivalové zahrady, kde probíhá souběžný program či video přenosy z nádvoří zámku. Festivalové zahrady, které jsou pro návštěvníky zdarma, se místním i turistům líbí, svědčí o tom pravidelně zcela zaplněné Klášterní zahrady. Smetanova Litomyšl nabízí program pro milovníky klasiky i soudobé hudby, ale i dalších žánrů a forem umění (Smetanova výtvarná Litomyšl), což z ní dělá něco mimořádného. Vedení města hodlá festival podporovat i v příštích letech, protože se jedná o unikátní akci, jejíž kvalita a věhlas překračují hranice východních Čech, a o kterou by v každém, i větším městě, občané stáli a byli na ni pyšní.

Vyjádření Smetanovy Litomyšle
Podle poptávkového průzkumu, provedeného v roce 2016, tvoří 20,5 % návštěvníků festivalu z Litomyšle, 42 % z Pardubického kraje, 35 % z ostatních krajů a jen 2,5 % přijíždí ze zahraničí. Velkou většinu diváků tedy tvoří místní a lidé z okolí Litomyšle. Těch zbývajících necelých 40 procent pak přijíždí ze vzdálenějších míst, ti zde však nocují, stravují se, nakupují, a tvoří tak možnost pro rozvoj podnikání Litomyšlanů. Festival sám dává zakázky mnoha zdejším firmám – jen za ubytování v letošním zkráceném ročníku zaplatil litomyšlským ubytovacím zařízením 1,5 milionu Kč. Dotaci města prakticky celou vrací ve formě nájmů a úhrad služeb městským organizacím, takže ekonomicky rozhodně není pro město nevýhodný. Důležitější jsou však neekonomické přínosy. Napadá mě jeden drobný – dovedete si představit, že někdo z těch mladých lidí, kteří se vystřídali mezi množstvím festivalových uvaděčů a pořadatelů, by posprejoval třeba zámeckou zeď?

Jan Pikna, ředitel Smetanovy Litomyšle    

Je zapotřebí větší koordinace akcí, někdy se překrývají a konkurují si ve stejný den i čas.
To je pravda, a proto také byl na webu města zveřejněn formulář, aby mohli pořadatelé své akce koordinovat s ostatními, a v případě, že je na vybrané datum konkurenční událost, ji již ve fázi příprav přesunout na jiný termín. Pokud plánujete akci a chcete vědět, co se v daný den bude ve městě dít, navštivte www.litomysl.cz/ planovani_akci či kontaktujte Informační centrum Litomyšl. Nicméně není v silách radnice po pořadatelích vynucovat koordinaci akcí, je to vždy na jejich zvážení.

Z Litomyšle by se neměl stát druhý Český Krumlov, který žije jen z turistů. U velkých akcí by šla snížit jejich četnost, případně akce střídat rok po sobě a ušetřené peníze investovat smysluplněji.
Ano, to by neměl a také to nikdo nechce, neplánuje ani nepodporuje. Litomyšl je malé východočeské město, které turistům zajisté má co nabídnout, ale má také své limity. Cílem radnice je, aby Litomyšl i nadále byla především místem, kde se občanům bude dobře žít. Turismus je v některých oblastech zdejší ekonomiky důležitým zdrojem příjmů a radnice jej podporuje, ale přednost má rozvoj města a jeho historického centra pro místní občany.

Kulturní život s sebou nese problémy, jako například zvýšení hluku nejenom v centru města ve večerních hodinách a zabraná parkovací místa.
Akce, které se konají po době začátku nočního klidu, vždy na začátku roku schvaluje zastupitelstvo a dává jim výjimku z městské vyhlášky. Za rok se jedná o méně než dvacet akcí, což je bohužel nutná daň za to, že je Litomyšl městem kulturních a společenských akcí. Na dodržování pravidel dohlíží státní i městská policie. O tom jste si mohli přečíst v červencovém vydání tohoto speciálu, který pojednával o bezpečnosti ve městě.

Parkování je všeobecně problémem Litomyšle, proto se také po spuštění dálnice D35 připravuje mimo jiné předělání stávajícího průtahu městem na silnici, kde bude možné v bočních pruzích parkovat a za pár minut se dostat do centra města. Více o tomto záměru jsme již také informovali v minulých dílech seriálu Proč to (neu)děláte?!, konkrétně v červnovém čísle Lilie. Veškeré odpovědi jsou také k nalezení na webu města. Do budoucna se počítá také s větším využitím parkoviště v nemocnici jako záchytným parkovištěm při velkých kulturních akcích.

Naprosto chybí cyklostezky.
Ano, to je velký dluh města vůči zdejším aktivním občanům. Jejich výstavbu v Litomyšli komplikují majetkové vztahy se soukromníky, kteří v minulosti odmítali městu odprodat pozemky, kudy měly navrhované cyklostezky vést.
V současné době má město jen dvě klasické cyklostezky Nedošín – Tržek a Tržek – osada V Lukách. Proto se také po letech příprav a vyjednávání začne s budováním cyklostezky Husova čtvrť – Nedošín a do budoucna chce radnice cyklistům otevřít i další stezky a cesty, například na Osík, na Strakov či kolem Vlkova.

Větší nabídka vyžití na zimním stadionu a krytém bazénu, které jsou dost často zavřené.
Provoz zimního stadionu stojí tři miliony ročně. Je otevřen od konce léta do konce jara, vzhledem k prosté povaze toho, že se jedná o sportoviště pro zimní sporty, radnice neplánuje jeho celoroční provoz, který by byl navíc neekonomický. Vedení města ale souhlasí s tím, že by měl být více otevřen veřejnosti, proto na něm také v říjnu fungovalo veřejné bruslení, s nímž se počítá i pro další měsíce. Na stadion také chodí bruslit zdejší školy a školky, což je aktivita, kterou město bude i nadále podporovat.

Krytý bazén byl v posledních letech uzavřen kvůli koronaviru, nedávno ukončené opravě střechy a také kvůli tomu, že přes léto není ekonomické mít průběžně otevřenou plovárnu a o pár metrů vedle krytý bazén. Provoz a splátka úvěru tohoto zařízení město stojí ročně kolem devíti milionů korun - čtyři miliony na úvěr, z něhož byl bazén postaven, dalších zhruba pět milionů pak činí provozní ztráta. Je v zájmu všech, aby bazén sloužil veřejnosti, ale i v případě, že již nebudou platit protiepidemická opatření, musí být bazén - zpravidla v srpnu- odstaven kvůli údržbě.

Chtělo by to nové moderní prvky po městě – venkovní posilovny, lezeckou stěnu, běžecké trasy či hřiště na discgolf apod.
Ano, a proto také v minulých letech došlo k rozšíření venkovní posilovny na Černé hoře, úpravě tamních běžeckých tratí a v areálu atletického stadionu se chystá například lanové hřiště, multifunkční sportovní hřiště a sportoviště pro provozování tzv. „parkouru“. Stejně tak došlo k částečné rekonstrukci hřiště na Wembley a vybudování nové venkovní posilovny z participativního rozpočtu, druhá polovina bývalého fotbalového hřiště by měla sloužit jako prostor pro vybudování pumptrackového oválu. Letos na konci léta také bylo do zkušebního provozu uvedeno discgolfové hřiště v Parku mladých. Stejně tak město každoročně investuje stovky tisíc korun do obnov a údržby již stávajících hřišť.

Velmi dobrá nabídka Střediska volného času pro mladší generace, ale co program pro starší?
Program pro dospělé a starší spoluobčany nabízí nejenom Středisko volného času, ale například i městská knihovna (univerzita třetího věku, přednášky), galerie, muzeum a řada zdejších soukromých spolků.

Technická kvalita knihovny – prostory, zázemí – jsou na mizerné úrovni.
Proto se také již několik let připravují plány na její rekonstrukci, o nichž jsme v Lilii informovali. Pokud by se naskytla možnost získání dotace, město ji využije a prostory na Ropkově ulici zmodernizuje pro vyšší komfort čtenářů i zaměstnankyň knihovny. Vzhledem k tomu, že podle odhadů se bude jednat o práce za 50 milionů korun, město bez dotace není schopné z vlastních zdrojů tento projekt financovat a to také s ohledem na to, že nás v příštích letech čekají další významné investice – nový bezbariérový nadchod, rekonstrukce kanalizací kvůli lokálním záplavám, šetření na nový domov pro seniory a další.

Reakce starosty:

Vážení spoluobčané,
opět vás tímto zdravím a dovoluji si krátce zareagovat na výše uvedené připomínky veřejnosti i oficiální odpovědi radnice.
Jsem velice rád, že valná většina z vás vyjadřuje vysokou spokojenost s nabídkou kulturních i sportovních aktivit ve městě. I já si myslím, že na velikost města nabízí Litomyšl opravdu mnoho a to zejména díky vám, aktivním spoluobčanům, organizátorům, spolkům i jednotlivcům, samozřejmě za finančního přispění a vytváření podmínek ze strany samosprávy.

Litomyšl – město pro lidi. Od začátku svého působení na radnici se snažím dávat prioritu tématům lokálním, ze kterých mají výhody zdejší občané. Stejně to mají i kolegové radní a zastupitelé. Město by podle mého názoru mělo investovat hlavně do aktivit pro místní občany. Pro lidi, kteří zde žijí a dělají z Litomyšle skvělé místo pro život. Ano, máme své problémy, ne že ne, o řadě z nich jste si mohli přečíst v minulých dílech tohoto seriálu. Ale snažíme se je řešit,
o všem průběžně a otevřeně informujeme a myslím si, že je vidět, že došlo k určitému posunu. Velice dobře znám názory některých místních lidí o tom, že je u nás efekt nadřazen užitku a turista zase místnímu občanovi. Nicméně myslím si, že toto zastupitelstvo se opravdu snaží dělat především pro místní, že to lidé každý den ve městě vidí a že před problémy, které máme, nezavíráme oči, ale snažíme se je řešit. Každá mince má dvě strany. Pokud se ve městě koná Smetanova Litomyšl, můžeme na ni být velmi pyšní, nebo můžeme vidět problémy v parkování. Je potřeba ale také objektivně říci, že větší akce přináší místním podnikatelům výrazné tržby a možná i díky tomu si pak my místní můžeme užívat kafíčko nebo dobrý oběd i mimo letní sezónu.

Turista je vítaný host, kultura je potřeba. Fakt, že naší prioritou jsou místní a to, aby Litomyšl byla městem pro lidi, ale neznamená, že hodíme do koše obrovskou kulturní historii a turistický potenciál. Turismus je důležitý pro část zdejších podnikatelů a chceme podporovat zažité městské akce, byť by určitě neměly ustrnout v minulosti a žít jen z historie. Stejně jako celá společnost se nabídka kulturních a společenských akcí vyvíjí a reaguje na poptávku veřejnosti. Kultura v Litomyšli je mnohem bohatší a pestřejší než výčet největších akcí. Přesvědčit se o tom můžete sami, stačí se v každé Lilii podívat do kalendáře akcí. Mám za to, že historicky se zde dělaly věci především pro místní občany (Klášterní zahrady, rekonstrukce historického centra, bazén, atletický i zimní stadion, oprava budov na zámeckém návrší), ale za těch 30 let si toho již všimli i přespolní a rádi si do Litomyšle přijedou užít kvalitního veřejného prostoru, čistého města, dobré architektury, a především dobrých služeb a bohaté kulturní nabídky.

Podpora volnočasového vyžití. V roce 2021 jsme investovali a budeme ještě investovat další peníze do veřejných sportovišť a dětských hřišť po městě. Všechna jsme navštívili a vznikl seznam oprav, investic a úprav, které se průběžně dělají - nákup fotbalových branek, laviček, sítí, nalajnování hřišť, opravy oplocení a povrchů... Doplnili jsme na základě zpětné vazby od spoluobčanů prvky na hřišti na Vodních valech, v areálu atletického stadionu bude nový lanový park a parkourové hřiště, investuje se do odhodiště pro vrhačské disciplíny na Kozím plácku. Vybudovalo se hřiště na Osevní, které jsme částečně reklamovali dodavateli, a z neuhrazených nákladů ještě dobudujeme, chystá se zde ještě například změna basketbalových košů a dodláždění ploch kolem hřiště. Připravujeme projekty na možnost čerpání dotace na kompletní rekonstrukci knihovny a také městské galerie v domě U Rytířů i rekonstrukci Rodného bytu Bedřicha Smetany, mimo jiné proto, že se blíží výročí 200 let jeho narození v roce 2024, kdy bychom chtěli, aby se Litomyšl stala centrem celosvětových oslav tohoto výročí – spojili jsme se s Českou filharmonií při přípravě oslav. Plánů a projektů máme tedy spousty, pevně doufám, že na jejich realizaci zajistíme i finance.

Pokud byste něco potřebovali dovysvětlit, s nějakým prohlášením nesouhlasíte nebo máte návrh na změnu, budu rád, když mi to dáte vědět, například do Starostovy odpovědny na webu www.litomysl.cz či do Lilie.

S úctou Daniel Brýdl, starosta

Odběr novinek Youtube Litomyšl