Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Proč to (neu)děláte?! Otázky a odpovědi k chybějícím službám

obrázek k Proč to (neu)děláte?! Otázky a odpovědi k chybějícím službám
Naše infokampaň, v níž radnice odpovídá na nejčastější dotazy občanů zaslané skrze anonymní dotazníkové šetření, se pomalu blíží ke konci. Březnový díl se věnuje připomínkám obyvatel k chybějícím službám. Na vaše otázky a připomínky veřejnosti jsme získali odpovědi vedení města a úřadu. Níže najdete jejich stanoviska a rádi k nim zveřejníme vaše reakce a postřehy, které zasílejte na e-mail lilie@litomysl.cz vždy do 21. dne v měsíci.

Podklady, z nichž vycházíme, najdete jako vždy na webu města v aktualitě Proč to (neu)děláte?! - infokampaň o dění ve městě.

Chybějící služby ve městě
Necelá čtvrtina zapojených obyvatel sdílí příklady služeb, které jim ve městě chybí, opakovaně se objevuje:
• Lidl - nejčastěji se opakující odpověď
• Rozvoz potravin a jídla - možnost nákupu potravin/hotových jídel vč. dovozu
• Nákupní zóna - velkoplošné prodejny elektroniky, oděvů, sportovních potřeb, obuvi a hraček
• Stanice technické kontroly (STK)
• Opravna obuvi
• Fungující vlakové spojení - chybí pravidelné spoje a dostupné zázemí pro čekání na spoj
• Cyklostezky, inline stezky, dětská hřiště - vč. hřišť na parkour, streetworkout, trampolín
Další chybějící služby byly pak sdíleny spíše
jednotlivci:
• Prodejny potravin na předměstí - např. na Záhradí, ve čtvrti Fügnerova
• Carsharing/bikesharing, půjčovna kol - pro řešení mikromobility v rámci města
• Hobbymarket
• Centrum rehabilitace
• zvýšení dostupnosti, řešení dlouhých čekacích lhůt v nemocnici
• Bezobalová prodejna
• Komunitní dílna
• poskytnutí zázemí pro tvoření/opravy, možnost využití veřejností
• Nádoby na bioodpad, velkoobjemový odpad
• Specializované opravny - elektroniky, hudebních nástrojů, broušení nožů/nůžek

Jaké tedy byly nejčastější připomínky obyvatel v anonymním dotazníku? A jaká je reakce radnice?


Kdy už bude otevřený Lidl? Mluví se o tom roky a stále není hotový…

Jak jste si již mohli všimnout, v areálu Perštýna se začalo s demolicí. K výstavbě litomyšlského Lidlu dojde v příštích měsících, podle informací, které jsme v minulosti publikovali, by prodejna měla otevřít letos na konci roku. Stavba Lidlu nicméně není projektem radnice, která jej nefinancuje ani neobjednala. Jedná se o soukromou investici, u níž radnice měla možnost připomínkovat vzhled prodejny i kvalitu veřejného prostoru kolem kvůli tomu, že část pozemků
v minulosti patřila městu. Kvůli výstavbě Lidlu také u vjezdu do města ve směru od Vysokého Mýta dojde k vybudování okružní křižovatky, která byla jednou z podmínek vybudování prodejny ve městě kvůli zásobování/snadnému odbočování zákazníků do areálu supermarketu.


Ve městě chybí velká nákupní zóna s módou, elektronikou a sportovním zbožím podobně jako ve Svitavách nebo dalších okolních městech. Lidé pak odjíždí nakupovat jinam.

Dlouholetým a v zastupitelstvu dominantním pohledem na tuto záležitost je, že vybudování velkého obchodního centra s přidruženými velkoobchody s módou, elektronikou a sportovním zbožím by způsobilo odliv zákazníků ze Smetanova náměstí a vylidnění centra města. S čímž by souviselo následné zavírání obchodů na náměstí, omezování služeb a výrazné zasažení do současného fungování středu města i lokální ekonomiky.

Během pár minut se navíc z Litomyšle dá dostat do řady prodejen v okolních městech, kde lze využít služeb velkých nadnárodních řetězců. Z těchto důvodů vedení města neplánuje oslovovat potenciální investory či povolovat výstavbu velkých nákupních center v Litomyšli. Dle názoru vedení města je tradičním obchodním centrem města Smetanovo náměstí s více než stovkou obchodů, restaurací a poskytovatelů služeb. Litomyšl má zejména díky nim živé centrum města, což v okolních městech neplatí.


Je potřeba více dětských a dobře vybavených hřišť i cyklostezky. Při jejich vybudování myslet na to, že mezi mladými je zájem o skateparky, parkour či trampolínová centra.
Tomuto tématu jsme se podrobněji věnovali v dílu o kultuře a volném času. V minulých letech došlo i na základě podnětů od občanů k rozšíření venkovní posilovny na Černé hoře, úpravě tamních běžeckých tratí a v areálu atletického stadionu se chystá například lanové hřiště, multifunkční sportovní hřiště a sportoviště pro provozování parkouru. Stejně tak došlo k částečné rekonstrukci hřiště na Wembley a vybudování nové venkovní posilovny z participativního rozpočtu, druhá polovina bývalého fotbalového hřiště by měla sloužit jako prostor pro vybudování pumptrackového oválu. Minulý rok na konci léta také bylo do zkušebního provozu uvedeno discgolfové hřiště v Parku mladých, na jaro se chystá oficiální zprovoznění hřiště turnajem, o kterém budeme včas informovat. Stejně tak město každoročně investuje stovky tisíc korun do obnov a údržby již stávajících hřišť v různých částech města.


Je potřeba zřídit stanici technické kontroly (STK).

Tento požadavek v dotazníku zdůrazňovalo více respondentů. Radnice při jednání s investory, kteří mají zájem v Litomyšli působit v oblasti dopravy, tento názor občanů tlumočila. Do budoucna je možné, že nová stanice STK 
v Litomyšli skutečně vznikne – radnice oslovila například zájemce o bývalý areál ČSAD nedaleko Penny Marketu a o pozemek v průmyslové zóně.


Chybí mi možnost objednat dovoz jídla a nákupů domů, například rohlik.cz.

Během koronakrize a omezování provozu restaurací tuto službu začali místní podnikatelé ve velkém nabízet. Je to věcí nabídky a poptávky. Radnice podporovala tyto služby opakovanou propagací zdarma na webu i v Lilii.


Oproti minulosti se zhoršila dostupnost veřejnou dopravou – autobusy i vlaky. Vlakové nádraží a železniční spoje do Litomyšle jsou výsměch.

Dopravní dostupnost radnice řeší s provozovatelem, tedy hlavně Pardubickým krajem a státem. Obecně se dá říci, že to, co radnice může přímo ovlivnit, je například MHD, které je dotováno z rozpočtu a pro občany 65+ zcela zdarma. V minulém roce došlo k velké rekonstrukci železniční tratě a vedení města bude při jednáních s provozovateli dráhy urgovat lepší spojení, jak u vlaků, tak u autobusů.


Reakce starosty

Vážení spoluobčané,
opět si dovolím stručně zareagovat na vaše nejčastější připomínky, které jste nám poslali k oblasti služeb.
Nákupní zónu s velkými obchody na periferii města (a jinde na ni prostor není) historicky odmítala všechna předchozí zastupitelstva a myslím, že ani to stávající ji nepodpoří. V důsledku by došlo k výraznému omezení služeb a života na náměstí. Právě tím, že máme funkční střed města, se lišíme od sousedů. Naším cílem je Smetanovo náměstí podporovat jako přirozené obchodní centrum. A to nejenom kvůli zachování služeb, ale i pracovních míst. Ve více než stovce tamních obchodů, restaurací a služeb pracují stovky lidí. Je důležité si také uvědomit, že pokud dáte vydělat místnímu majiteli prodejny, kavárny či restaurace, on zpravidla poté své zisky opět utratí v Litomyšli a takto je velmi silně podpořena místní ekonomika a „zisky“ neputují jinam.

Co se týče chybějících obchodů, jsme s kolegy toho názoru, že není problém v 21. století za dvacet minut jednou za čas dojet do sousedních větších měst, a tam si nakoupit zboží, které nenakupujete každý den. Nicméně novou prodejnu Lidlu jsme rádi podpořili.

Chybí vám v Litomyšli nějaká prospěšná služba/činnost? Pak následujte příkladu týmu okolo komunitní dílny, na jejímž vzniku se pomalu pracuje, a nominujte své nápady do participativního rozpočtu. V případě, že přesvědčíte spoluobčany, můžete získat do začátku potřebné finance i pomoc na vybudování například komunitních projektů a dalších iniciativ.
U dalších, ryze komerčních projektů, jako je například budování dalších prodejen potravin, opraven, je naše úloha výrazně omezena. Jsem přesvědčen o tom, že radnice má financovat rozvoj a opravy infrastruktury, podporovat výstavbu bydlení a řešit komunální problémy, ne platit provoz prodejen a služeb, které zvládnou lépe a efektivněji dělat soukromníci. Rádi jim pomůžeme (ať už formou dotací, či spolupráce), ale dle mého názoru není vhodné ani normální, aby město platilo provoz těchto služeb z vlastního rozpočtu.

Pomoc v dalších oblastech. Jak z Lilie jistě víte, úzce a úspěšně spolupracujeme s vedením Litomyšlské nemocnice. A to jak skrze nadační fond, tak napřímo. Kromě nákupů potřebného vybavení jsme pomáhali například se zřízením očkovacího centra, administrativou i propagací. Spolupráce dle mého názoru funguje velice dobře, byť jsou naše možnosti omezené, protože nemocnice není ve vlastnictví města, ale kraje. Aktivně pomáháme zdejším poskytovatelům zdravotních služeb například tím, že zaměstnancům, kterých je opravdu nedostatek
v celé republice, nabízíme k pronájmu městské byty nebo zprostředkováváme zaměstnancům nemocnice i nákup bytů od developerů.
O podporu těchto základních a naprosto klíčových služeb se skutečně snažíme. Finančně, administrativně i v oblasti benefitů, ale bohužel, nemáme v rukávu schované desítky odborníků, které nejenom zdejší nemocnici chybí. Je to problém celonárodní a společenský.

K dalším tématům, například nádobám na bioodpad, jsme se věnovali v dílech zaměřených na specifické oblasti v uplynulých 11 měsících. Stanoviska radnice si tedy můžete přečíst v nich. Děkuji za pozornost a přeji všem čtenářům pěkný březen.

Daniel Brýdl, starosta

Odběr novinek Youtube Litomyšl