Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Od 27. prosince platí v ČR nejpřísnější stupeň protiepidemických opatření

obrázek k Ilustrační foto: CDC, Unsplash.com
Vláda schválila zpřísnění opatření proti šíření covid-19. Od 27. prosince 2020 je celá země omezena pravidly platnými pro 5. stupeň Protiepidemického systému (PES). V praxi to znamená, že od tohoto data platí zákaz nočního po 21. hodině i na Silvestra, omezení setkávání osob, zavření obchodů a restaurací. Nově se ve velkých obchodních domech a supermarketech omezí nabídka zboží, které není nezbytné. Do škol se na začátku ledna vrátí jen prvňáci a druháci. Platnost přísnějších pravidel je zatím nastavena do 22. ledna.

Více informací k jednotlivým omezením najdete níže, kompletní znění opatření najdete v přílohách této aktuality. Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2, bude platit prozatím do 22. ledna 2021. Vláda rozhodla o prodloužení opatření do 22. ledna, původně měla skončit 10. ledna.

Kvůli omezením se tento týden sešla bezpečnostní rada města, podle informací od hygieniků je situace na Litomyšlsku podobná jako ve zbytku republiky. Připomínáme, že až do 15. ledna poskytuje Litomyšlská nemocnice bezplatné testování na covid-19.

Kvůli vzrůstajícím nárokům na dodržování hygienických pravidel od ledna Městské služby Litomyšl nabízí veřejnosti dezinfekci vnitřních prostor.

Vzhledem k tomu, že se může situace kdykoliv změnit, doporučujeme sledovat weby covid.gov.cz, vlada.cz či koronavirus.mzcr.cz, kde vždy najdete ověřené informace o platných opatřeních.

Omezení veřejného života se dotkla i provozu MěÚ Litomyšl. Více informací najdete v tomto odkazu.

Co má do 22. ledna platit?

  • Do 22. ledna včetně budou prodloužena všechna krizová opatření, která měla skončit k 10. lednu, tedy omezení volného pohybu osob, omezení prodeje a poskytování služeb, omezení činnosti orgánů státní správy a krizové opatření zajišťující péči o děti zaměstnanců vybraných profesí.
  • K dílčímu upřesnění dochází u krizového opatření, kterým je omezen provoz školských zařízení. Nově bude možné domlouvat si individuální konzultace i u studentů vysokých škol, uskutečnit přijímací zkoušky na vysoké školy ve skupinách nanejvýš deseti osob a konat zkoušky na vyšších odborných školách rovněž za účasti nejvýše deset osob.
  • Až do odvolání prodloužilo Ministerstvo zdravotnictví se souhlasem vlády možnost pro klienty zdravotních pojišťoven nechat se bezplatně otestovat na koronavirus za použití antigenního POC testu. I po 15. lednu tedy bude platit, že se každý pojištěnec může nechat jednou za pět dní preventivně otestovat.
  • Vláda vydala také nové krizové opatření upravující návštěvy ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče. Ke změně dochází zejména u akutní lůžkové péče, kde bude nově možné navštívit pacienta v nemocnici. Podmínkou je použití respirátorů třídy minimálně FFP2 nebo KN95 (to neplatí pro děti do dvou let, dětem do 15 let stačí rouška). Návštěva může trvat nanejvýš 30 minut a mohou na ní být nanejvýš dvě osoby najednou. U návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva podstoupit přinejmenším antigenní test a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor. I toto nařízení platí do 22. ledna.
  • Vláda se zabývala také daňovými úlevami. Vláda uložila ministryni financí, aby vydala rozhodnutí, kterým za stanovených podmínek dojde k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, úroku z prodlení na dani silniční za zdaňovací období roku 2020 a pokuty za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021. Rozhodla také, že se k nedoplatkům umožněným rozhodnutími ministryně financí nebude přihlížet při posuzování žádostí o zařazení do některého z vládních dotačních kovidových programů.                                             zdroj: vlada.cz

Více informací o nastalé situaci najdete v tomto odkazu.

Prodloužení opatření (formát pdf, velikost 210,37 KB)

Omezení maloobchodu (formát pdf, velikost 242,26 KB)

Provoz škol (formát pdf, velikost 221,32 KB)

Omezení volného pohybu (formát pdf, velikost 235,08 KB)

Cestování do VB (formát pdf, velikost 290,92 KB)

Provoz úřadů (formát pdf, velikost 209,6 KB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl