Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Na předprázdninovém setkání zastupitelstva se nezahálelo

Ani 29. června, doslova pár dnů před vypuknutím letních dovolených, zastupitelstvo města na svém pravidelném setkání nezahálelo. V rámci majetkoprávní a finanční agendy řešilo hned několik důležitých bodů.

Jedním z nich bylo přemístění zázemí pečovatelské služby Farní charity Litomyšl do průmyslové zóny. V Lidovém domě, kde aktuálně služba sídlí, nebyly investice jednak kvůli složitosti získání dotace a druhak kvůli nedoporučení přestavby či přístavby Lidového domu ze strany městské architektky doporučeny. Krom toho se pečovatelská služba pro své potřeby neobejde bez mnoha parkovacích míst, ta se v samotném centru města budují jen velmi těžce. V průmyslové zóně, v sousedství výjezdu budoucí stanice krajské záchranné služby, by toto neměl být problém. V novém zázemí vznikne jak parkování, tak nutné skladové a administrativní prostory. Pro bylo všech 18 přítomných zastupitelů.


Ti také udělili svůj souhlas s dotací na obnovu tří měšťanských domů v městské památkové rezervaci Litomyšl přímo na náměstí. Stejně tak se seznámili s nabídkami vztahujícími se k soutěži na zhodnocení objektu vily Klára. Na doporučení Rady města téměř jednohlasně (jeden zastupitel byl proti) vyřadilo dvě nekompletní nabídky a tři posunulo do osobního projednání, které se uskuteční po prázdninách.


Protinávrhem od zastupitele Michala Kortyše byl stažen bod týkající se vzniku tří nových ulic v místě výstavby na Lánech a přejmenování části ulice Na Lánech, a to v úseku od Rasovny po sochu sv. Jána. Přesunut byl do zářijového setkání zastupitelstva. Důvodem bylo prodloužení období, v průběhu kterého by bylo možné kontaktovat dotčené občany a zajistit tak co nejhladší průběh změny názvu ulice, které je nutné i s ohledem na orientaci složek záchranného systému ve městě.


V rámci diskuzní části jednání zastupitel Lukáš Novák otevřel hned dvě témata - Participativní rozpočet a výstavbu nového domu pro seniory. Vyjádřil své znepokojení, že letošní ročník participativního rozpočtu neproběhl tak zcela fér, když autor jednoho z projektů vytvořil podpisovou kampaň na podporu svého vlastního projektu. Na to starosta města, Daniel Brýdl, kontroval, že i po konzultacích s městskou právničkou bylo nakonec shledáno, že pravidla tak, jak byla letos koncipována, porušena nebyla. Radou města bylo proto schváleno, že se letošní ročník participativního rozpočtu nechá doběhnout, a to i s ohledem na skutečnost, že i po odečtení sporných hlasů ze dvou IP adres, získal zmíněný projekt jednoznačně nejvyšší podporu od veřejnosti. Pro příští roky budou pravidla na základě této zkušenosti upravena tak, aby se v budoucnu zajistila větší férovost hlasování. 


Posledním diskutovaným tématem bylo urychlení výstavby nového centra pro seniory, kdy se aktuálně, z pohledu zastupitele Nováka, pouze spoří a čeká na vhodný dotační titul. Dotazoval se přítomných, zda není čas tuto strategii, i v souvislosti s vysokou mírou inflace, přehodnotit. Na toto téma se do diskuze opět zapojil starosta města, Daniel Brýdl, který doplnil, že se neustále průběžně na realizaci výstavby podnikají různé kroky. Město tak například disponuje analýzou možné výstavby a financování soukromým subjektem od České spořitelny. Součástí kroků je také předělání vypracovaného projektu na pasivní dům s nulovou energetickou náročností, na kterém aktuálně pracuje odborná firma. Pokud by se tento záměr povedl, je šance na dosažení dotace až ve výši 120 milionů korun. Krom zisků plynoucích z úsekových měření může být zastupitelstvem navíc schváleno přidělení i dalších městských prostředků pro účel výstavby nového Centra sociální pomoci (dále CSP). Například výnosy z městských lesů, nebo prodej vytipovaných městských nemovitostí by mohl proces šetření výrazně urychlit. Tyto možnosti ale budou v záloze vždy. To potvrdil i místostarosta, Radomil Kašpar, podle kterého je aktuálně ražená cesta jediná smysluplná a bylo by zbytečné ji, do doby, než se objasní situace okolo dotačního titulu, uspěchat. Zastupitelka Alena Fiedlerová poděkovala všem za to, že projekt týkající se CSP aktivně posouvají dál. Stejně tak se i ona snaží v rámci možností posunout poskytované služby na současné standardy, a to i přes limity budov, v kterých obě centra sídlí.

 
Celé jednání starosta nakonec uzavřel přáním pohodového léta všem přítomným i občanům Litomyšle, kteří jsou zváni na další setkání městského zastupitelstva 21. září od 16.00 hodin do sálu hotelu Zlatá Hvězda.

Odběr novinek Youtube Litomyšl