Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Město žádá o dotace na vybudování nadchodu, parku na Z. Kopala i cyklostezky k Vertexu

Jednou z dlouholetých snah města je vybudování nového bezbariérového nadchodu u polikliniky, který má nahradit nevyhovující objekt z 80. let minulého století. Starý nadchod je ve špatném technickém stavu a jeho rekonstrukce by stála několik desítek milionů korun, takže se vedení radnice rozhodlo pro jiný záměr a na stejném místě chce vybudovat nadchod zcela nový se zabudovaným výtahem.

Stavební práce ale omezí důležitou silnici I/35, a proto bylo kromě vyjádření památkářů a dalších orgánů důležité získat i kladné stanovisko dopravních úřadů. Z tohoto důvodu o litomyšlském záměru na demolici starého nadchodu a vybudování nové, subtilnější konstrukce rozhodovala Centrální komise ministerstva dopravy, která se v minulosti například vyjadřovala k umístění dálnice kolem Litomyšle. Její členové po projednání a posouzení podkladů schválili záměr bez dalších podmínek a připomínek. „Je to v rámci tohoto projektu klíčová událost, protože souhlas komise a přijaté doporučení je velice důležitým podkladem pro žádost o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury, kterou budeme v březnu předkládat,“ uvedl Jaromír Drábek z Oddělení projektů a dotací Městského úřadu Litomyšl.

Vyhlášení výsledků se dá očekávat za zhruba půl roku. Pokud město uspěje, s demolicí starého nadchodu a výstavbou nového by se podle odhadů mohlo začít v příštím roce. Nová bezbariérová stavba nad průtahem města, která by měla výrazně usnadnit návštěvy polikliniky, městského úřadu a umožnit rychlé cestování přes střed města, má podle odhadů stát 43 milionů Kč, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury může dosáhnout výše až 32 milionů.

Stovky stromů v parku na Z. Kopala
Stejně tak běží nutné přípravy na vybudování parku v ulici Z. Kopala, kde by v letech 2021–2022 měla vzniknout přírodní plocha o rozloze několika hektarů. V parku budou moci Litomyšlané v klidu trávit svůj volný čas a relaxovat ve stínu více než 300 stromů a další zeleně. V místě bude i drobný mobiliář a plochy pro setkávání. V projektu se počítá i s vysazením téměř 200metrové linie keřů a samozřejmě i lavičkami, odpočívadlem a dalším mobiliářem. Pro rodiny v místě vznikne loučka s několika hracími prvky pro děti, o kus dále je pak v plánu vytvoření prostoru, kde si budou moci hrát starší děti. Nejvýš v parku bude položena společenská loučka, v budoucnu s vyhlídkovým altánem. Přístupová trasa sem bude doprovázena výtvarnými díly a místo bude sloužit pro pořádání drobných společenských akcí, jako jsou komorní koncerty, přednášky i tematická setkání.

Kromě estetické a ekologické funkce bude mít park zásadní ochrannou funkci před velkou vodou způsobenou přívalovými lijáky – ve své podstatě jde o protipovodňové dílo, které však nerezignuje na vzhled a funkci pro obyvatele této části města. Město Litomyšl v únoru podalo žádost do Operačního programu životní prostředí a čeká na vyjádření hodnotící komise. Celkem má park stát téměř 12 milionů korun, město žádá o příspěvek ve výši 8,5 milionu.

Cyklostezka na Vertex
Žádost o dotaci úředníci podali i na vybudování nové, půl kilometru dlouhé cyklostezky, která by měla propojit střed města s lokalitou J. Žižky a průmyslovým areálem Saint-Gobain Adfors. V současné době se v místě zamýšlené cyklostezky nachází jen vyšlapaná cesta, ale to by se do budoucna mělo změnit. Tím by se cyklistům i chodcům otevřela možnost snadno, bezpečně a rychle cestovat touto oblastí bez obav ze silničního provozu. Město žádá o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury ve výši 4,6 milionu korun, zbytek celkové částky, která se odhaduje na 7,5 milionu, doplatí město. Pokud bude žádost schválena, mohlo by se začít stavět na jaře příštího roku.

Odběr novinek Youtube Litomyšl