Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Litomyšl čeká rok plný (nejen) dopravních omezení

I v letošním roce Litomyšlany a širokou veřejnost projíždějící Litomyšlí čeká nejedno dopravní omezení. Bude se tak dít v důsledku dlouhodobě připravovaných investičních akcí ze strany vyšších samosprávných organizací, vlastníků sítí nebo přímo města Litomyšl. Přinášíme vám přehled všeho, co se v roce 2023 v tomto smyslu chystá a na co se připravit.

Ve čtvrtek 16. února započala rekonstrukce litomyšlského zámku, která potrvá až do roku 2027. To s sebou nese mnohá opatření. „Po celý letošní rok bude uzavřena městská obrazárna a pravděpodobně i zámecké sklepení. Nebude přístupná francouzská část zámeckých zahrad (s výhledem na Piaristický chrám), do které je nutné zajistit volný vjezd pro nákladní automobily společnosti Gardenline. Ta má ve své kompetenci rekonstrukci zámku a práce pod jejím vedením pojedou v prodloužených směnách včetně víkendů,“ upřesňuje Michaela Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu. Pro stavebníky bude rovněž vyhrazen prostor za zámkem nad bývalým amfiteátrem, čímž se zkomplikuje průchod ze Zahájské ulice na Jiráskovu přes zámecké zahrady. Bude nezbytné projít celým anglickým parkem a obejít zámek cestou za Kočárovnou kolem veřejných toalet přes horní a první nádvoří. Cesta tak bude o něco delší, i přesto ji však město nehodlá s ohledem na frekventované užívání obyvateli Litomyšle uzavírat. Pravděpodobně také přibyde oplocení kolem budovy zámku na prvním nádvoří a dojde k omezení parkování v horní části náměstí Václava Havla. V tuto chvíli není jasné, zda natrvalo nebo jen nárazově. Toto omezení se samozřejmě nejvíce dotkne svatebčanů, pověření pracovníci z řad městského úřadu jsou však připraveni svatebčanům pomoci v řešení této situace. Pro vozidla stavby bude vjezd do prostoru náměstí Václava Havla umožněn ze silnice II/358 z ulice Zámecká.

 


Jak již zaznělo v médiích, rekonstrukce zámku se dotkne i festivalu Smetanova Litomyšl. Konat se v letošním roce bude od 15. června do 2. července výjimečně v areálu zimního stadionu, který se na dobu konání Smetanovy Litomyšle stane festivalovou halou. Ani v této souvislosti se veřejnost bohužel nevyhne dopravním restrikcím. „Koncerty plánované do zámecké jízdárny a piaristického kostela v těchto objektech zůstávají, takže po dobu jejich konání bude omezen průjezd Jiráskovou ulicí. Na to je ale litomyšlská veřejnost už za ta léta konání festivalu zvyklá. Nově ale místo obvyklé uzavírky Zámecké ulice bude v průběhu večerních pořadů uzavřen průjezd kolem hřbitova,“ vysvětluje ředitel festivalu Jan Pikna. Do přilehlé Prokešovy ulice bude v průběhu festivalového dění umožněn vjezd rezidentům, jinak bude tato ulice k dispozici návštěvníkům festivalu jako parkoviště. Na parkoviště pod atletickým stadionem se bude zajíždět z ulice U Plovárny. Z důvodu nutnosti volného průjezdu pro kamiony s divadelní technikou bude po celou dobu konání Smetanovy Litomyšle vyznačen zákaz parkování podél budovy šaten městské plovárny. „Předpokládáme, že se na parkovištích vystřídají odpolední návštěvníci plovárny s těmi večerními, festivalovými hosty,“ uvažuje ředitel a současně se omlouvá: „I tak je ale třeba počítat s tím, že počet parkovacích míst se v dané lokalitě nakonec kvůli festivalu sníží a řidiči na několik večerů přijdou o oblíbenou zkratku kolem plovárny. Snad nám to odpustí.“.

 


1. března započnou práce na rekonstrukci druhého nadchodu nad silnicí I/35 u Smetanova domu. Pro pěší bude lávka uzavřena pravděpodobně už od 2. března, postupně dojde k demontáži zábradlí, odstranění asfaltového povrchu a proběhnout i další přípravné práce pro následnou demolici mostovky. Ta je zamýšlena v termínu od 17. března do 19. března a v jejím průběhu dojde k plné uzavírce silnice I/35. Objízdné trasy pro vozidla nad 3,5 metru výšky povedou v obou směrech z důvodu neprůjezdnosti pod železničním viaduktem v ulici T. G. Masaryka přes Smetanovo náměstí. Pro vozidla do výšky 3,5 metru pak v obou směrech po ulici T. G. Masaryka. Pro další fáze rekonstrukce, která potrvá až do 31. října letošního roku, bude provoz na silnici I/35 v daném úseku zúžen na dva jízdní pruhy.

 


Prvním březnem bude také zahájena rekonstrukce plynovodu v ulicích Nerudova, Vodní valy, Šmilovského a na Smetanově náměstí. Práce budou rozděleny do tří etap, první z nich odstartuje 1. března a potrvá do 7. května. Ponese s sebou úplnou uzavírku ulice Nerudovy a části Vodních valů v úseku od kina Sokol po sídlo společnosti Kubík. Odtud také, až po služebnu Policie ČR, bude provoz na ulici Vodní valy pro dopravní obsluhu dočasně zprovozněn v obou směrech (viz situační plánek). Ulice Nerudova se v návaznosti na vykonané práce dočká místo asfaltových povrchů pokládky žulových kostek. Další dvě etapy budou zahájeny počátkem července a dotknou se zejména částí Smetanova náměstí. O konkrétních detailech vás budeme včas informovat.

 


Další uzavírka čeká tranzitní dopravu napříč městem v úseku od okružní křižovatky na silnici I/35 u hotelu Dalibor po křižovatku ulice Zahájská a Havlíčkova. Důvodem jsou opravy chodníků a povrchu silnice II/360 v daném úseku. Objízdná trasa povede obousměrně po silnici I/35 a také po silnici směrem na Kornice a Sloupnici. Uzavírka bude rozdělena do tří etap, první, v průběhu které došlo k úpravám chodníků v dané lokalitě, skončila 2. dubna. Druhá fáze prací započne v pondělí 3. dubna a potrvá až do 1. května. V jejím průběhu dojde k vyfrézování a sanačním pracem celého úseku od velké okružní křižovatky u hotelu Dalibor po křížení ulic Zahájská a Havlíčkova. Do uzavřeného úseku bude povolen vjezd pouze rezidentům a zásobování. Obousměrný provoz z ulice Zahájská do Smetanova náměstí bude bez omezení (viz situační plánek). „Práce potrvají až do 7. května a dopravní restrikce na ně navázané se veřejnost opět včas dozví. Pro tuto chvíli bych však rád upozornil na skutečnost, že autobusová zastávka Litomyšl-Botana bude pro linkovou i městskou hromadnou dopravu v průběhu všech tří fází realizace zrušena bez náhrady. Linkové autobusy budou operovány po I/35. Městský autobus od Smetanova náměstí odbočí z ulice Havlíčkova vpravo na ulici Zahájská a danému úseku se tak v rámci své jízdy vyhne,“ doplňuje Miloslav Cink, referent odboru místního a silničního hospodářství.

 

‼️ AKTUALIZACE - DOPRAVNÍ INFO V SOUVISLOSTI S OPRAVOU ULICE HAVLÍČKOVA

  • Na základě připomínek obyvatel ul. A. Tomíčka a vyhodnocení stavu v dané lokalitě dojde od 5. dubna k omezení dopravní obslužnosti v této ulici pouze v jednom směru, a to od ulice Zahájská k ulici Na Lánech (viz přiložený plán). Docházelo zde kvůli vysoké hustotě provozu v obou směrech a nedostatečné šířce komunikace k složitým dopravním situacím. Pro příjezd do ul. A. Tomíčka používejte, prosím, objízdnou trasu ulice Kornická, Končinská a Zahájská. Děkujeme za pochopení.
  • Po vyfrézování úseku mezi malým a velkým kruhovým objezdem byly zjištěny vyhovující podkladní vrstvy, proto od 9. dubna bude až do 26. dubna možné tento úsek opět dopravně používat, a to včetně malého kruhového objezdu.
  • 24. dubna bude zhotoveno provizorní komunikační připojení na Komenského náměstí (mezi Mountfieldem a čp. 1051).
  • Od 25. dubna do 7. května nebude umožněn výjezd ze sídliště na ulici Havlíčkova. Bude využíváno provizorní komunikační připojení (viz výše).
  • Od 2. do 7. května dojde z důvodu pokládky asfaltového povrchu komunikace ke kompletnímu uzavření opravovaného úseku od okružní křižovatky na I/35 po křížení s ulicí Zahájská. 

 
Další připravovanou investiční akcí ze strany města a plynáren je rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plynovodu a následně oprava asfaltového povrchu v ulici Portmanka. Předpokládá se, že práce poběží od dubna do srpna letošního roku a v dané ulici dojde k plné uzavírce provozu. 

 


Ve stejném termínu, od dubna do srpna 2023, Ředitelství silnic a dálnic připravuje opravu asfaltového povrchu od světelné křižovatky po výjezd směrem na Svitavy. Provoz na silici I/35 bude v tomto období zúžen do dvou jízdních pruhů.

 


„Co se dopravní situace v Litomyšli týče, nevypadá to na jednoduchý rok. Rád bych tímto spoluobčany požádal o shovívavost a trpělivost. Chápeme, že jejich každodenní život bude plánovanými akcemi ovlivněn zásadně. Věřím nicméně, že stavební firmy opět udělají vše pro to, aby se doba nutná na plánované opravy co nejvíce zefektivnila a, pokud to bude možné, i zkrátila,“ žádá veřejnost místostarosta města Radomil Kašpar.

dopravní omezení ulice Havlíčkova (formát pdf, velikost 4,73 MB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl