Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Kam s odpadem ze zahrádek?

obrázek k Ilustrační foto: Unsplash.com
Vedení města obdrželo v září několik stížností občanů bydlících na ulici 17. listopadu na to, že Městské služby Litomyšl (MSL) přestaly odstraňovat kupičky posekané trávy a dalšího bioodpadu, které místní roky nechávali na travnatých plochách k odvozu.

Ano, skutečně jsme přestali tyto hromádky z ulice odvážet, protože odhazování nepořádku do veřejného prostoru s vedením města nepovažujeme za systémové řešení. To by pak každý mohl nechávat rozbitou lednici na parkovišti či vyhazovat nepotřebné věci na chodník. Historicky jsme jednou za čas z těchto lokalit odváželi několik kupek trávy a větví, ale při posledním svozu jsme jich po celém městě napočítali přes 50, což bylo alarmující. Chceme situaci narovnat pro všechny občany, protože v jiných částech města lidé normálně odvážejí odpad na kompostárnu či do biokontejneru poblíž ní. Tito lidé se nás oprávněně ptají, proč o ulici výš uklízíme ilegální skládky, zatímco oni si odpad musí odvážet sami. Všichni chceme čisté město a nechávání odpadu na veřejných prostranstvích podle mého názoru není správné, proto došlo ke změně,“ vysvětluje ředitel MSL Karel Kalousek.

Podle platné legislativy se zanechaný odpad ze sekání či úklidu zahrady považuje za skládku, která na veřejném prostranství nemá co dělat. „Na tento fakt si stěžovali někteří spoluobčané, kteří poukazovali na to, že město de facto toleruje černé skládky, a nemusí to skončit u bioodpadu, proto se v místech objevily cedule s informací, že skládkování není povoleno. Podle našeho názoru to byla správná připomínka a postup městských služeb je pokusem o narovnání situace, která historicky vznikla z dobré vůle lidem vyjít vstříc, ale stávala se neúnosnou, protože počet kupek s odpadem se neustále zvyšoval,“ popisuje postoj městského úřadu Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního a silničního hospodářství.

Kam s ním?

To, že MSL přestaly odvážet skládky bioodpadu neznamená, že se ho není kde zbavit. Zbytky z jarního či podzimního úklidu ze zahrádek můžete zdarma vyhodit do kontejnerů na bioodpad, které se v říjnu na základě objednávek občanů opět objeví v ulicích (více například v říjnovém vydání Lilie na str. 23). Posekané trávy a dalšího tlejícího bioodpadu se lze pravidelně zbavovat zdarma v městské kompostárně či v kontejneru poblíž ní, který je přístupný 24 hodin denně, a řada občanů si zvykla do něj odpad vyvážet. „Chtěl bych zde dodat, že naši pracovníci jezdí dva týdny na jaře a na podzim po městě a integrovaných obcích a nabízí lidem odvoz bioodpadu. Vše je zdarma a stačí se jen přihlásit, že chcete přistavit kontejner. Také bych chtěl poděkovat lidem, kteří ve svém volném čase sekají či jinak udržují městské pozemky. Těmto lidem se i nadále budeme samozřejmě snažit vyjít vstříc a po dohodě jim odpad vzniklý úklidem veřejného prostoru odvezeme, jak to bylo doposud. Z naší strany se nejedná o nějaký truc, chceme nastavit stejná pravidla pro všechny občany Litomyšle a pevně věřím, že to místní chápou,“ dodává Karel Kalousek.

Pokud s odpadem ze zahrádek nechcete cestovat, můžete požádat o dotaci na pořízení kompostéru ke svému rodinnému či bytovému domu. Město tuto ekologickou formu likvidace bioodpadu podporuje  řadu let a podpořilo již 450 žádostí. Příští rok opět budeme v Lilii informovat o možnosti zažádat o finanční příspěvek.

Odběr novinek Youtube Litomyšl