Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Je výstavba dálnice na dohled? Obce a spolky podepsaly s ŘSD memorandum k D35

Po roce vyjednávání došlo na začátku března k výraznému posunu při plánování výstavby dálnice D35. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl ve čtvrtek 11. března s litomyšlským starostou Danielem Brýdlem podepsali jako poslední účastníci jednání memorandum, v němž se všechny strany zavázaly ke kompromisům vedoucím k rychlejší výstavbě dálnice. Již v předchozích dnech se pod memorandum podepsali zástupci Pardubického kraje, obcí Strakov, Němčice, Janov, Sedliště, spolku Živé Kornice a místní zemědělec Jiří Lux.

V memorandu se mimo jiné přesně vymezuje trasa dálnice, její výška v jednotlivých etapách, kde se vysází náhradní zeleň či umístění protihlukových stěn. ŘSD se zavázalo dálnici podle kompromisních dohod postavit, okolní obce a občanské spolky na oplátku přestanou podávat odvolání a díky memorandu by se tak měla výrazně urychlit výstavba.

Finální podoba dálnice by měla zapříčinit menší zábory zemědělské půdy. Celkem se odhady na vybudování dálnice kolem Litomyšle odhadují na 3,7 miliardy korun. Úsek Litomyšl – Janov (rozčleněn do dvou úseků Litomyšl – Janov, I. etapa; Litomyšl – Janov) se má podle odhadů začít stavět nejdříve v roce 2023, hotovo má být v roce 2027 v závislosti na ochotě majitelů pozemků své pozemky státu odprodat. Úsek nemá pravomocné územní rozhodnutí. Ředitel Mátl při podpisu dokumentu uvedl, že se jedná o restart přípravy dálnice a poděkoval všem stranám za konstruktivní přístup a ochotu najít shodu. ŘSD chce v roce 2022 žádat o sloučené územní a stavební řízení, aby se začalo stavět co nejrychleji.

Kvůli sporům o odkup pozemků v jiných částech kraje je podle ŘSD možné, že kolem Litomyšle bude úsek dálnice hotový mezi vůbec prvními. Investor také potvrdil, že nepracuje na plánech na vybudování mimoúrovňové křižovatky u Kornic.
Účastníci jednání vyjádřili spokojenost nad dosaženým kompromisem i změně v komunikaci ze strany ŘSD. První ze série jednání, které vyústilo v podpis memoranda, se uskutečnilo 20. února 2020. Litomyšlský starosta Daniel Brýdl od počátku vystupoval jako mediátor mezi ŘSD a účastníky územního řízení, kteří podali proti trase námitky.

Ohlasy jednotlivých stran po podpisu memoranda:
Redakce Lilie poskytla zástupcům všech stran podepsaných pod memorandem prostor k vyjádření. Texty jsou řazeny podle data doručení.

Daniel Brýdl, starosta Litomyšle
Z podpisu memoranda mám velkou radost, protože jsme se fakticky přiblížili výstavbě dálnice. Již roky jsme upozorňovali na to, že jakékoliv zpoždění by znamenalo desetitisíce aut navíc, která by jela středem našeho města. Poděkování si zaslouží jak ŘSD za to, že se naučilo naslouchat zdejším obcím, tak starostové a členové místních spolků, kteří si také uvědomili nutnost kompromisu, byť to občas bolelo. Trasa dálnice popsaná v memorandu je v tuto chvíli ta nejlepší možná. Nejlepší pro přírodu, místní občany i řidiče. Nyní nás čekají pravidelné kontrolní schůzky a doufám, že se po dálnici co nejdříve projedeme.

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD
Memorandum má pro nás zásadní přínos, protože jsme díky němu odblokovali přípravu stavby dálnice D35 v okolí Litomyšle. Díky konsenzu s dotčenými subjekty můžeme být optimisty a chceme trasu připravit co nejdříve. Teoreticky bychom mohli, pokud půjde vše dobře, stavební povolení získat již příští rok
a v roce 2023 začít stavět.

Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu
Při přípravě dálnice D35 úloha mého zastupitelstva skončila zajištěním koridoru pro dálnici vedoucí v trase dále od Litomyšle. Toto se nám podařilo, jako se podařilo v dnešních dnech připravit s projektanty detailní řešení trasy dálnice okolo Litomyšle. Věřím, že všichni zúčastnění dostojí svým slibům a stavba začne co nejdříve. Za Pardubický kraj to jsou protihlukové zábrany nad rámec těsně vyhovujících hlukových norem.

Jan Janypka, starosta Strakova
Jsem rád, že jsme po dlouhých letech dospěli ke kompromisu a může se tak pokračovat v práci na D35 v okolí Litomyšle. Připouštím, že občas to byla poměrně náročná a složitá jednání, pro mne další z poučení, jak není dobré slepě věřit odborníkům. Chtěl bych také takto poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali. V naší obci Strakov byli mými nejbližšími spolupracovníky členové dopravní komise paní RNDr. M. Kárská a Ing. P. Hýbl. Patří jim můj velký dík.

Memorandum (formát pdf, velikost 585,52 KB)

Přehledná situace (formát pdf, velikost 4,83 MB)

Podélný profil (formát pdf, velikost 90,97 KB)

Stanovisko ŘSD k podmínkám obce Janov na úsecích D35 3507 a 3508“ (formát pdf, velikost 428,67 KB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl