Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Vyhlášky a nařízení města

VYHLÁŠKA č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška, o zřízení městské policie

platnost: ano
působnost: samostatná
datum účinnosti: 03. 01. 1997

Městské zastupitelstvo Litomyšl schválilo na svém zasedání dne 18.12. 1997 podle ust. § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 14 odst. 1 písm. i) a o),

§ 16 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Městské zastupitelstvo v Litomyšli zřizuje městskou policii.

Čl. 2

Městská policie může být zrušena vyhláškou města.

Čl. 3

Služebna městské policie je v Litomyšli na Smetanově náměstí čp. 61.

Čl. 4

Městskou policii řídí starosta města. Městská rada pověřuje jednoho ze zaměstnanců obce zařazeného do městské policie (dále jen "strážník MP") velitelem městské policie, jehož úkoly vyplývají z organizačního řádu.

Čl. 5

Stejnokroj se stanovenými doplňky tvoří celek jednotného vystrojení strážníků a charakterizuje jejich

příslušnost k městské policii. Jednotné prvky stejnokroje stanoví zvláštní předpis:

a) letní stejnokroj
- obuv černá letní
- černé kalhoty, ženy možnost sukně černé barvy
- bleděmodrá košile s nárameníky (pilotka)
- černá kravata
- černá bunda pásová
- šestihranná čepice

b) zimní stejnokroj
- obuv černá zimní
- černé kalhoty
- bleděmodrá košile s nárameníky
- černá kravata
- černá bunda zimní
- šestihranná čepice nebo kulich
- černý svetr - nesmí být nošen jako vrchní oděv na veřejnosti
- šála
- černé kožené rukavice

c) zvláštní doplňky
- reflexní vesty
- pláštěnky
- kombinézy

Čl. 6

Pravidla nošení stejnokroje.

Na veřejnosti nosí strážníci stejnokroj dle uvedených variant:

Stejnokroj nosí strážníci pouze v pracovní době.
V případech hodných zvláštního zřetele může starosta povolit výjimku pro výkon služby v občanském oděvu.
Strážníci ve stejnokroji mohou nosit na veřejnosti pouze příruční zavazadla bez nálepek a ozdob.
Použití deštníků je zakázáno.

Strážníkům ve stejnokroji je zakázáno nosit náušnice, přívěsky, náramky nebo ozdoby, které by rušily vnější vzhled nebo znevažovaly stejnokroj. Velitel je oprávněn zakázat nošení drobných osobních věcí, které by při výkonu služby ohrožovaly bezpečnost strážníků.
Nošení zvláštních doplňků:
reflexní vesty lze užívat přes vrchní oděv při dopravních akcích a dopravních nehodách pro zvýšení bezpečnosti strážníků
pláštěnky do deště lze užívat přes vrchní oděv při dešti či sněžení
služební kombinézu lze užívat při akcích v terénu. Pro běžný výkon služby je užívání kombinézy zakázáno - použití povoluje velitel.

Čl. 7

Ruší se vyhláška MěZ o zřízení městské policie č. 7/92 ze dne 24. 06. 1992.

Čl. 8

Vyhláška nabývá účinnosti dne 03. 01.1998.


 
Ing. Miroslav Brýdl
starosta města

Ing. Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl