Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Územně plánovací dokumentace obce Tržek

Obec Tržek má vydán:

  • územní plán
  • změnu č. 1 ÚP

Do listinné verze můžete nahlédnout na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Tržek
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace:

Dokumentace projednávaná

územní plán

územní plán Tržek

ÚP Tržek Textová část - projednávané (formát pdf, velikost 1,09 MB)

ÚP Tržek Hlavní výkres - projednávané (formát pdf, velikost 904,22 KB)

ÚP Tržek Koordinační výkres - projednávané (formát pdf, velikost 1,21 MB)

ÚP Tržek Výkres základního členění území - projednávané (formát pdf, velikost 739,36 KB)

ÚP Tržek Výkres širších vztahů - projednávané (formát pdf, velikost 1,05 MB)

ÚP Tržek Výkres VPS - projednávané (formát pdf, velikost 661,03 KB)

ÚP Tržek Výkres záborů ZPF - projednávané (formát pdf, velikost 839,79 KB)

 
Youtube Litomyšl