Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Rada města Litomyšle Odborné komise a pracovní skupiny Rady města Litomyšle z předchozích volebních období

2010 - 2011 Komise pro rozvoj cestovního ruchu

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

zobrazit

2010 - 2014 Komise pro rodinu, mládež a komunitní plánování

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

zobrazit

2010 - 2011 Komise pro kulturu a spolkový život

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

zobrazit

2010 - 2014 Redakční rada zpravodaje města Litomyšle LILIE

usnesení č. 1011/10 ze dne 21.12.2010

zobrazit

2010 - 2014 Dopravní komise

usnesení RaM č. 971/10 ze dne 7.12.2010
usnesení RaM č. 1012/10 ze dne 21.12.2010

zobrazit

2010 - 2014 Komise pro sport a tělovýchovu

usnesení č. 1011/10 ze dne 21.12.2010

zobrazit

2012 - 2014 Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch

usnesení č. 22/12 ze dne 10.01.2012

zobrazit

2010 - 2014 Komise pro školství, výchovu a vzdělávání

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

zobrazit

2010 - 2014 Komise pro rozvoj města, plánování a investice

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

zobrazit

2010 - 2014 Likvidační komise

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

zobrazit

2010 - 2014 Komise prevence kriminality

usnesení č. 1/11 ze dne 4.1.2011

zobrazit

2010 - 2014 Komise SPOZ

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

zobrazit

2010 - 2014 Stavební komise

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010
usnesení č. 1012/10 ze dne 21.12.2010

zobrazit

2010 - 2014 Komise pro životní prostředí

usnesení č. 971/10 ze dne 07.12.2010

zobrazit

2010 - 2014 Bytová komise

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

zobrazit

2010 - 2014 Komise pro regeneraci památek a správu památných hrobů

usnesení č. 971/10 ze dne 7.12.2010

zobrazit

2014-2018 Dopravní komise

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 13/17 ze dne 03.01.2017

zobrazit

2014-2018 Komise pro sport a tělovýchovu

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014

zobrazit

2014-2018 Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 43/2016 ze dne 18.01.2016
usnesení RaM č. 516/2016 ze dne 06.06.2016
usnesení RaM č. 1046/2016 ze dne 05.12.2016
usnesení RaM č. 1110/2016 ze dne 19.12.2016

zobrazit

2014-2018 Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 273/15 ze dne 07.04.2015

zobrazit

2014-2018 Komise pro rozvoj města, plánování a investice

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014

zobrazit

2014-2018 Likvidační komise

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 1110/16 ze dne 19.12.2016
usnesení RaM č. 12/17 ze dne 03.01.2017

zobrazit

2014-2018 Komise prevence kriminality

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 13/17 ze dne 03.01.2017

zobrazit

2014-2018 Komise pro občanské záležitosti

usnesení RaM č. 1244/14 ze dne 22.12.2014

zobrazit

2014-2018 Komise pro sociálně právní ochranu dětí

usnesení RaM č. 1103/14 ze dne 24.11.2014
usnesení RaM č. 13/17 ze dne 03.01.2017

zobrazit

2014-2018 Odborná pracovní skupina pro oblast stavební

usnesení RaM č. 1143/14 ze dne 24.11.2014
usnesení RaM č. 1110/2016 ze dne 19.12.2016

zobrazit

2014-2018 Odborná pracovní skupina pro oblast životního prostředí

usnesení RaM č. 1245/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 122/15 ze dne 09.02.2015
usnesení RaM č. 791/15 ze dne 29.09.2015
usnesení RaM č. 1110/2016 ze dne 19.12.2016

zobrazit

2014-2018 Odborná pracovní skupina pro oblast sociální

usnesení RaM č. 1245/14 ze dne 22.12.2014

zobrazit

2014-2018 Odborná pracovní skupina pro oblast bytové politiky

usnesení RaM č. 1245/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 1110/16 ze dne 19.12.2016
usnesení RaM č. 12/17 ze dne 03.01.2017

zobrazit

2014-2018 Odborná pracovní skupina pro regeneraci památek a správu památných hrobů

usnesení RaM č. 1245/14 ze dne 22.12.2014
usnesení RaM č. 1110/2016 ze dne 19.12.2016

zobrazit

2014-2018 Odborná pracovní skupina "Naše náměstí"

usnesení RaM č. 529/15 ze dne 29.06.2015

zobrazit

 
Youtube Litomyšl