Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Pro majitele psů

Na co by majitelé psů neměli zapomínat

Pro venčení zvířat, zejména psů, platí několik pravidel daných vyhláškami města, na co je dobré nezapomenout?

Psi se nesmí bez vodítka pohybovat na veřejných prostranstvích mimo vyhrazená místa.
Veřejným prostranstvím rozumíme náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Kde mohu nechat psa proběhnout bez vodítka?
Pouze v Parku mladých (u II. ZŠ), jinak mimo veřejná prostranství.

Musím mít psa na vodítku i na cestě do lokality, kde může běhat na volno?
Ano, povinnost nemít psa na vodítku se vztahuje pouze na vybrané lokality, při jejich opuštění je nutné psa opět připnout k vodítku.

Musím mít svého psa na vodítku, když potkám cizí osobu?
Ano. Pokud jste v lokalitě, kde můžete psa venčit bez vodítka a potkáte jinou osobu, která je od vás do vzdálenosti 30 metrů, je vaší povinnosti si psa přivolat a uvázat ho na vodítko.

Musí mít pes registrační známku při pohybu po městě – bez vodítka i s vodítkem?
Ano, pokud máte na správním území města Litomyšl trvalý pobyt nebo sídlo, jste povinni zajistit, aby pes při pohybu na veřejném prostranství měl platnou identifikační známku vydanou Městským úřadem Litomyšl.

Mohu nechat svého psa pobíhat bez dozoru?
Ne, svého mazlíčka musíte mít vždy pod dohledem a kontrolou, a to i v případě, že jste na ploše, kde není povinnost mít psa na vodítku.

Kdy musím svému psovi nasadit náhubek?
Vždy když procházíte po veřejném prostranství v městské památkové rezervaci, dále na autobusovém a vlakovém nádraží a 30 metrů od dětských a sportovních hřišť. Náhubek máte povinnost nasadit jen těm psům, jejichž výška v kohoutku přesahuje 30 cm s nasazeným náhubkem.

Stejnou povinnost máte i v pracovních dnech v době od 7.00 do 17.00 hod. na částech veřejných prostranství vzdálených méně než 30 metrů od neoplocených školních budov – zejména mateřské, základní, střední a umělecké školy.

Můj pejsek je hodný a nikomu by neublížil.
To může být pravda, ale kolemjdoucí to nemusí vidět stejně. Někteří lidé mohou mít ze psů strach. Na veřejných prostranstvích máte mimo výjimky povinnost mít psa na vodítku, nehledě na jeho domnělé charakterové vlastnosti či plemeno.

Úklid exkrementů po psech.
Každý občan má povinnost chovat se tak, aby neznečišťoval okolí. To se týká i psích exkrementů. Ty má majitel psa povinnost uklidit z jakékoliv plochy, kterou jeho pes znečistí. Ideálně do sáčku, který vyhodí do veřejného odpadkového koše podle místa a možností. Majitelé domů si také opakovaně stěžují na to, že majitelé psů nechávají značkovat své čtyřnohé miláčky rohy domů, podsíně a další soukromé budovy v centru města.

Výše uvedená pravidla nerespektuji a respektovat nehodlám.
Kromě toho, že se vystavujete možné sankci ze strany městské policie i úřadu, zvyšujete riziko toho, že na vás někdo z kolemjdoucích podá stížnost. Výše uvedené povinnosti vyplývají z vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství a vyhlášce o udržování čistoty v ulicích. Výjimku z nařízení mají například asistenční psi a další zvířata zvláštního určení – služební, zdravotní apod.

Jak je to s pohybem psů na polích a loukách?
S ohledem na ochranu zvěře se v §10 zákona č. 449/2001 SB o myslivosti uvádí, že je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Dále je v §14 odstavce 1 písm. e) uvedeno, že myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.

Místo s možností volného pohybu psů (Park mladých) (formát png, velikost 567,27 KB)

 
Youtube Litomyšl