Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Spolkové organizace

Skautský institut Litomyšl

Parta dospělých lidí, kteří pořádají akce pro veřejnost a posilují tak místní komunitu. Organizuje přednášky, workshopy, kulturní akce a další aktivity, které spolu vymýšlí. Vytváří tím prostor pro setkávání lidí s aktivním zájmem o dění ve společnosti a pro diskusi nad palčivými tématy současnosti. ... Více

Spolek leteckých modelářů Litomyšl

Zabýváme se stavbou a létání s radiem řízenými leteckými modely na letišti Vlkov, které nám pronajímá Město Litomyšl.  Rozmezí velikostí námi provozovaných modelů je velmi široké, od malých modelů o rozpětí 0,5m až po velké makety s rozpětím 3 – 5 m a s vahou do 20 kg, z čehož vyplývá i různorodost ... ... Více

Spolek patchworku Litomyšl

Spolek patchworku Litomyšl byl založen v únoru roku 2005. Jeho založení bylo logickým vyústěním našeho dvouletého společného setkávání při šití patchworku. Velkou inspirací k našemu společnému šití nám byly kurzy pořádané našimi holandskými přáteli z partnerského města Roden. Naučili jsme spoustu zajímavých ... ... Více

Spolek přátel Růžového paloučku

... Více

Včelaři Litomyšl

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Litomyšl  ... Více

Veterán klub Litomyšl

Jsme zapsaný spolek řádně registrovaný Krajským soudem v Hradci Králové, dříve jako občanské sdružení. Před oficiálním vznikem jsme byli již několik let veřejně činní. Zajímáme se o obecnou historii motorismu, vývoj automobilového a motocyklového průmyslu, historii motorismu na Litomyšlsku. Jezdíme na srazy ... ... Více

ZO Českého zahrádkářského svazu, Řetízek

Kolonie má 37 parcel po 400 m2. Na většině zahrádkách je chata. Členové stále více využívají zahrádku k rekreaci a ne pouze k pěstování ovoce a zeleniny. Koncem sezóny se členové setkávají u táboráků, aby si při harmonice zazpívali. ... Více

ZO Českého zahrádkářského svazu, Litomyšl - Líbánky

Členové organizace se zaměřují na zvelebování svých zahrádek v osadě. Při společných brigádách udržují parčíky před vstupními branami a travnaté plochy v osadě. Podílí se na uspořádání Okresní výstavy ovoce a zeleniny. ... Více

ZO Českého zahrádkářského svazu, Litomyšl - Zaháj

Organizace sdružuje zájemce o zahrádkaření. Pravidelně se podílí na přípravě Okresní výstavy ovoce a zeleniny. ... Více

ZO Českého zahrádkářského svazu, Rozkvět

Zahrádkářská osada, která se stále více stává součástí města. Členové, vedle zahrádkaření, kladou důraz i na okrasnou, krajinotvornou a rekreační funkci osady. Každoročně se prezentují na Okresní výstavě ovoce a zeleniny. ... Více

ZO ČSOP Litomyšl (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody)Litomyšl

ochrana přírody ... Více

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl