Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Oceněné osobnosti Ocenění Rady města Litomyšle


Vojtěch Toms

Rada města Litomyšle udělila panu Vojtěchu Tomsovi ocenění Plaketa Rady města Litomyšle za významné zásluhy o obnovu židovského hřbitova v Litomyšli.
ocenění Rady města Litomyšle z 23. 06. 2020


Jana Střasáková

Rada města Litomyšle udělila paní Janě Střasákové ocenění Plaketa Rady města Litomyšle za zásluhy v rodinné oblasti, zejména za sladění mateřství s odpovědným podnikáním.
ocenění Rady města Litomyšle z 23. 06. 2020


Mr. Yoshinobu Kubota

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Mr. Yoshinobu Kubotovi za mimořádné zásluhy o rozvoj česko-japonského partnerství, propagaci Litomyšle a díla Bedřicha Smetany.
ocenění Rady města Litomyšle z 23. 06. 2020


Mgr. Oldřich Pakosta

Rada města Litomyšle udělila panu Mgr. Oldřichu Pakostovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za významné zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti historie a kultury.
ocenění Rady města Litomyšle z 04. 06. 2019


Otokar Kalík

Rada města Litomyšle udělila panu Otokaru Karlíkovi ocenění Plaketa Rady města Litomyšle za významné zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kultury a vzdělávání. Cena byla předána in memoriam.
ocenění Rady města Litomyšle z 04. 06. 2019


Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška paní Ing. arch. Zdeňce Vydrové za mimořádné zásluhy o proměnu Litomyšle v moderní historické město.
ocenění Rady města Litomyšle z 04. 06. 2019


Vratislav Blažek

Rada města Litomyšle udělila panu Vratislavu Blažkovi ocenění Plaketa Rady města Litomyšle in memoriam za významné zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kultury a spolkového života.
ocenění Rady města Litomyšle z 12. 06. 2018


Ing. Karol Bayer

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Ing. Karolu Bayerovi za mimořádné zásluhy o rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Litomyšli.
ocenění Rady města Litomyšle z 12. 06. 2018


Ing. Miroslav Brýdl

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Ing. Miroslavu Brýdlovi za mimořádné zásluhy o proměnu Litomyšle na moderní historické město.
ocenění Rady města Litomyšle z 12. 06. 2018


Ivo Strnad

Rada města Litomyšle udělila panu Ivo Strnadovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy v oblasti sportu a významný podíl na propagaci Litomyšle a veteránského sportu.
ocenění Rady města Litomyšle z 27. 06. 2017


Karel Rajman

Rada města Litomyšle udělila panu Karlu Rajmanovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle a dlouholetý podíl na zajištění bezpečnosti ve městě pro občany i turisty.
ocenění Rady města Litomyšle z 27. 06. 2017


Petr Jiříček

Rada města Litomyšle udělila panu Petru Jiříčkovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle a významný podíl na rozvoji kulturního života.
ocenění Rady města Litomyšle z 27. 06. 2017


Josef Čejka

Rada města Litomyšle udělila panu Josefu Čejkovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle a významný podíl na technickém zajištění a organizaci kulturních akcí ve městě.
ocenění Rady města Litomyšle z 06. 06. 2016


P. František Beneš, SBD

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu P. Františku Benešovi, SBD za mimořádné zásluhy o rozvoj duchovního i občanského života společnosti a významný podíl na opravách mnoha církevních památek v Litomyšli a regionu.
ocenění Rady města Litomyšle z 06. 06. 2016


prof. Milan Vítek

Rada města Litomyšle udělila panu prof. Milanu Vítkovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za významný přinos společnosti v oblasti kultury a pedagogiky, dlouholeté vedení mezinárodních hudebních kurzů a zásluhy o propagaci města Litomyšle.
ocenění Rady města Litomyšle z 20. 07. 2015


Kazutami Ando

Rada města Litomyšle udělila panu Kazutami Ando ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj česko-japonské spolupráce v oblasti kultury a propagaci města Litomyšle v Japonsku.
ocenění Rady města Litomyšle z 20. 07. 2015


Ing. Jaroslav Dvořák

Rada města Litomyšle udělila panu Ing. Jaroslavu Dvořákovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kultury, spolkového života a významný podíl na spolupráci s partnerskými městy.
ocenění Rady města Litomyšle z 20. 07. 2015


Jaroslav Theimer

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Jaroslavu Theimerovi za významné zásluhy o rozvoj sokolského života a sportu v Litomyšli.
ocenění Rady města Litomyšle z 29. 06. 2015


Vladimír Šauer

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Vladimíru Šauerovi in memoriam za významné zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kulturní, umělecké a vzdělávání.
ocenění Rady města Litomyšle z 29. 06. 2015


Věra Kučerová

Rada města Litomyšle udělila paní Věře Kučerové ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle a celoživotní obětavou práci ve Sboru pro občanské záležitosti.
ocenění Rady města Litomyšle z 24. 06. 2014


Ladislav Péchy

Rada města Litomyšle udělila panu Ladislavu Péchy ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj společnosti a významný podíl na spolupráci mezi partnerskými městy Litomyšl a Levoča.
ocenění Rady města Litomyšle z 24. 06. 2014


Mgr. Vladimír Novotný

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Mgr. Vladimíru Novotnému za významné celoživotní zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti sportovní.
ocenění Rady města Litomyšle z 24. 06. 2014


Mgr. Milan Motl

Rada města Litomyšle udělila panu Mgr. Milanu Motlovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti vzdělávání a kultury.
ocenění Rady města Litomyšle z 18. 06. 2013


Ing. Jan Rektořík

Rada města Litomyšle udělila panu Ing. Janu Rektoříkovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle a rozvoj Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl.
ocenění Rady města Litomyšle z 18. 06. 2013


Ondrej Lenárd

Rada města Litomyšle udělila panu Ondreji Lenárdovi při příležitosti jeho významného životního jubilea ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za významný přínos společnosti v oblasti kultury, umění a zásluhy o rozvoj festivalu Smetanova Litomyšl.
ocenění Rady města Litomyšle z 09. 10. 2012


MUDr. Hana Šmákalová

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška lékařce litomyšlské nemocnice paní MUDr. Haně Šmákalové, která svojí každodenní poctivou a přínosnou prací se významnou měrou zasloužila o rozvoj Litomyšle a patří mezi osobnosti litomyšlského života.
ocenění Rady města Litomyšle z 26. 06. 2012


Jan Kačer

Rada města Litomyšle udělila panu Janu Kačerovi při příležitosti jeho významného životního jubilea ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za významný přínos společnosti v oblasti umělecké, charitativní, celoživotní občanské postoje a zásluhy o rozvoj Litomyšle.
ocenění Rady města Litomyšle z 20. 09. 2011

 
Youtube Litomyšl