Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Oceněné osobnosti Ocenění Rady města Litomyšle


Vojtěch Toms

Rada města Litomyšle udělila panu Vojtěchu Tomsovi ocenění Plaketa Rady města Litomyšle za významné zásluhy o obnovu židovského hřbitova v Litomyšli.
ocenění Rady města Litomyšle z 23. 06. 2020


Jana Střasáková

Rada města Litomyšle udělila paní Janě Střasákové ocenění Plaketa Rady města Litomyšle za zásluhy v rodinné oblasti, zejména za sladění mateřství s odpovědným podnikáním.
ocenění Rady města Litomyšle z 23. 06. 2020


Mr. Yoshinobu Kubota

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Mr. Yoshinobu Kubotovi za mimořádné zásluhy o rozvoj česko-japonského partnerství, propagaci Litomyšle a díla Bedřicha Smetany.
ocenění Rady města Litomyšle z 23. 06. 2020


Mgr. Oldřich Pakosta

Rada města Litomyšle udělila panu Mgr. Oldřichu Pakostovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za významné zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti historie a kultury.
ocenění Rady města Litomyšle z 04. 06. 2019


Otokar Kalík

Rada města Litomyšle udělila panu Otokaru Karlíkovi ocenění Plaketa Rady města Litomyšle za významné zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kultury a vzdělávání. Cena byla předána in memoriam.
ocenění Rady města Litomyšle z 04. 06. 2019


Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška paní Ing. arch. Zdeňce Vydrové za mimořádné zásluhy o proměnu Litomyšle v moderní historické město.
ocenění Rady města Litomyšle z 04. 06. 2019


Vratislav Blažek

Rada města Litomyšle udělila panu Vratislavu Blažkovi ocenění Plaketa Rady města Litomyšle in memoriam za významné zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kultury a spolkového života.
ocenění Rady města Litomyšle z 12. 06. 2018


Ing. Karol Bayer

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Ing. Karolu Bayerovi za mimořádné zásluhy o rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Litomyšli.
ocenění Rady města Litomyšle z 12. 06. 2018


Ing. Miroslav Brýdl

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Ing. Miroslavu Brýdlovi za mimořádné zásluhy o proměnu Litomyšle na moderní historické město.
ocenění Rady města Litomyšle z 12. 06. 2018


Ivo Strnad

Rada města Litomyšle udělila panu Ivo Strnadovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy v oblasti sportu a významný podíl na propagaci Litomyšle a veteránského sportu.
ocenění Rady města Litomyšle z 27. 06. 2017


Karel Rajman

Rada města Litomyšle udělila panu Karlu Rajmanovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle a dlouholetý podíl na zajištění bezpečnosti ve městě pro občany i turisty.
ocenění Rady města Litomyšle z 27. 06. 2017


Petr Jiříček

Rada města Litomyšle udělila panu Petru Jiříčkovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle a významný podíl na rozvoji kulturního života.
ocenění Rady města Litomyšle z 27. 06. 2017


Josef Čejka

Rada města Litomyšle udělila panu Josefu Čejkovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle a významný podíl na technickém zajištění a organizaci kulturních akcí ve městě.
ocenění Rady města Litomyšle z 06. 06. 2016


P. František Beneš, SBD

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu P. Františku Benešovi, SBD za mimořádné zásluhy o rozvoj duchovního i občanského života společnosti a významný podíl na opravách mnoha církevních památek v Litomyšli a regionu.
ocenění Rady města Litomyšle z 06. 06. 2016


prof. Milan Vítek

Rada města Litomyšle udělila panu prof. Milanu Vítkovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za významný přinos společnosti v oblasti kultury a pedagogiky, dlouholeté vedení mezinárodních hudebních kurzů a zásluhy o propagaci města Litomyšle.
ocenění Rady města Litomyšle z 20. 07. 2015


Kazutami Ando

Rada města Litomyšle udělila panu Kazutami Ando ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj česko-japonské spolupráce v oblasti kultury a propagaci města Litomyšle v Japonsku.
ocenění Rady města Litomyšle z 20. 07. 2015


Ing. Jaroslav Dvořák

Rada města Litomyšle udělila panu Ing. Jaroslavu Dvořákovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kultury, spolkového života a významný podíl na spolupráci s partnerskými městy.
ocenění Rady města Litomyšle z 20. 07. 2015


Jaroslav Theimer

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Jaroslavu Theimerovi za významné zásluhy o rozvoj sokolského života a sportu v Litomyšli.
ocenění Rady města Litomyšle z 29. 06. 2015


Vladimír Šauer

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Vladimíru Šauerovi in memoriam za významné zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kulturní, umělecké a vzdělávání.
ocenění Rady města Litomyšle z 29. 06. 2015


Věra Kučerová

Rada města Litomyšle udělila paní Věře Kučerové ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle a celoživotní obětavou práci ve Sboru pro občanské záležitosti.
ocenění Rady města Litomyšle z 24. 06. 2014


Ladislav Péchy

Rada města Litomyšle udělila panu Ladislavu Péchy ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj společnosti a významný podíl na spolupráci mezi partnerskými městy Litomyšl a Levoča.
ocenění Rady města Litomyšle z 24. 06. 2014


Mgr. Vladimír Novotný

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška panu Mgr. Vladimíru Novotnému za významné celoživotní zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti sportovní.
ocenění Rady města Litomyšle z 24. 06. 2014


Mgr. Milan Motl

Rada města Litomyšle udělila panu Mgr. Milanu Motlovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti vzdělávání a kultury.
ocenění Rady města Litomyšle z 18. 06. 2013


Ing. Jan Rektořík

Rada města Litomyšle udělila panu Ing. Janu Rektoříkovi ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za zásluhy o rozvoj Litomyšle a rozvoj Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl.
ocenění Rady města Litomyšle z 18. 06. 2013


Ondrej Lenárd

Rada města Litomyšle udělila panu Ondreji Lenárdovi při příležitosti jeho významného životního jubilea ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za významný přínos společnosti v oblasti kultury, umění a zásluhy o rozvoj festivalu Smetanova Litomyšl.
ocenění Rady města Litomyšle z 09. 10. 2012


MUDr. Hana Šmákalová

Rada města Litomyšle udělila Cenu purkmistra Laška lékařce litomyšlské nemocnice paní MUDr. Haně Šmákalové, která svojí každodenní poctivou a přínosnou prací se významnou měrou zasloužila o rozvoj Litomyšle a patří mezi osobnosti litomyšlského života.
ocenění Rady města Litomyšle z 26. 06. 2012


Jan Kačer

Rada města Litomyšle udělila panu Janu Kačerovi při příležitosti jeho významného životního jubilea ocenění Plaketa Rady Města Litomyšle za významný přínos společnosti v oblasti umělecké, charitativní, celoživotní občanské postoje a zásluhy o rozvoj Litomyšle.
ocenění Rady města Litomyšle z 20. 09. 2011

 
Youtube Litomyšl