Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Oceněné osobnosti Laureáti Ceny města Litomyšle


Rok 1996


cena za přínos litomyšlské společnosti

nakladatel Ladislav Horáček

Oceněn byl významný podíl na objevení osobnosti Josefa Váchala a popularizaci jeho díla a založení školy restaurování a konzervačních technik v Litomyšli.


podnikatel roku

Roman Staněk a Jan Kubíček

Za rychlý rozvoj a úspěch společnosti SKM s.r.o.


student roku

Lenka Drábková (Střední zemědělská a rodinná škola)

Cenu získala za úspěchy v literárních soutěžích, dále za široký záběr vědomostí a zájmů a za vynikající studijní výsledky.


zvláštní cena za přínos městu

prezident ČR Václav Havel

Cena udělena za myšlenku uspořádání setkání středoevropských prezidentů v Litomyšli a za trvalou snahu o zvýraznění významu malých měst s ČR.


Rok 1997


cena za přínos litomyšlské společnosti

Terezie Šmolíková (ředitelka Centra sociální pomoci)

Za vytvoření domova pro seniory evropské úrovně a za mimořádnou péči o staré lidi.


podnikatel roku

stavitel Josef Vaňásek

Sdružení fyzických osob vystupujících pod společným názvem H-V získalo cenu "za udržení vysoké kvality staveb v Litomyšli i jinde".


sportovec roku

Jiří Skřivan

Za vynikající sportovní výsledky v parkurovém skákání (vyhlášen jezdcem roku 1997).


student roku

Martin Patočka (Gymnázium)

Za sportovní úspěchy, školní výsledky, znalosti v oblasti výpočetní techniky a také za dobré charakterové vlastnosti


zvláštní cena za přínos městu

sochař Olbram Zoubek

Za svůj dlouholetý vztah k Litomyšli, který vyjádřil již mnoha způsoby a za vynikající výstavu v prostorách státního zámku Litomyšl a v zámeckém areálu.


Rok 1998


cena za přínos litomyšlské společnosti

vikář František Beneš

Za vše, co koná pro zlepšení a obnovení duchovního i občanského života v našem městě, za pracovitost a houževnatost v duchovní správě, za obětavou organizátorskou a fyzickou práci při opravách církevních památek.


podnikatel roku

ing. Jiří Zagora (Vertex a. s.)

Za rozšíření, modernizaci výroby skleněných vláken a poskytnutí dobře placených pracovních příležitostí na litomyšlsku.


sportovec roku

Miroslav Havran

Vynikající sportovní výsledky, atlet, dálkový běžec, na MS v japonském Kobe byl členem representačního týmu ČR, které obsadilo 2. místo, byl členem družstva, které před 4 roky na MS v Kanadě získalo zlaté medaile


student roku

Adéla Sejkorová (Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola)


zvláštní cena za přínos městu

ing. arch. Aleš Burian

Za citlivou rekonstrukci městského centra a za projekt městské sportovní haly, III. ZŠ, rekonstrukci Toulovcova náměstí.


Rok 1999


cena za přínos litomyšlské společnosti

Miroslav Sobotka

Archivář, laický historik a propagátor hasičského hnutí.


podnikatel roku

Miroslav Kubík (in memoriam)

Za několik let vybudoval velkoobchod s potravinami a síť prodejen. Na Smetanově náměstí dokázal zrekonstruovat historický objekt, který dnes slouží jako obchodní centrum s potravinářským zbožím a v průběhu celého týdne oživuje náměstí. Rozvíjel další podnikatelské aktivity - mimo jiné i výstavbu plynovodů.


sportovec roku

Stolní tenistky TJ Jiskra (Petra Šestáková, Marta Lněničková, Iva Němcová, Martina Šilhanová)

Po postupu do extraligové soutěže v loňském roce si jako jediný, ryze neprofesionální tým udržoval čelní postavení v tabulce nejvyšší soutěže žen v České republice.


student roku

Jiří Bláha (absolvent VOŠ restaurátorské)

Ocenění získal nejen za své studijní výsledky, ale přihlédnuto bylo také k jeho mimoškolním aktivitám (ochotnické divadlo, moderování Miss Majáles, čestné uznání v soutěži Wolkrům Prostějov, organizování mezinárodní konference o restaurování).


zvláštní cena za přínos městu

"Tým UNESCO"

Ve složení: Ing. Miroslav Brýdl, Mgr. Michael Beneš, Dr. Dobroslav Líbal, Vladimír Uher, arch. Aleš Vošahlík a všichni ostatní, kteří se zasloužili o zápis zámeckého areálu Litomyšl do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.


Rok 2000


cena za nejlepší kulturní či sportovní počin roku

všichni, kteří se zasloužili o znovuotevření Klášterních zahrad

Architekti Zdeněk Sendler, Radko Květ, Václav Babka, městský stavitel Ladislav Syrový, zástupce generálního dodavatele stavby Tomáš Janecký z firmy Profistav a zástupkyně realizačního štábu ceremoniálu otevírání zahrad Milada Kadidlová a Michaela Severová.


podnikatel roku

Hubert Stratílek (Cyklo Stratílek Sport)

V roce 2000 otevřel nový obchodní dům se sportovním zbožím, největší svého druhu ve východních Čechách


sportovec roku

Bohuslav Svatoš (motokros)

Mistr České republiky v roce 2000 v motoskijöringu (jel za Profistav Litomyšl s lyžařem Radimem Novákem), obsadil 4. místo v mistrovství republiky v motokrosu, z mistrovství Evropy přivezl 3. místo a kvalifikoval se do první čtyřicítky motokrosařů světa


student roku

Irena Macková (studentka 4. ročníku Soukromé střední odborné školy TRADING CENTRE - oboru management obchodu)

Vzorná studentka a  účastnice Mistrovství ČR juniorů v parkurovém skákání.


zvláštní cena za přínos městu

ing. Miroslav Brýdl, starosta města

Za obnovu historických památek a výstavbu v duchu moderní architektury. Za to, že dokázal v desetiletém funkčním období vrátit Litomyšli zašlou slávu v podobě společenské a kulturní činnosti a Litomyšl za období jeho starostování stala ještě krásnější.


Rok 2001


cena za nejlepší kulturní či sportovní počin roku

Smetanova Litomyšl o.p.s.

Za 43. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl.


podnikatel roku

Rudolf Skřivan (LITEX)

Za vybudování firmy, která si postupně získává větší a větší podíl na trhu s plavkami, fitness oblečením, dámského spodního prádla i thermo oblečením a bezešvého prádla.


sportovec roku

Zdeněk Kabrhel, Milan Kala a Zdeněk Moravčík - družstvo duathlonistů

Zúčastňují se závodů v duathlonu té nejvyšší domácí i zahraniční úrovně včetně závodů Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a závodů Evropského poháru. V rámci příprav se zúčastňují i závodů v triatlonu, běžeckých a cyklistických závodů


student roku

Marie Boštíková (Gymnázium A. Jiráska)

Získala 2. cenu v celostátním kole Olympiády v českém jazyce. Patří sice k nejmladším, ale svými studijními výsledky a skromným vystupováním dobře reprezentuje svou školu.


zvláštní cena za přínos městu

Kapusta Jan, PhDr.

Muzikolog, spisovatel a pedagog, hluboký vztah plný úcty k vědecké práci Nejedlého - důkladnost pramenných znalostí a přesnost formulací, dvacet let se věnoval tématu Kmocha a sokolů, objevil zapomenutého litomyšlského houslistu Josefa Růžičku, fascinován součastným výtvarným uměním, ale i starým, patron Mladé Smetanovy Litomyšle, duše Otvírání studánek ve Vlčkově


Rok 2002


cena za nejlepší kulturní či sportovní počin roku

Městu Litomyšl za 4. ročník Toulovcových prázdninových pátků.

Cílem tohoto projektu je oživovat prázdninovou Litomyšl a to se organizátorům již několik let daří. Hlavním znakem je pravidelnost - každý pátek, ve stejný čas na stejném místě čeká návštěvníky pohádka nejen pro děti a folkový koncert nejen pro dospělé.


podnikatel roku

Michal Kortyš - ELKOR

Za vybudování stabilní firmy, která neustále rozšiřuje nabídku svých služeb. V průběhu roku se podílí na kulturní i sportovní reprezentaci města a je kontaktním místem pro kabelovou televizi.


sportovec roku

Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu - ženy

Dlouhodobě nejúspěšnějším odvětvím Jiskry je stolní tenis. Ženy A drží již několik let 1. ligu. Rok 2002 končily v sestavě Marta Lněničková, Monika Kovářová, Andrea Bajerová a Martina Šilhánová v první polovině tabulky.


student roku

Josef Kopecký (Vyšší odborná škola a SO škola technická Litomyšl, Studen oboru Mechanizace a služby, odborná profilace Provoz mechanizace a služby)

Jeho zájem o studium je patrný nejen z vynikajících výsledků, kterých dosahuje, ale i z jeho práce prezentující nejmodernější řešení proměnlivého časování ventilových rozvodů použité na vozech BMP modelu 2002.


zvláštní cena za přínos městu

Růžička Jindřich, PhDr. CSc.

historik, archivář, vystudoval učitelskou kombinaci dějepis, filozofie a současně Státní archivní školu, nastoupil jako správce městského muzea a archivu v Litomyšli a současně spravoval pobočku zemědělského a lesnického archivu, po odluce archivu od muzea se stal vedoucím Městského, později Okresního archivu v Litomyšli. Od roku 1957 do roku 1976 vedl městskou kroniku. Publikoval několik monografií, stovky odborných studií s archivní a regionální tematikou. Několik desetiletí se zabýval životem a dílem H.G. Schauera, odborně připravil mezinárodní sympozium jež se při příležitosti jeho životního výročí konalo v Litomyšli v roce 1992.


Rok 2003


cena za nejlepší kulturní či sportovní počin roku

Hry první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky


podnikatel roku

STORY design, spol. s r. o.


sportovec roku

Orion Motokros Team


student roku

Marková Lucie (VOŠ pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl)


zvláštní cena za přínos městu

Kopecký Bohdan, ak. malíř


Rok 2004


cena za nejlepší kulturní či sportovní počin roku

Divadelní společnost Jožina Janouška

Letos slaví divadelní společnost svoji 35.sezonu. Na jaře uplynulého roku soubor dohrával reprízy před koncem roku premiérového představení Záskok. Doplněná byla veselou pohřební scénkou a pěti písničkovými parodiemi. Úhel pohledu si našel své obecenstvo a každým rokem přibývá počet odehraných, vždy vyprodaných, představení. Soubor umí dobře vycítit náladu publika a rád si hraje s větami, slovy i pointami. Vždycky se podaří vytvořit přesné rekvizity, sehnat odpovídající kostýmy. Daří se i nelehké balancování na pomezí vtipu, legrace a vkusu, v pravou chvíli se dokáží herci odrazit a nechat zvítězit zdravé člověčenství. Poctivě přistupují k celému, většinou třídílnému, programu s velkým počtem scének i písňových parodií s absencí odpovídajícího jevištního prostoru, světelného parku i techniky divadelního sálu U Černého orla.


podnikatel roku

Tiskárna H. R. G., spol. s r. o.

Tiskárna H.R.G. spol. s r.o. působí na trhu dvanáct let. Od svého založení v roce 1992 prošla vývojem od malé tiskárny k nejmoderněji vybavené tiskárně střední velikosti v České republice s certifikací ISO 9001. Výrazným předělem v historii společnosti byl rok 1997, kdy došlo k výstavbě nové budovy a nákupu tiskového stroje německé firmy Heidelberg. Tyto investice výrazně uspíšily další dynamický růst firmy. Dalším milníkem je pak rok 2003, kdy došlo k doplnění technologie o další dva stroje Heidelberg a CTP zařízení firmy Agfa. Hlavní devizou společnosti zůstává maximální zaměření na vysokou kvalitu výsledného produktu, flexibilita vůči zákazníkům a široký sortimentní rozsah služeb. Na vysoké výsledné kvalitě produktů se vedle vysoké úrovně zaměstnanců společnosti podílí také moderní vybavení tiskovými a dokončovacími stroji od firmy
Heidelberg, evropského lídra na trhu tiskových strojů. V oblasti prepress je to potom technologické vybavení od firmy Agfa. Od roku 2000 je tiskárna H.R.G. navíc třetinovým vlastníkem rotační tiskárny Merkurtisk a.s. v Náchodě. Tiskárna H.R.G. dnes nabízí zákazníkům ucelený řetězec prací počínaje grafickým návrhem v DTP studiu až po různé typy dokončení včetně finálního rozvozu vytisknutého zboží do požadované lokality. Široký sortimentní rozsah reprezentují, jak klasické produkty jako jsou např. časopisy, kalendáře, knižní publikace, etikety, samolepky, plakáty, tak i speciální produkty jako obaly, výseky, ražba, zlacení apod.


sportovec roku

Hokejové A mužstvo HC Jiskra Litomyšl

Organizovaný lední hokej byl v Litomyšli založen v roce 1935 - letos se tedy slaví 70. výročí, ozdobené nejen zastřešením Zimního stadionu, ale i výbornými hokejovými výsledky. V letošní sezóně, která se zařadí do historie mezi nejúspěšnější, sehrál tým 38 zápasů, z toho 6 přátelských a 32 mistrovských. Z tohoto počtu ve 21 zápasech tým zvítězil, 6x remizoval, 11x prohrál. Tým obdržel 120 branek, ale sám jich nastřílel 171! Po 11-ti letech získal pro Litomyšl titul Přeborník Pardubického kraje a v kvalifikaci o II. celostátní ligu postoupil až mezi nejlepší 4 přeborníky z České republiky.


student roku

Roman Konečný - TRADING CENTRE s.r.o. Litomyšl

Podle informací ředitelství školy studuje Roman Konečný (*1987) s vyznamenáním, reprezentuje školu v Olympiádách z anglického, českého a německého jazyka, je členem redakční rady školního časopisu Elita TC a nyní se připravuje na vykoná PET - mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Zvítězil v majálesové soutěži města Litomyšle o nejšarmantnějšího muže MISSÁK 2003. Zpívá v pěveckém souboru v České Třebové, má vztah ke sportu a zabývá se i keramikou. Roman je všestranně nadaný, má pěkné vystupování, je milý, společenský a přitom skromný.


zvláštní cena za přínos městu

Ludmila Jandová, akademická malířka a grafička

- od roku 1956-1958 Odborná škola sklářská v Železném Brodě
- od roku 1958 - 1959 jednoroční přípravka na Akademii výtvarných umění (prof. Karel Müler)
- v letech 1959 - 1965 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Vladimír Silovský, prof. Vojtěch Tittelbach)
- v roce 1961 se provdala za svého spolužáka Františka Jandu
- v roce 1965 promovala na Akademii cyklem Zvířecí mateřství
- v letech 1966 - 1969 aspirantura na AVU v Praze
- od roku 1969 žije v Osíku u Litomyšle
- vystavuje od roku 1962
- malířské a grafické dílo je roztroušeno v celé řadě veřejných a soukromých sbírek u nás i ve světě
- za její celoživotní umělecké dílo a přínos pro církev, jí udělil papež Jan Pavel II. významné ocenění - v latinsky psaném textu je psáno: "Jan Pavel II, pontifex maximus rozhodl a udělil paní Ludmile Jandové odznak vznešeného kříže" pro ecclesia et pontifice" (za církev a papeže) zvlášť ustanovený z důvodu významných děl a pozoruhodné snahy, a zároveň ji dal dovolení touto ozdobou se dekorovat."
- "Ludmila Jandová je výtvarnice neobyčejné citlivosti. S pokorou zachycuje lidskou touhu a potřebu podílet se na tajemstvích přírody a její vnitřní síle a klidu. Myslím, že právě tento protiklad výtvarnici nejvíc inspiruje. Něžnými pastelovými barvami se dotýká klidu, čekání nebo tesknoty, ale i pokojně tekoucí vody, odpočívajícího vánku...A třeba jasně temnými barvami zachytí touhu, vášeň, léto i bouři a varování...Svou výtvarnou řečí nám ve svých grafikách a pastelech pomáhá rozpoznat a vážit si nejdůležitějších lidských hodnot." (Galerie z ruky - Stanislava Macháčková)
- manžel František (25.2. 1931), akademický sochař


Rok 2005


cena za nejlepší kulturní či sportovní počin roku

Oslavy 100 let od otevření Smetanova domu

Od otevření Smetanova domu uplynulo sto let. Toto výročí si veřejnost připomněla tím nejlepším způsobem - v duchu tradic tohoto kulturního stánku, "zlaté kapličky" Litomyšlanů i obyvatel široké oblasti, tedy kulturou.
Oslavy byly zahájeny již v pátek 10. června slavnostním koncertem. Úvodní slovo přednesl současný ředitel Národního divadla v Praze Daniel Dvořák. V pestrém programu pak vystoupili žáci Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, II. základní školy v Litomyšli, Litomyšlský symfonický orchestr se sólistou Leošem Čepickým, pěvecký sbor Vlastimil, Mužský pěvecký sbor, Sbor paní a dívek a pěvecký sbor VOŠP KOS a SPgŠ Litomyšl. Sobotní část oslav odstartoval průvod městem se zastávkou u pomníku Bedřicha Smetany. Po krátké ceremonii s proslovem starosty města se početné skupiny divadelníků, muzikantů a majitelů stařičkých automobilů a motocyklů přesunuli k oslavované budově, aby vyslechli proslov ředitele této instituce Jaromíra Metyše i "autentický" záznam hlasu ředitele Národního divadla F. A. Šuberta, který takto před sto lety Smetanovu domu "požehnal".
V přilehlých prostorách pak program pokračoval vystoupeními řady divadelních spolků a hudebních kapel. Odpoledne z nedaleké louky odstartoval horkovzdušný balon, hasiči předvedli požární útok na budovu a v pozdních nočních hodinách se z "oslavenkyně" spustil působivý ohňopád.
V neděli byla na scéně Smetanova domu uvedena Prodaná nevěsta v podání Divadla Ypsilon s Markem Ebenem. Tímto večerem oslavy neskončily, ale budou pokračovat průběžně až do konce roku.
Stoletá historie Smetanova domu v Litomyšli byla připomenuta důstojným způsobem. Ani před sto lety, 11. června roku 1905, kdy byla budova slavnostně předána k veřejnému užívání, nechyběly mezi hosty významné osobnosti kulturního a společenského života. Oslav se zúčastnil například Smetanův bratr Karel s dcerou Růženou, Smetanův zeť Josef Schwarz, spisovatel Alois Jirásek nebo režisér a dramatik Národního divadla Jaroslav Kvapil s manželkou Hanou, která druhý den vystoupila v hlavní roli Jiráskovy hry M.D. Rettigová. Více než padesát členů pěveckého sboru Vlastimil a hráčů orchestru pod vedením bratří Břetislava, Karla a Oldřicha Šťastných provedlo Smetanovu operu Dalibor. Po slavnostním uvítání purkmistra Jana Lauba promluvil tehdejší ředitel Národního divadla František Adolf Šubert o Bedřichu Smetanovi a zdůraznil, že "pojmenování divadelní budovy zavazuje k tomu, aby cokoliv kdy zde bude pořádáno, bylo hodno jména tvůrce české hudby". Tato slova jsou v dnešní době stejně aktuální.


podnikatel roku

Školky Litomyšl, spol. s r.o.

S tradicí výstav započal v roce 1957 p. Josef Peňáz, který tuto školku založil. Později byla školka hlavní provozovnou OPS Litomyšl. Rozrostla se do téměř 100 ha výměry a stala se největším zahradnickým závodem v republice.

Od roku 1991 zde působí Školky Litomyšl, spol. s r. o.. V současné době Školky Litomyšl jsou největší v republice nejen rozlohou, ale i sortimentem, který se nám daří obohacovat o novinky. Zlepšila se kvalita nabízených rostlin zvýšenou kvalifikací našich pracovníků, dlouholetou zkušeností a v neposlední řadě i modernizací strojového parku.


sportovec roku

Klátová Zuzana - stolní tenis

V roce 2005 patřila jak v bodovacích turnajích České republiky, tak i při Mistrovství ČR v kategorii starších žákyň mezi trojici nejlepších. I z tohoto důvodu byla zákonitě zařazena do kadetské reprezentace a byla nominována na Mistrovství Evropy této kategorie. Bohužel se však ze zdravotních důvodů nemohla šampionátu zúčastnit.

sezóna 2005-2006 - soutěže
KRAJ
- krajský přebor žákyň nehrála pro nemoc
- krajský přebor dorostenek - získala 2 x zlato (čtyřhra, smíšená čtyřhra)

CELOSTÁTNÍ - je momentálně na 3 místě v kategorii starších žákyň
- únor - výhra na celostátním turnaji v Mostě
- Mistrovství republiky žákyň se dvouhře - dostala se až do finále, nakonec získala 2. místo (přičemž dvakrát otočila již prohraný zápas)
- byla nominována na Mistrovství Evropy, neúčastnila se pro nemoc

hraje pravidelně první ligu žen


student roku

Pavla Könyüová - Gymnázium A. Jiráska

- výborné studijní výsledky
- členka družstva, které ve školním roce 2004 - 2005 postoupilo do Republikového finále Středoškolského atletického poháru Corny
- úspěšná řešitelka krajského kola FO
- v mezinárodní matematické soutěži KLOKAN v kategorii JUNIOR vyhrála v roce 2003 a 2004 školní kola a obsadila v okrese 1.místo a 2.místo


zvláštní cena za přínos městu

Randáková Alena, emeritní konzervátorka a dobrá duše litomyšlských památek

Úřednice, restaurátorka státní památkové péče

- v době zaměstnání u Domovní správy, poté Organizace bytového hospodářství v Litomyšli a po odchodu do důchodu v době od roku 1969 do roku 1994 zastávala čestnou tj. neplacenou funkci okresní konzervátorky Státní památkové péče pro oblast Litomyšlska, předsedala komisi pro obnovu historického jádra Litomyšle

- od roku 1985 do roku 1993 předsedala subkomisi pro výtvarné umění a památky města Litomyšle - členy byli Olbram Zoubek, ak. sochař, Václav Boštík, ak. malíř, J. Věneček, ak. sochař, Mgr. Oldřich Pakosta, Prof. Olivová, Mgr. Bauzet, Ing. Černý a další

- dnes je členkou komise pro regeneraci památek města Litomyšle, vede komisi pro památné hroby a je předsedkyní Kroužku Jihočechů


Publikační činnost:

- různé články v Kulturním zpravodaji Litomyšle, v Lilii - zpravodaji města Litomyšle, Zpravodaji Čedoku Hradec Králové vztahující se především k historii a památkám Litomyšle, ve Vlastivědném sborníku okr. Svitavy uveřejněn článek nazv. "K historii vzniku Štursova pomníku Bedřicha Smetany v Litomyšli." Zpracování Koncepce obnovy a údržby historického jádra Litomyšle na léta 1982-1990", spolu s PhDr. Milanem Skřivánkem.


Přednášky:

Městská knihovna - Významná díla Drážďanské Galerie, Paříž, Návštěvy panovníků v našem městě, Litomyšlská plastika
Kroužek Jihočechů - Jihočeská lidová architektura - Jihočeský lidový barok, Sochař František Bílek, Dějinný vývoj architektury JČ, Josef Váchal, Jihočeská románská architektura, Jižní Čechy v grafické tvorbě, Historie správního uspořádání Litomyšle do roku 1850, Cyklus přednášek s názvem Litomyšlské domy vyprávějí o své historii a osudech, 80. výročí odhalení Štursova pomníku Bedřicha Smetany
Univerzita třetího věku - Barokní dílna Pacáků

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl