Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty

Oplocování lesních kultur

Hlavním cílem projektu je zřízení 16 ks nových drátěných oplocenek, které umožní zajištění nově vzniklých kultur melioračních a zpevňujících dřevin (např. dubu, buku, jedle) z umělé obnovy v rozsahu a lhůtách daných lesním zákonem.

Původní stav:
Výchozí stav - dřeviny jsou na lesním majetku města silně poškozovány především srnčí zvěří, což znemožňuje bez mechanické ochrany jejich zajištění v zákonných lhůtách a přirozená obnova jedle je díky silnému tlaku zvěře zcela znemožněna.

Zdůvodnění potřebnosti:
Zvýšením podílu melioračních a zpevňujících dřevin (listnáče a jedle) dojde k výraznému zvýšení stability lesních porostů proti abiotickým i biotickým činitelům a zlepšení půdního prostředí.

Výsledek projektu:
Výsledkem projektu je zřízení 16 ks nových drátěných oplocenek o celkové délce 4,069 km, které umožní zajištění nově vzniklých kultur melioračních a zpevňujících dřevin (např. dubu, buku, jedle) z umělé obnovy v rozsahu a lhůtách daných lesním zákonem. Bude umožněno vznik a zajištění přirozené obnovy jedle. Očekávaným přínosem bude výrazné zlepšení druhového složení lesních porostů ve prospěch melioračních a zpevňujících dřevin.

Očekávaný přínos:
Očekávaným přínosem bude výrazné zlepšení druhového složení lesních porostů ve prospěch melioračních a zpevňujících dřevin.

Název: Oplocování lesních kultur
Reg. č. projektu: 18/007/08510/453/000436

datum zveřejnění: 17. 09. 2019
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek 

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl