Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty

Oplocování lesních kultur

Hlavním cílem projektu je zřízení 16 ks nových drátěných oplocenek, které umožní zajištění nově vzniklých kultur melioračních a zpevňujících dřevin (např. dubu, buku, jedle) z umělé obnovy v rozsahu a lhůtách daných lesním zákonem.

Původní stav:
Výchozí stav - dřeviny jsou na lesním majetku města silně poškozovány především srnčí zvěří, což znemožňuje bez mechanické ochrany jejich zajištění v zákonných lhůtách a přirozená obnova jedle je díky silnému tlaku zvěře zcela znemožněna.

Zdůvodnění potřebnosti:
Zvýšením podílu melioračních a zpevňujících dřevin (listnáče a jedle) dojde k výraznému zvýšení stability lesních porostů proti abiotickým i biotickým činitelům a zlepšení půdního prostředí.

Výsledek projektu:
Výsledkem projektu je zřízení 16 ks nových drátěných oplocenek o celkové délce 4,069 km, které umožní zajištění nově vzniklých kultur melioračních a zpevňujících dřevin (např. dubu, buku, jedle) z umělé obnovy v rozsahu a lhůtách daných lesním zákonem. Bude umožněno vznik a zajištění přirozené obnovy jedle. Očekávaným přínosem bude výrazné zlepšení druhového složení lesních porostů ve prospěch melioračních a zpevňujících dřevin.

Očekávaný přínos:
Očekávaným přínosem bude výrazné zlepšení druhového složení lesních porostů ve prospěch melioračních a zpevňujících dřevin.

Název: Oplocování lesních kultur
Reg. č. projektu: 18/007/08510/453/000436

datum zveřejnění: 17. 09. 2019
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek 

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl