Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Orientační bronzové desky

obrázek k Orientační bronzové desky

1. Kapitulní chrám "Povýšení sv. Kříže"
Kapitulní chrám "Povýšení sv. Kříže", součást bývalého augustiniánského kláštera z druhé poloviny 14. století, a barokní budova proboštství, dnes kolegiátní kapituly, postavená v letech 1758-1765. Chrám pozbyl ztrátou kleneb a snížením výšky po požárech v 17. století a dalších stavebních úpravách ryze gotickou podobu. Dle tradice jsou v chrámu pohřbeni zakladatel augustiniánského kláštera, litomyšlský biskup a kancléř Karla IV. Jan ze Středy, a italský barokní stavitel Giovanni Battista Alliprandi. Součástí budovy kolegiátní kapituly je gotická kaple sv. Markéty, dochovaná část někdejšího augustiniánského kláštera. V letech 1657-1665 zde byl děkanem přední historik své doby Tomáš Pešina z Čechorodu. Od roku 1842 působil v budově nynější kolegiátní kapituly vlastenecký kněz Antonín Šanta, známý z Jiráskovy Filosofské historie.


2. Komenského náměstí čp. 402 - Smetanův dům
Na tomto místě stával do roku 1904 slavný Karlov, dějiště litomyšlských vlasteneckých bálů a divadel. Dnešní Smetanův dům byl postaven v roce 1905 a patří k předním dokladům secesního stavebního slohu v Čechách.


3. Vodní valy čp. 399
Zde žili Viktor Janda (1880-1964), zoolog, profesor Univerzity Karlovy v Praze, a jeho syn Viktor Janda (1925-1996), zoolog, profesor Masarykovy univerzity v Brně, průkopníci v oboru experimentální fyziologie živočichů


4. Vodní valy čp. 398
V tomto domě žil MUDr. Bedřich Welz (1866-1922), primář nemocnice, kulturní činovník a zakladatel samaritánství ve střední Evropě.


5. Braunerovo náměstí čp. 211
Zde stávala od 14. století městská brána, zvaná "německá". Zbourána byla roku 1822.


6. Smetanovo náměstí čp. 70
Na tomto místě stával dům, který patřil od roku 1621 slavnému lékaři a filozofovi Janu Marku Marci z Kronlandu (+ 1667).


7. Smetanovo náměstí čp. 61
Původně tzv. "Panský dům" Valdštejnů-Vartemberků z konce 18. století, později v majetku rodiny Bedřicha Smetany.


8. Smetanovo náměstí čp. 50-52
Stará radnice s věží z r. 1418. Stavebně upravena v 16. a 18. století, kdy byla spojena se sousedním domem. Věž zvýšena o jedno patro po požáru v roce 1814. Autory orloje z roku 1907 jsou František Růžička a Karel Adamec. Od r. 1891 zde byla městská knihovna.


9. Smetanovo náměstí čp. 45
V tomto domě se v roce 1893 narodil spisovatel Čestmír Jeřábek (+1981).


10. Smetanovo náměstí čp. 25
Zde bydlel v letech 1874-1876 spisovatel Alois Jirásek.


11. Komenského náměstí, prostor před hotelem Dalibor
Zde stával dům čp. 409, v němž se narodil Zdeněk Kopal (1914-1993), astronom, profesor univerzity v Manchesteru, spoluautor map Měsíce pro vesmírné lety Apollo.


12. Ant. Tomíčka čp. 18
Zde žil Antonín Tomíček (1866-1935), historik Litomyšlska.


13. Havlíčkova - zadní trakt pošty
Zde stávala od 14. století městská brána, zvaná "Česká". Zbourána byla roku 1835.


14. Smetanovo náměstí čp. 134
Zde se narodil houslista a hudební skladatel Josef Růžička (1793-1866).


15. Smetanovo náměstí čp. 123
Zde bývalo od roku 1835 Veselíkovo knihkupectví, místo schůzek obrozenců a spisovatelů 19. století.


16. Smetanovo náměstí čp. 118
Zde žil MUDr. František Lašek (1872-1947), primář nemocnice, historik a v letech 1919-1941 purkmistr města Litomyšle.


17. Smetanovo náměstí čp. 117
Renesanční pískovcová deska asi ze 16. století znázorňující pernštejnskou erbovní pověst, se znakem Jana z Pernštejna (+ 1475) a znaky spřízněných rodů z Lomnice a Meziříčí, ze Šternberka a Vartemberka. Deska byla původně v domě čp. 105.


18. Smetanovo náměstí čp. 113
V tomto domě se narodil profesor místních piaristických škol German President (1790-1865), známý z Jiráskovy "Filosofské historie".


19. Smetanovo náměstí čp. 112
Zde stával dům s arkýřem, ve kterém bydlel v letech 1876-1879 Alois Jirásek. Napsal tu "Filosofskou historii".


20. Smetanovo náměstí čp. 111
Třetí litomyšlské bydliště Aloise Jiráska v letech 1879-1882.


21. Smetanovo náměstí čp. 109-(110)
Vedlejší dům z první poloviny 16. stol. - dílo kameníka Blažka - je vzácnou památkou českého renesančního umění. Byl nazván "U Rytířů" podle stejnojmenné novely Aloise Jiráska.


22. Smetanovo náměstí čp. 108
Zde se v roce 1859 narodil spisovatel Viktor Kamil Jeřábek (+1946).


23. Smetanovo náměstí čp. 105
Na tomto místě byla roku 1719 zřízena jedna z prvních lékáren v Čechách.


24. Smetanovo náměstí čp. 107
V letech 1871-1874 zde žil učitel, spisovatel a sběratel přírodnin Josef Kořenský. Roku 1893-1894 podnikl spolu se sládkem Karlem Řezníčkem z Hrubé Skály cestu kolem světa.


25. Smetanovo náměstí čp. 101
V tomto domě byla obnovena tzv. černá kuchyně asi z poloviny 16. století.


26. Smetanovo náměstí čp. 99
Tento dům patřil Františku Jelínkovi (1783-1856), autorovi prvních česky tištěných dějin Litomyšle.


27. (hřbitov)
Kostel Sv. Anny byl postaven v letech 1670-1672 stavitelem Alfierim. Varhany z roku 1685 zhotovil neznámý mistr z Jevíčka. Kolem kostela byl později zřízen hřbitov.


28. Šantovo náměstí čp. 182
Zde se nachází od konce 16. století tiskárna, založená roku 1503. Významnou roli sehrála v národním obrození. V roce 1860 s tiskárnou spolupracoval Jan Neruda. V roce 1861 tu byla vytištěna "Babička" Boženy Němcové.


29. č.p. 392 (Vodní valy)
Lidový dům, kulturní a společenské středisko, byl vystavěn v letech 1921-1922 za obětavého přispění členů katolických spolků a věřících včetně amerických krajanů. Na organizaci peněžitých sbírek se podílel místní probošt ThDr. Josef Durek.


30. B. Němcové - fortna
Fortna, která v 15. století spojovala tzv. Nové, čili "Horní město" se starým "Dolním městem".


31. Jiráskova 9
MUSEUM. Tato budova byla postavena v letech 1714-1719 pro školy piaristického řádu, který do Litomyšle roku 1640 uvedla Frebonie z Pernštejna. Průčelí zdobí socha zakladatele řádu sv. Vojtěcha Kalasánského a řádový znak. Budova sloužila v letech 1719-1723 gymnáziu, původně piaristickému, od r. 1874 státnímu. V období 1802-1849 zde byl filosofický ústav, kde, stejně jako i na gymnáziu, přednášela a studovala řada významných osobností. V letech 1874-1877 a 1882-1888 zde vyučoval Alois Jirásek.


32. Piaristický kostel - Jiráskova
Piaristický chrám "Nalezení sv. Kříže". Byl vystavěn v letech 1714-1722 italským stavitelem Giovannim Battistou Alliprandim a po jeho smrti v r. 1720 dokončen Frentiškem Maxmiliánem Kaňkou. Vnější i vnitřní sochařská výzdoba je dílem mj. Matyáše Bernarda Brauna a jeho spolupracovníka J. F. Pacáka.


33. Jiráskova ulice čp. 8
Barokní kolej piaristického řádu z r. 1643. 1806-1807 zde byl Jan Evangelista Purkyně, přírodovědec světového významu, 1822-1826 filozof Bonifác Buzek. V letech 1823-1830 zde pobýval Josef Václav Justin Michl, hlavní postava románu Terézy Novákové "Drašar".


34. Jiráskova čp. 3
Červená věž, součást opevnění z doby kolem roku 1490. Nazývá se podle zbarvení lámané opuky, z níž byla vystavěna. Na věži je znak Kostků z Postupic.


35. Jiráskovo náměstí čp. 134
Zde se narodil Josef Theurer (1862-1928), profesor Vysoké školy báňské v Příbrami a významný smetanovský badatel.


36. T. Novákové čp. 79
Zde bydlela v letech 1879-1887 spisovatelka Teréza Nováková se svou rodinou. Roku 1880 se jí tu narodil syn, pozdější literární historik Arne Novák.


37. Zámecká čp. 218
V tomto domě žila od roku 1880 rodina učitele a kulturního pracovníka Romana Nejedlého. Dětská a studentská léta zde prožil jeho syn Zdeněk Nejedlý (1878-1962).


38. Zámecká čp. 496
Bývalá městská reálka z roku 1865. V letech 1877-1882 zde vyučoval Alois Jirásek.


39. Toulovcovo náměstí
Kostelík "Rozeslání sv. Apoštolů" byl od 14. století součástí špitálu, který r. 1407 bohatě obdaroval litomyšlský měšťan Vavřinec Toulovec z Třemošné, jenž je podle tradice v kostelíku pochován. Původní gotickou stavbu připomíná zazděné okno na východní straně.


40. Šantovo náměstí 168
Zde žil přírodovědec - entomolog František Klapálek (1863-1919).


41. Jiráskova čp. 11
Zde stával dle tradice sbor Jednoty bratrské, postavený koncem 15. století.


souřadnice
49.8720322N, 16.3105222E

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl