Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Pozůstalost Z. Kopala

Litomyšl daruje pozůstalost profesora Zdeňka Kopala státu s podmínkou, že zůstane uložena v litomyšlském archivu.

Rada města Litomyšl schválila obsah darovací smlouvy k části pozůstalosti litomyšlského rodáka profesora Zdeňka Kopala (* 1914 - † 1993). V roce 1991 udělilo město Litomyšl čestné občanství profesoru Zdeňku Kopalovi, který se tehdy rozhodl věnovat svoji vědeckou pozůstalost do rodného města. Za svého života do Litomyšle však svoji pozůstalost osobně již nepředal. Zemřel náhle v roce 1993. Ještě v témže roce předala jeho dcera doktorka Zdenka Smith-Kopalová do litomyšlského archivu první část pozůstalosti, která byla následně pracovníky archivu pod vedením PhDr. Milana Skřivánka zpracována a inventarizována. Další větší přírůstek do fondu Kopalovy pozůstalosti pochází z roku 1994. I v následujících letech pak Kopalova rodina do fondu věnovala jednotlivě celou řadu dalších dokumentů. Menší část archiválií do tohoto osobního fondu získal archiv také díky aktivitě PhDr. Milana Skřivánka. Jedná se o přírůstky převzaté od prof. RNDr. Michala Křížka, DrSc. z Matematického ústavu AV ČR a dále od estonského astronoma Izolda Pustõlnika. Poslední přírůstek (zejména fotografie) pochází ze dne 7. 8. 2023, kdy Litomyšl navštívila paní Zdenka Smith-Kopalová.

Součástí inventáře z roku 1994 je diplom s podpisy astronautů výpravy Apollo 16 a vlajka USA, kterou výprava Apollo 16 nesla na Měsíc. Následně ji posádka společně s diplomem věnovala Z. Kopalovi jako poděkování za přípravu map Měsíce. Součástí pozůstalosti jsou kromě zmíněné vlajky, také osobní dokumenty, rukopisy, tisky vědeckých prací nebo fotografie týkající se průzkumu měsíce.

K převedení vlastnictví pozůstalosti z města na stát vedl fakt, že město nedisponuje možnostmi k odpovídající péči a archivaci dané pozůstalosti. Dále je třeba narovnat jisté právní úkony. Například je třeba ke Kopalově pozůstalosti uzavřít licenční smlouvu, což je možné pouze s potomky prof. Zdeňka Kopala. Nejprve je třeba se „vyvázat“ z Depozitní smlouvy a jejího dodatku. Po uzavření Darovací smlouvy tedy bude možné pracovat s fondem jako jedním celkem ve vlastnictví ČR. Licenční smlouvu plánuje archiv uzavřít v roce 2024 u příležitosti mezinárodní vědecké konference O dvojhvězdách v Litomyšli, konané u příležitosti 110. výročí narození Zdeňka Kopala za účasti jeho rodiny.

Předmětem darovací smlouvy, kterou podepíše starosta města Litomyšl Daniel Brýdl se Státním oblastním archivem v Hradci Králové zastoupeným ředitelem Mgr. Ivo Šulcem je dar, kterým se bezplatně převádí vlastnické právo k archiváliím z pozůstalosti prof. Zdeňka Kopala, RNDr. uloženým doposud v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli na základě Depozitní smlouvy z roku 1994 a jejího dodatku z roku 1996. Archiv se v darovací smlouvě zavazuje, že Městu Litomyšl poskytne kvalitní digitální kopii diplomu a též jeho faksimili. V současné době jsou oba tyto závazky již splněny a kopie diplomu i vlajky je uložena na Městském úřadu v Litomyšli. Archiv se dále zavázal, že se tuto archiválii pokusí v následujících třech letech nechat prohlásit za Archivní kulturní památku (AKP) a také (pokud bude prohlášena za AKP) následně za archiválii UNESCO. Další podmínkou darovací smlouvy je, že osobní fond bude i nadále uložen v archivních depozitářích v Litomyšli.

Odkazu Zdeňka Kopala si město Litomyšl mimořádně považuje. V první polovině 90. let se v Litomyšli uvažovalo dokonce o zřízení pamětní síně Z. Kopala.  Statní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli ve spolupráci s Muzeem a galerií v Litomyšli a Městem Litomyšl uspořádal v roce 1994 výstavu s názvem „Zdeněk Kopal – život zasvěcený vesmíru“. U příležitosti 90. výročí Kopalova narození v roce 2004 byla v místě Kopalova rodného domu odhalena plastika dvojhvězdy jako připomínka jednoho z jeho nejdůležitějších objevů, tzv. teorie těsných dvojhvězd. V roce 2014 proběhly městské oslavy 100. výročí narození Z. Kopala. V září roku 2024 si slavností pro širokou veřejnost i mezinárodním astronomickým sympoziem město připomene také výročí 110 let od narození tohoto slavného rodáka.

Odběr novinek Youtube Litomyšl