Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2023

obrázek k Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2023
7. prosince proběhlo v klenutém sále zámeckého pivovaru na Zámeckém návrší poslední zasedání městského zastupitelstva v roce 2023. Na programu byly zejména majetkoprávní záležitosti města a rozpočet pro rok 2024.

V úvodu jednání nejprve zastupitelstvo schválilo řadu bodů týkajících se majetkoprávních záležitostí města. Sporným bodem, k němuž proběhlo několik dotazů a vystoupení nejenom z řad zastupitelů, ale také veřejnosti, bylo uzavření dodatku ke Kupní smlouvě se společností LT DVELEOPER, s.r.o. týkající se projektu výstavby bytového domu na Havlíčkově ulici. O dodatek požádala společnost LT DEVELOPER, s.r.o. a jeho předmětem je prodloužení lhůty pro výstavbu 1. patra plánovaného bytového domu. Společnost žádost o dodatek odůvodnila komplikacemi spojenými s epidemií Covid 19, válkou na Ukrajině a s tím souvisejícím nestabilním vývojem na stavebním trhu (nedostatek materiálu, narůst cen). Nečinnost investora v místě stavby však nenechává klidnými obyvatele sousední ulice F. Vognera. Zde došlo díky odtěžení části svahu k nestabilitě okolního podloží. Město zde již v minulosti muselo zasáhnout a na vlastní náklady toto místo zabezpečit a zpevnit. Po dlouhých debatách nakonec zastupitelstvo dodatek schválilo ve snaze dát investorovi prostor k zahájení výstavby bytového domu na jaře letošního roku tak, aby došlo k nápravě bezútěšné situace v těchto místech a zejména zabezpečení nestabilního svahu. Podmínkou dodatku je náhrada finančních prostředků vynaložených na zajištění svahu v ulici F. Vognera. Termín dokončení výstavby 1. podlaží plánované budovy (a tedy realizace opěrné zdi pro zabezpečení ulice F. Vognera) byl díky dodatku prodloužen na 30. 6. 2024. Pokud tyto podmínky nebudou dodrženy město bude dle smlouvy nárokovat výhradu zpětné koupě a uplatnění smluvní pokuty ve výši 2 mil. Kč.

Dále zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2024, který se v letošním roce již významně blíží částce 400 milionů korun. Místostarosta Radomil Kašpar ve svém komentáři k rozpočtu upozornil na fakt, že letošní rozpočet byl více než v jiných letech spíše „věštění z křišťálové koule“, a to díky neznalosti parametrů tzv. vládního úsporného balíčku. Rozpočet byl i z tohoto důvodu připraven ve velmi konzervativní variantě a v případě pozitivního vývoje by měla být kapitola příjmů větší, než je aktuálně rozpočtováno. V této kapitole se například prozatím nepočítá se ziskem z prodeje vily Klára, který by však zastupitelstvo v tomto roce rádo uskutečnilo. Největší položkou na straně výdajů budou v letošním rozpočtu jednoznačně investiční akce. Promítne se sem zejména probíhající rekonstrukce Rodného bytu Bedřicha Smetany, modernizace učeben na Základní škole Litomyšl, Zámecká 496, rozšíření kompostárny, začátek rekonstrukce Domu U Rytířů nebo opravy vodovodní a kanalizační sítě. Vyšší výdaje, než v minulých letech město plánuje také v oblasti kultury a to s ohledem na nadcházející velká výročí. „Rádi bychom důstojně oslavili 200 let od narození Bedřicha Smetany, ale i výročí 110 let od narození Zdeňka Kopala.“ upřesnil místostarosta Radomil Kašpar. Součástí této kapitoly jsou samozřejmě také tradiční kulturní akce jako Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové nebo Lázně ducha. Dále byly vyčleněny prostředky ve výši 10 milionů korun také na  údržbu stávajícího majetku. Závěrem svého komentáře Radomil Kašpar upozornil, že „rozpočet je velmi živá věc, takže i v následujícím roce jistě dojde k jeho významným změnám“.

Zastupitelstvo dále schválilo také nové obecně závazné vyhlášky města Litomyšl - vyhlášku o místním poplatku z pobytu, vyhlášku o místním poplatku ze psů a vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška o místním poplatku z pobytu byla schvalována pouze v novém znění, které si vyžádala změna zákona. Sazba tohoto poplatku zůstává i nadále 30 korun na osobu za den. Zisky z tohoto poplatku jsou určeny na rozvoj cestovního ruchu. U dalších dvou vyhlášek došlo s jejich úpravou také ke změně sazeb jednotlivých poplatků.  Zde vyvolalo diskuzi zastupitelů zejména zdražení poplatku ze psů. Z diskuse vyplynula úprava vyhlášky, kde nedošlo k navýšení poplatku ze psů pro majitele rodinných domů v Litomyšli. Více se o aktuálních cenách jednotlivých městských poplatků dozvíte v samostatném článku.

V závěru jednání zastupitelstvo schválilo drobné změny v územním plánu vyvolané osazování domů i průmyslových objektů v centru města fotovoltaickými elektrárnami. Starosta Daniel Brýdl v souvislosti s tím upozornil „s pracovníky příslušných odborů pracujeme na komplexním řešení této problematiky do budoucna“. Poslední zasedání městského zastupitelstva ukončila zastupitelka Dana Kmošková přáním poklidných svátků a všeho nejlepšího v novém roce všem zastupitelům a při této příležitosti shrnula co se v loňském roce ve městě zdařilo ale i které počiny byly vnímány veřejností kontroverzně.

Odběr novinek Youtube Litomyšl