Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Nový úsek dálnice D35 v kraji je v provozu, u Litomyšle se má začít stavět v roce 2023

obrázek k Foto: Vizualizace ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 15. prosince slavnostně zprovoznilo dálnici mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Jedná se o první z řady dálničních úseků, které nahradí kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35. Spouštění provozu na nových úsecích dálnice D35 se výrazně dotkne i Litomyšle, protože řidiči cestující po nové komunikaci budou muset mezi nedostavěnými částmi používat stávající silnice.

V příštích letech se tedy dle vyjádření odborníků dá očekávat zvýšená dopravní zátěž ve městě. Tu má omezit dostavba úseků dálnice kolem města, které ŘSD plánuje dokončit v roce 2027.

„Úseky dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí tvoří její páteřní část, neboť po celkovém dokončení zde bude D35 společně s dálnicí D11 tvořit severní alternativu přetížené D1. Současná silnice I/35 již také vzhledem k vysokým dopravním intenzitám nesplňuje požadavky na bezpečnou a plynulou dopravu a každý nový úsek D35 tedy výrazně přispěje k zlepšení této situace. K dnes zprovozňovaným 13 kilometrům, díky kterým bude moci být konečně využíváno i třetí patro křižovatky Opatovice, přibude v příštím roce dalších 15 kilometrů, kdy bude dálnice dovedena až do Ostrova. Zbývající úseky D35 jsou ve vysokém stupni přípravy a všechny je máme v plánu zahájit v letech 2023 až 2025,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Kvůli výstavbě dálnice u Litomyšle se na konci listopadu uskutečnila další kontrolní schůzka, na které strany zastoupené v memorandu k výstavbě dálnice kolem Litomyšle řešily s ŘSD aktuální stav příprav. Podle ohlasů z jednání zatím vše pokračuje tak, jak si jednotliví účastníci přislíbili letos na jaře, kdy došlo k podpisu dokumentu, v němž se ŘSD zavázalo postavit dálnici dle kompromisního návrhu a zástupci okolních obcí a občanských iniciativ na oplátku přislíbili své souhlasy v územním a stavebním řízení.

Informace k úseku Džbánov – Litomyšl
Termín realizace: 2023 - 2027
Délka: 7 589 metrů.
Mosty: 7 mostů na komunikaci, 2 přes dálnici.
Protihlukové stěny: 10, celková délka 5263 m.
Zemní práce – výkopy: 2 200 143 m3
Zemní práce – násypy: 1 540 812 m3.
Odhadovaná cena: 3 835 864 312 Kč.
Územní rozhodnutí nabylo právní moci 23. března 2021. Čistopis dokumentace pro stavební povolení odevzdán v březnu 2021. Probíhá doplňkový geotechnický průzkum a zpracování zadávací dokumentace stavby.
Zahájeny výkupy pozemků: 44% vykoupeno (podepsáno je 66 ze 203 smluv).

Informace k úseku Litomyšl – Janov
Termín realizace: 2024 - 2027
Délka: 10 350 metrů.
Mosty: 7 mostů na komunikaci, 7 nad dálnicí.
Protihlukové stěny: 11, celková délka 4985 m
Zemní práce – výkopy: 2 588 971 m3
Zemní práce – násypy: 481 485 m3.
Odhadovaná cena: 3 692 581 943 Kč.
Dne 11. 3. 2021 bylo podepsáno memorandum mezi ŘSD a dotčenými subjekty, ve kterém se ŘSD zavázalo navrhnout změnu trasy. Probíhají práce na projektové dokumentaci pro společné povolení stavby (získání územního rozhodnutí a stavebního povolení).

Údaje jsou převzaty z webu www.rsd.cz a aktuální jsou k 30. prosinci 2021, uvedená data jsou dle vyjádření ŘSD pouze orientační a může dojít k jejich změnám.

Odběr novinek Youtube Litomyšl