Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Čekají nás velké opravy silnic a infrastruktury

Rekonstrukce plynovodu na Smetanově náměstí, frézování nerovností na průtahu městem i výměna sítí na Zahájské ulici. To jsou jen některé projekty, s nimiž se na letošní rok počítá a které dočasně zkomplikují dopravu ve městě. Kromě nového vedení plynu, elektřiny a vodovodního potrubí však pro místní tyto práce mimo jiné znamenají nové chodníky na Zahájské ulici či modernizaci světelné křižovatky. Které velké opravy se na letošní a příští rok plánují?

Jako první se od března, pokud to bude s ohledem na počasí možné, plánuje další část rekonstrukce plynovodu a přípojek na Smetanově náměstí. Až to dovolí klimatické podmínky, začnou dělníci s úsekem od věže směrem k restauraci Slunce. Práce budou členěny na etapy a dojde k částečnému omezení parkování kvůli posunům prací – to bude platit pouze pro úsek 20 až 30 metrů a nebude najednou po celé délce. Práce mají trvat až do začátku června letošního roku. Na období plánované pro hudební festival Smetanova Litomyšl by práce měly být přerušené, o letních prázdninách budou pak pokračovat od restaurace Slunce, kolem pošty ulicí Jiráskova k mateřské škole.

Oprava průtahu městem
V dubnu pak Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje na základě urgencí ze strany vedení města provizorní opravy silnice I/35 od světelné křižovatky směrem k sokolovně, silničáři se zaměří hlavně na frézování nerovností na povrchu vozovky. Práce budou probíhat na vybraných úsecích, komunikace bude s omezeními průjezdná. Velké generální opravy povrchů i spodních vrstev ŘSD chystá až na příští rok, podle současných odhadů by se v roce 2022 mělo začít s rekonstrukcí povrchu pravé části silnice ve směru od světelné křižovatky až po výjezd z Litomyšle u průmyslové zóny.

Chytrá křižovatka 
Ve stejném termínu se plánují přípravné práce na výměně kabelů pro modernizaci křižovatky, ty mají probíhat za provozu. Již v minulosti jsme informovali, že město uspělo se žádostí o dotaci na „chytrou“ křižovatku na Státním fondu dopravní infrastruktury. Na letošní rok se proto plánuje modernizace vybavení a díky systému dynamického řízení bude délka světelných signálů nově závislá na počtu projíždějících aut. Tím má dojít ke zvýšení plynulosti průjezdu a bude možná snazší obsluha křižovatky v případě uzavírek a objížděk. Projekt má stát 2,9 milionu korun a město získalo v konkurenci více než 300 projektů dotaci 2,3 milionu. S rekonstrukcí samotné křižovatky se ze strany ŘSD počítá na letošní podzim a lze očekávat částečné dopravní omezení.

Uzavření Zahájské
Tím ale výčet letošních plánovaných oprav nekončí. V červnu letošního roku se má začít s rekonstrukcí plynovodu, vodovodu a rozvodů elektřiny na Zahájské ulici. „Tato investice je velice nutná, protože tam dlouhodobě potřebujeme vyměnit inženýrské sítě a zrekonstruovat veřejné osvětlení. Proto jsme se snažili všechny nutné zásahy za město zkoordinovat, aby se tam plynaři, vodovody a ČEZ nevraceli pár měsíců po sobě a zbytečně se neprodlužovala doba rekonstrukce. Část platíme jako město, část zase ČEZ a další investoři. Takto nás sice čeká nepříjemná uzavírka, ale lokalita pak bude z pohledu sítí na několik dalších let vyřešena a na konci se mohou místní těšit nejenom na nový povrch silnice, opravené sítě, ale také na zbrusu nové chodníky. Ty řada spoluobčanů v této lokalitě požadovala, ale nemělo je smysl dělat před rekonstrukcí potrubí, protože by je dělníci museli rozbít,“ popisuje záměr starosta Daniel Brýdl.

V červnu až do konce roku, podle toho, co umožní klimatické podmínky, se bude pracovat v úseku od Havlíčkovy ulice (Mountfield) po celé délce silnice II/360 na Zahájské ulici až po výjezd z města kvůli rekonstrukci inženýrských sítí. Na zimu se provizorně vyspraví silnice i chodníky, aby na jaře příštího roku Správa a údržba silnic Pardubického kraje dokončila finální opravu povrchu silnice a město mohlo vybudovat nové a v některých místech rozšířené chodníky. Kvůli tomuto záměru bude v úseku Havlíčkova – Zahájská – výjezd z Litomyšle platit od června do konce roku kompletní uzavírka. Tranzit bude sveden na objízdnou trasu přes silnici II/358, místní se do této části města dostanou přes přilehlé ulice. Do lokality bude přes Zahájskou umožněn vjezd pouze dopravní obsluze a lidem, kteří tam bydlí. „Současně připravujeme podklady pro objízdnou trasu, kterou jsme navedli na nedávno městem zakoupenou cestu nad Litomyšlí do Kornic. Město tím získá kvalitní povrch v celé délce,“ doplňuje senátor a krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.

Silnice na Němčice
V červnu chce také Správa a údržba silnic Pardubického kraje zahájit rekonstrukci silnice II/360 v části od výjezdu z Litomyšle po křižovatku v Němčicích (u kamenictví). I v tomto úseku bude platit kompletní uzavírka s nařízenou objízdnou trasou a vjezdem pouze pro obyvatele zasaženého území a dopravní obsluhu. V praxi to bude znamenat, že od června letošního roku bude celá silnice kvůli nutným opravám a rekonstrukcím od Havlíčkovy až po Němčice pro tranzitní dopravu zcela uzavřena.

V současné době probíhají další jednání o koordinaci prací a termíny se mohou v případě Zahájské ulice kvůli výběrovým řízením změnit. Kromě opravy povrchu silnice II/360 se na příští rok plánuje například i nutný zásah v komunikaci směrem na Osík.

„V celé čtvrti Fügnerova ČEZ položil inženýrské sítě a v letošním roce bude pokračovat na části ulici Jaselská, po skončení tam vybudují nové chodníky. Při této akci město instalovalo veřejné osvětlení. Pokračovat bude kolem firmy LB Tech po celé ulici Strakovská. Dále se na letošní rok plánuje modernizace mostu na Višňárech, rekonstrukce silnice Poříčí-Zrnětín a začneme rekonstruovat silnici Litomyšl-Trstěnice první etapou v Trstěnicích. Připravujeme zadání projektu na silnici Litomyšl-Nové Hrady. Ještě bych chtěl doplnit čerstvou informaci ohledně rekonstrukce silnice I/35 v úseku Hrušová-Litomyšl a od odbočky na Čistou pod Gajerem po křižovatku Svitavy Lány. Zároveň se plánuje stavba kruhové křižovatky na obchvat Svitav směrem na Brno. Prosím veřejnost o trpělivost,“ popisuje další, nejenom litomyšlské projekty Michal Kortyš.

Odběr novinek Youtube Litomyšl