Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Blíží se dokončení sociálního bydlení na Zahájské. Proč a pro koho vzniklo?

obrázek k Blíží se dokončení sociálního bydlení  na Zahájské. Proč a pro koho vzniklo?
V září dojde ke kolaudaci nového sociálního bydlení na Zahájské ulici. Vybudování objektu s šesti byty 2+kk stálo celkem 15 milionů korun. Bydlení vzniklo, protože města mají povinnost nabízet přístřeší občanům v nouzi, jako jsou například matky samoživitelky či osoby, které kvůli finanční tísni přišly o bydlení. Litomyšl na tento projekt získala finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 10 milionů.

První nájemníci by v nové budově měli bydlet již od prosince letošního roku a každého z nich schválí rada města. Jelikož toto téma v minulých měsících zajímalo řadu spoluobčanů, pokusili jsme se na nejčastější dotazy k tomuto tématu získat odpovědi na radnici.

Kdo v sociálním bydlení bude ubytovaný?
Bydlení je určeno pro osoby (minimálně dvoučlennou domácnost) v bytové nouzi v ekonomicky produktivním věku (15 – 64 let), které nemají uzavřenou nájemní smlouvu, nevlastní ani nespoluvlastní byt, dům či jiné objekty, kde mohou bydlet, a zároveň jejich průměrný čistý měsíční příjem za 12 kalendářních měsíců před uzavřením smlouvy nepřesahuje příslušný násobek průměrné měsíční hrubé mzdy.

Jak mohou lidé v nouzi žádat o byt v této budově?
Byty jsou přidělovány veřejným výběrovým řízením. Zájemce před podáním žádosti musí nejprve kontaktovat Oddělení sociální péče MěÚ Litomyšl, J. E. Purkyně 917 (tel. 461 653 438, 461 653 431), kde zaměstnanci osobě vysvětlí systém sociálního bydlení v Litomyšli, provedou s ním vstupní pohovor a vyhodnotí, zda se jedná o osobu způsobilou pro tuto pomoc. V případě, že žadatel bude doporučen, musí vyplnit žádost (poskytnou na úřadě) a odevzdat ji na sociálním oddělení s potřebnými doklady. Žádost dále projedná bytová komise a následně rada města, která rozhodne o uzavření nájemní smlouvy.

Dokdy mohou lidé žádat o bydlení?
Do 30. září, pak bude následovat vyhodnocování a od prosince bude možné v bytech bydlet.

Kolik bude nájemné?
Podle dostupných informací to bude max. 60 Kč za metr čtvereční.

Na jak dlouho jsou smlouvy uzavřeny?
Nájemní smlouva je platná rok, v případě nedodržování nájemních podmínek nemusí být nájemní smlouva dále obnovena nebo může být ubytovaná osoba vystěhována před uběhnutím tohoto termínu. Po dvou letech a vypršení smlouvy dojde k přezkumu podmínek a na jeho základě může, ale nemusí dojít k prodloužení.

Proč bydlení vzniklo zrovna na Zahájské ulici a proč město nevynaložilo finance na jiné projekty?
Vedení radnice o vybudování budovy rozhodlo s ohledem na to, že města mají ze zákona povinnost ubytování osobám v nouzi poskytovat a bylo možné na tento projekt čerpat dotační podporu 10 milionů z finální ceny 15 milionů. Pokud by se sociální bydlení nepostavilo hned, mohl by v budoucnu vzniknout problém a město by objekt muselo stavět pouze na své náklady. Lokalita byla vybrána v souladu s podmínkami dotace, jejíž znění určuje, aby se podobné objekty nestavěly na okrajích měst a nevznikaly tam sociálně vyloučené lokality. Vzhledem k tomu, že každého nájemníka musí schválit bytová komise a rada města, by nemělo docházet k problémům s nájemníky, protože bude možné problematickým žadatelům, na které jsou stížnosti, nevyhovět a případné problémy zavčas řešit.

Pravidla pro soc. bydlení na Zahájské ulici (formát doc, velikost 36,5 KB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl