Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Vyberte nejlepší projekty v participativním rozpočtu!

obrázek k Vyberte nejlepší projekty v participativním rozpočtu!
Už známe 22 návrhů na zlepšení života v Litomyšli. O tom, které nakonec vyhrají, rozhodnete právě vy! Hlasování začíná 15. května a trvat bude do 15. června. Níže se můžete stručně seznámit s projekty. Připomínáme, že každý Litomyšlan starší 15 let má dva kladné hlasy a jeden negativní. Použít musí všechny.

Kategorie 50 tisíc Kč
(projekty jsou řazeny podle data doručení)

Automatizovaný externí defibrilátor
Umístění automatizovaného externího defibrilátoru (AED) na místo s výskytem většího množství lidí, např. náměstí nebo autobusové nádraží. AED mohou používat i neproškolení zachránci, včasná pomoc při zástavě srdce zvyšuje pravděpodobnost obnovení oběhu na 50 až 75 %.

Pojď to zkusit!
Akce nazvaná Pojď to zkusit! aneb Litomyšl nejen historická a kulturní by měla být interaktivní prezentací sportovních oddílů v Litomyšli a jejím okolí, při které si budou moci návštěvníci jednotlivá sportovní odvětví vyzkoušet na vlastní kůži a zjistit, co je baví.

Triatlon dětem
Projektem by navrhovatelé rádi zahájili tradici triatlonového dne pro děti od 5 do 16 let. Cílem je inspirovat děti k pohybu a vyvolat v nich zájem o základní sporty – plavání, jízdu na kole a běh, které mohou bez velkých nákladů provozovat běžně se svou rodinou či přáteli.

Půjčovna látkových plen
Cílem projektu je založení půjčovny látkových plen a poskytování poradenství matkám, které s látkovými plenami teprve hodlají začít nebo zatím váhají. Půjčit pleny by bylo možné za vratnou zálohu, rodiče by je mohli doma vyzkoušet a případně se optat na nejasnosti.

Zvelebení Oseckého údolí
Cílem projektu je opravit cestu do Oseckého údolí a doplnit lavičky či odpočívadlo, případně prořezat tamní vegetaci a udělat odpočinkové místo. Pokud by to bylo finančně možné, také nahradit povodní stržený most novou lávkou či vedle rybníka obnovit studánku.

Miniparky Litomyšl
Plán na založení miniparků na pozemcích města, které jsou nevyužité či zanedbané. Na těchto místech je možné zřídit minipark s osázením stromů, keřů, okrasných trav a skalek. Pod stromy budou umístěny lavičky a zřízeny cestičky pro pohyb v parku, vysypané kamenivem.

Pítko na Černou horu
Návrh na umístění pítka na pitnou vodu do lokality Černá hora nebo poblíž. Jelikož je sportovní areál hojně navštěvován nejen rekreačními běžci, sportovci, výletníky, rodinami s dětmi, ale i širokou veřejností, určitě by pítko našlo své příznivce.

Vratné talíře
V Litomyšli již několik let funguje na akcích města využívání vratných kelímků ve stáncích s občerstvením. Pojďme jít ještě o krok dále a zaveďme jako první město v republice vratné talíře. Omezme zbytečný plastový odpad.

Umělecký trh Litomyšl
Cílem tohoto návrhu není pouze uspořádat trh, na kterém by tvůrci mohli veřejnosti ukázat svá díla, ale také pomoci dostat umění i mimo galerie. Ukázat, že umění není jen doménou profesionálních umělců, ale kohokoliv, kdo má po ruce papír a tužku.

Pátoneum
Projekt plánuje vytvoření malého muzea, kde by se návštěvníci mohli seznámit s osobou slavisty prof. PhDr. Josefa Páty, který se v roce 1886 narodil v Litomyšli, a historií jeho rodiny. V muzeu by mohli nahlédnout do doby, ve které žil a do období heydrichiády, kdy zemřel.

Údržba zeleně na pozemcích města
Peníze z participativního rozpočtu by se měly použít na běžnou údržbu stávající zeleně na pozemcích města Litomyšle, především v těsné blízkosti rodinných domů. Především tam, kde se v současné době starají o zeleň na majetku města sami občané.


Kategorie 300 tisíc Kč
(projekty jsou řazeny podle data doručení)

Vodní prvek na horní sídliště
Ulice 9. května je po celkové rekonstrukci a s novou zelení vypadá velmi dobře. Jediné, co občanům chybí k úplné spokojenosti, je vodní prvek v zákoutí s lavičkami pod obchůdkem.

Skatepark
V Litomyšli se nenachází ideální místo pro provozování skateboardingu. To by se díky tomuto projektu mělo změnit. Počítá se s vybudováním nového hřiště a několika překážek.

Dětská herna
Návrh počítá s vybudováním velké dětské herny. Měla by být vhodná pro především menší děti od 3 do 9 let. Herna by měla obsahovat prvky jako velký prolézací hrad se skluzavkami a trampolíny.

Stromy života pro Litomyšlata
Každé nově narozené dítě by mohlo mít ve městě zasazený strom se jménem a rokem narození/vysazení. Výsadba by mohla probíhat formou happeningu a byla by společenskou událostí nejenom pro rodiny. Navíc by ročně bylo ve městě vysazeno zhruba sto nových stromů.

Stezka zdraví Litomyšl
Stezka zdraví, to je 10 venkovních posilovacích strojů, sloužících k celkovému posílení organismu a vhodných i k rehabilitačním účelům, které by se mohly objevit v našem městě. Cvičení na strojích příznivě působí na cévní a oběhovou soustavu a zlepšuje celkovou pohyblivost.

Pojďme ven!
Návrh řeší dovybavení vybrané demograficky významné lokality především dřevěnými herními a sportovními prvky pro zvýšení kvality života místních obyvatel. Využívá stávající rozmanitosti územní části (hřiště, lesopark, lokalita Wembley).

Komunitní litomyšlská dílna
Komunitní dílna by umožnila výrobu a opravu věcí těm, kteří mají nápad a chuť, ale nemají vlastní dílnu, schází jim určitý nástroj či materiál nebo potřebují s něčím pomoci. Rozvíjela by vztah lidí k řemeslu. Podpořila by místní řemeslníky a předávání zkušeností mezi generacemi.

Komunitní prostor u městských vil
Při stavbě nových bytových domů na Z. Kopala nebylo myšleno na prostor pro setkávání lidí, v projektu sice bylo zakresleno dětské hřiště, na které ale nezbyly finance. Mnoho lidí má zájem se setkávat, rozvíjet sousedské vztahy, ale chybí zde k tomu prostor. To chceme změnit.

Jizva Litomyšle a její budoucnost
Co se stane s průtahem, který teď rozděluje město a co chtějí obyvatelé města? Cílem projektu je o tom otevřít veřejnou debatu s dostatečným předstihem. A to formou výstavy, která by zmapovala, co tu bylo a co pak vzniklo.

Čisté náměstí
V projektu se plánuje vybudování prostoru pro venčení psů, a to v bezprostřední blízkosti náměstí na v současné době travnatých plochách na Vodních valech. Současně se počítá s propagací projektu, aby majitelé psů prostor využívali.

Revitalizace sportoviště „Wembley“
Projekt má rozšířit nabídku sportovního vyžití v lokalitě. V návrhu se počítá s pořízením multifunkční workoutové sestavy určené k posilování svalstva celého těla; montáží basketbalových košů a vyznačení hrací plochy; zabezpečením a případnou rekonstrukcí fotbalových branek.

V polovině května odstartuje veřejné hlasování, ve kterém vy sami rozhodnete o tom, co se zaplatí z participativního rozpočtu. Hledáme dva nejlepší projekty v kategorii do 50 tisíc Kč a dva projekty do 300 tisíc Kč. Které se vám nejvíce líbí a dostanou vaši podporu? Celkem můžete vybrat z 22 projektů. Upozorňujeme, že kvůli vládním opatřením proti covid-19 se ruší veřejná projednání.

Hlasovat mohou pouze občané, kteří mají trvalý pobyt v Litomyšli či integrované obci města Litomyšle a kteří v den odeslání hlasu dovrší věk 15 let. Hlasování proběhne v termínu od 15. května do 15. června pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webu www.litomysl.cz. Hlasování pro občany, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci MěÚ Litomyšl (recepce, redakce Lilie) nebo IC Litomyšl, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu. Po hlasování pověření pracovníci MěÚ Litomyšl provedou kontrolu údajů se základními registry. Pokud budou údaje souhlasit, hlas bude započítán.

V případě, že by se při kontrole zjistilo zneužití cizích osobních údajů k hlasování, bude daný hlas odebrán ze systému. Hlasování jinou formou není možné.

Při hlasování má každá osoba dva kladné hlasy a jeden záporný. Zvolit musí vždy všechny tři. Zvítězí tak projekty, které budou mít nejširší podporu veřejnosti – nejvíce lidem se budou líbit a nejméně vadit.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se rozhodli zapojit do letošního ročníku a pokusit se zlepšit život ve městě. Projekty, které neprošly do veřejného hlasování – chodníky v ulici Portmanka, obnovení staré plovárny a inline stezka – bere vedení města jako důležitou zpětnou vazbu a bude se jimi v budoucnu zabývat.

Kompletní přehled projektů najdete v tomto odkazu.

Odběr novinek Youtube Litomyšl