Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Výběrová řízení ředitelka/ředitel VOŠP a SPgŠ Litomyšl a Speciální ZŠ Litomyšl

obrázek k Výběrová řízení ředitelka/ředitel VOŠP a SPgŠ Litomyšl a Speciální ZŠ Litomyšl
Pardubický kraj vyhlašuje konkus na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele: Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl a Speciální základní školy Litomyšl

Požadavky:
splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitelky/ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a školské problematiky, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti.


Náležitosti přihlášky:

  • úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • přehled o průběhu předchozích zaměstnání
  • strukturovaný životopis v českém jazyce
  • koncepce dalšího rozvoje školy/ŠZ (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitelky/ředitele školy/ŠZ (ne starší 2 měsíců)

Přihlášky včetně všech výše uvedených příloh s označením konkursního řízení školy/ŠZ a „NEOTVÍRAT“ zašlete nejpozději do 5. března 2024 (včetně) na adresu:


Krajský úřad Pardubického kraje
odbor školství
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Odběr novinek Youtube Litomyšl