Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

obrázek k Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
Připomínáme, že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16 města Litomyšl je volební místnost podle místa trvalého pobytu voliče.

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.

2) Středisko volného času – Dukelská 534
Dukelská, Zelená alej, 17. listopadu.

3) III. ZŠ, T. G. Masaryka 1145
Bří Šťastných, Fučíkova, Luční, T. G. Masaryka, U Školek, 9. května.

4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, Sokolovská, U Sádek, Zahradní.

5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Markovu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Prokešova, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny.

6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, K Primátorské hrázi, Lidická, Nerudova, P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T. Novákové, Tyršova, Zámecká.

7) Naděje - pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moštěním.

8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová, Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lánech, U Lomu.

9) Střední pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera, Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M. Švabinského, Polní, Václava Boštíka, Zahájská.

10) Městská knihovna, Smetanovo nám. 50
B. Němcové, Mariánská, Smetanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská, Toulovcovo nám., Vodní valy.

11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí.

12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha.

13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá.

14) Hasičská zbrojnice, Nedošín 80
Nedošín.

15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice.

16) Has. zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  Voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky 17. srpna schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.  Návrh je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena. Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

• Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

• Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Připomínáme změny v umístění volebních místností

V roce 2019 došlo ke třem významným změnám v určení okrsků a umístění volebních místností. Letos se bude poprvé jinak volit i v Nedošíně, kde je připravena místnost v hasičské zbrojnici č.p. 80. Zde došlo ke změně kvůli tomu, že město preferuje, aby se volby konaly v budovách v majetku města či integrovaných obcí. Níže najdete přehled změněných okrsků s adresou volební místnosti a výčtem ulic, jejichž obyvatelé mají v těchto prostorech volit.

• Volební okrsek č. 1
– Internát nemocnice J.E. Purkyně 919
J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova,
Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala

• Volební okrsek č. 2 – Středisko volného času Litomyšl, Dukelská 534
Dukelská, Zelená alej, 17. listopadu

• Volební okrsek č. 3
– III. ZŠ, T. G. Masaryka 1145
Bří Šťastných, Fučíkova, T. G. Masaryka, U Školek, 9. května, Luční

• Volební okrsek č. 14
- Hasičská zbrojnice, Nedošín 80
Nedošín

Důvodem pro zavedení změn je především snaha o to, aby voliči, zejména senioři, nemuseli do místností daleko docházet. Nové prostory ve Středisku volného času Litomyšl (bývalá ortoptika nad autobusovým nádražím) jsou pro návštěvníky lepší z hlediska bezbariérovosti a úpravy spádových oblastí také snížily počet voličů v největším okrsku v internátu nemocnice. Volební místnost ve středisku volného času nahradila prostory gymnázia, do III. ZŠ se přesunula místnost ze střední zemědělské a technické školy. Již v minulosti došlo k podobné změně, občané z okrsku číslo 10 již nevolí v hotelu Zlatá hvězda, ale v městské knihovně.

Další důležité informace o drive-in volebním místu a kontakty pro objednání zvláštní přenosné volební schránky najdete ke stažení v menu vpravo.

informace o drive-in volebních místech v Pardubickém kraji (formát pdf, velikost 87,02 KB)

Telefony pro objednání přenosné volební schránky (formát pdf, velikost 102,17 KB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl