Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Úspora energií v městských příspěvkových organizacích

obrázek k Úspora energií v městských  příspěvkových organizacích
Šetří nejen domácnosti, ale také město. Všechny městské příspěvkové organizace proto v nedávné době obdržely zadání zamyslet se a zaslat vedoucímu odboru investic své náměty na konkrétní úspory energií a požadavky na investice s nimi spojené.

Nad rámec vládního opatření o plošném snížení teploty vnitřních prostor všech objektů ve správě města a zavedení řízeného vytápění všech objektů s ohledem na obsazenost budov přijaly a nebo v krátkodobém horizontu plánují přijmout další úsporná opatření.

Na bezpečnostní minimum bylo sníženo osvětlení společných vnitřních prostor. Zahájena byla také výměna klasických žárovek a zářivek za LED technologie a instalaci pohybových čidel. Předpokládané úspory jsou v tomto konkrétním případě až 90 %. V úvaze jsou i další omezení intenzity a času svícení veřejného osvětlení, včetně nočního nasvícení památek.
V jednotlivých zařízeních postupně probíhá chemické čištění otopných soustav zvyšující účinnost celého topného systému. Systém centrálního ohřevu teplé vody byl nastaven na hygienické minimum dané vyhláškou, plošně se také instalují perlátory na vodovodní baterie.
V dlouhodobém horizontu se uvažuje o zateplení podkroví, zj. v historických budovách. Pro tento typ budov vedení města v blízké době zajistí konzultaci s odborníkem na téma úspory a zpětné využití energií. Stejně tak byly zahájeny kroky potřebné pro výměnu oken, stávajících akumulačních kamen, instalaci dálkově ovládaných hlavic topných těles a získání dotace pro výměnu veřejného osvětlení za LED technologie v historickém centru města a průmyslové zóně. V souběhu probíhají jednání nad výměnou kotlů za efektivnější, například těch na štěpku. Město totiž vlastní několik hektarů lesů a spravuje městskou zeleň, v budoucnu by tak v tomto ohledu mohlo být v některých objektech výrazně méně závislé na dodávkách tradičních fosilních zdrojů energie. V příštím roce Litomyšl navíc plánuje zahájit vyjednávání s ZD Dolní Újezd o využití energie z místní bioplynové stanice. V souladu s územním plánem jsou zvažovány možnosti instalace fotovoltaiky na střechy budov v majetku města. V přípravách je nad rámec energetických úspor systém pro centralizovaný nákup čisticích prostředků, potravin a kancelářských potřeb pro všechny městské příspěvkové organizace.
S ohledem na časté dotazy z řad veřejnosti věnujeme v tomto vydání Lilie samostatný prostor úsporným opatřením přijatým v nedávné době pro objekt městského bazénu. V této souvislosti bychom občany rádi znovu požádali o pochopení a ujistili je, že přijatá opatření jsou pouze dočasného charakteru. Městský bazén dlouhodobě patří mezi výrazně ztrátové příspěvkové organizace a přijatá opatření na tuto skutečnost zcela adekvátně reagují.
V návaznosti na energetické úspory město pro veřejnost v krátké době chystá zřízení bezplatných konzultačních služeb Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS).
Pokud byste měli o poradenství zájem, můžete se přihlásit prostřednictvím formuláře na webu města. Každá schůzka bude probíhat dvacet minut. První termín konzultací je naplánován na pondělí 7. listopadu od 14.00 do 16.40 hodin. Další pak proběhne v pondělí 5. prosince ve stejném časovém úseku.

Odběr novinek Youtube Litomyšl