Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Trvalý pobyt v Litomyšli znamená zvelebovat město, v kterém žiji

obrázek k Smetanovo náměstí Litomyšl, pohled k Městské knihovně
Aktuálně má počet obyvatel s trvalým pobytem v Litomyšli velký vliv třeba i na naši městskou knihovnu. V letošním roce se totiž přihodilo, že jsme jako město klesli počtem obyvatel pod hranici 10 tisíc občanů.

To s sebou bohužel nese řadu omezení, jednou z nich je například nemožnost žádat o dotaci na modernizaci litomyšlské knihovny. Pokud by se nám však do 1. 1. 2023 společně podařilo vrátit Litomyšli status desetitisícového města, mohli bychom o dotaci zažádat a v případě úspěchu by se občané i zaměstnanci knihovny mohli těšit na prostředí odpovídající 21. století. Za každého občana s trvalým pobytem v Litomyšli také město dostává určité finance v rámci rozpočtového určení daní – takže pokud například máte trvalý pobyt v Praze, ale bydlíte zde, jdou daně do Prahy a Litomyšl o ně přichází.

Tralý pobyt s sebou nese i další výhody. Jmenujme například zvýhodněné roční parkovné v centru města, možnost dotace na koupi domácího kompostéri či domácí čističky odpadních vod a přednostní přijetí dětí do místních mateřských škol. Vedení města navíc pro své občany s trvalým pobytem v novém roce chystá mnohem širší bonusový program. Staňte se proto Litomyšlanem ještě letos a pomozte nám naši Litomyšl i v budoucnu zvelebovat tak, jak si zaslouží.

 

Co je pro to nutné udělat?

Pro přihlášení pobytu stačí přijít na městský úřad, vyplnit a podepsat přihlašovací lístek a prokázat svou totožnost občanským průkazem (případně pasem nebo řidičským průkazem). Dokladem o vlastnictví domu nebo bytu, anebo originálem nájemní smlouvy, pokud bydlíte v nájmu, prokážete právo přihlásit trvalý pobyt na adresu, kde aktuálně bydlíte. Přihlašujete-li pobyt dítěti, které nemá občanský průkaz, doložte jeho rodný list. V případě, že se na úřad z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit osobně, na základě plné moci vás může zastoupit kdokoliv vám blízký.

Se změnou trvalého pobytu se bohužel pojí nutnost zažádat do 15 dnů o výměnu občanského průkazu, ta je po uhrazení správního poplatku 50 Kč spojeného s přihlášením osoby starší 15let k trvalénu pobytu zcela zdarma.

 

Je to sice trochu byrokracie, ale určitě za to další rozvoj města stojí. Věnujte tomu, prosím, půl den svého života a bude se nám všem v Litomyšli žít ještě lépe. Minimálně možnost žádat o dotaci na knihovnu za to stojí, nebo ne? Děkujeme.

Odběr novinek Youtube Litomyšl