Vyhledávat na webu
en
kalendář

Telefonní budka na náměstí opět slouží veřejnosti # aktualita z archivu #

Díky technologickému pokroku si mohou lidé při komunikaci užívat až do nedávna nepředstavitelné volnosti. Můžeme volat komukoliv, kdykoliv a odkudkoliv pomocí malých a lehkých mobilů. Rychlou proměnu posledních let nejlépe ilustrují veřejné telefonní automaty, které již dnes mnoho lidí nevyužívá.

Několik takových telefonních budek máme i v Litomyšli a úředníci v uplynulých měsících hledali způsob, jak je nejlépe využít. Nakonec se podařilo najít způsob, jak alespoň jedné z nich dát nový smysl, a dokonce se podařilo zachovat i její původní účel – poskytovat přenos informací. „Dávat starým věcem novou náplň je v současné době velmi moderní. Telefonní budky na Smetanově náměstí jsou krásné, ale telefonovat z nich již asi dnes nikdo nebude. Proto jsme do jedné z nich umístili dotykový panel, jehož cílem je informovat Litomyšlany, ale i návštěvníky našeho města. Jde o nový informační bod, který se nachází uprostřed náměstí, nedaleko od nového turistického zázemí. Je napojený na web města a zájemci tam najdou seznam turistických atraktivit, ubytování, stravování, doporučenou prohlídku města, ale také aktuality z města a městského úřadu, informace o sportu a volném času a nechybí ani odkaz na úřední desku. Důležité turistické informace jsou zde i v anglickém a německém jazyce. Panel zároveň slouží jako chytrá plakátovací plocha - v režimu slide-show se zde střídají zadané plakáty,“ vysvětlila Michaela Severová, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl.

Informační panel není jediným podobným prvkem na Smetanově náměstí. V průchodu k nedalekému turistickému zázemí se nachází zvukový panel, kde jsou tipy na výlety po okolí a poblíž jsou k dispozici rovněž propagační materiály města pro ty, kteří preferují tištěná média před elektronickými. „Zde návštěvníci naleznou nejen litomyšlské turistické noviny, ale řadu brožurek a letáčků týkajících se Litomyšle, Českomoravského pomezí, Českého dědictví UNESCO či České inspirace. Materiály z tohoto stojanu mizí velmi rychle - jsme rádi, že i tímto způsobem získávají návštěvníci našeho města informace,“ dodala Michaela Severová.

V následujících týdnech dojde k aktualizaci informačních totemů, které jsou rozmístěny po historickém jádru města. Kromě nové grafiky přibude také angličtina, protože současné piktogramy nejsou vždy pro zahraniční návštěvníky pochopitelné. Zároveň přibylo v souvislosti s revitalizací zámeckého návrší několik důležitých atraktivit, na které je třeba návštěvníky upozornit a navést.

Vzhledem k pozitivním reakcím veřejnosti na předělání staré telefonií budky se nyní řeší, co udělat s dalším automatem na Smetanově náměstí. „Vzhledem k tomu, že se jedná o dobré místo, bych byl rád, kdyby se nám do ní podařilo umístit elektronickou úřední desku. Realizace tohoto záměru je závislá na dotačním titulu a teď čekáme, jak to celé dopadne,“ sdělil místostarosta Josef Janeček.

Youtube Litomyšl