Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

První letošní zasedání zastupitelstva bylo plné diskuzí

obrázek k První letošní zasedání zastupitelstva bylo plné diskuzí
V průběhu prvního letošního zasedání zastupitelstva města projednali zastupitelé v rámci majetkoprávních, finančních, dotačních a územních záležitostí hned několik zásadních bodů. Dne 23. února 2023 tak v sále hotelu Zlatá Hvězda nejednou došlo k živé diskuzi nad tématy jako objekt vila Klára, nový domov pro seniory, spalovna komunálního odpadu, výstavba nové rozhledny nad Rasovnou v rámci projektu Cíle cest nebo výstavba nového domova mládeže pro místní střední školy.

První větší debata v do té doby poklidném plynutí jednání nastala s bodem týkajícím se zveřejnění záměru užití či převodu vlastnictví pozemků a budovy vily Klára a vyhlášení dvoukolové soutěže o návrhy na možné realizace v rámci tohoto areálu. Se svou interpelací k tématu vystoupili Josef Štefl, člen KDU-ČSL, Lubomír Sršeň, člen ČSSD a NK pro Litomyšl, Petr Jiříček a Alena Fiedlerová, oba z řad KDU-ČSL. Ve svých individuálních projevech vyjádřili vlastní postoje k možné demolici objektu, obavy ze ztráty zázemí a skladových prostor pro Národní festival Smetanova Litomyšl, stanovisko k návrhu umístit do prostor vily Klára kompletní zázemí místní ZUŠ nebo CSP. Starosta města, Daniel Brýdl, vedl s interpelujícími zastupiteli konstruktivní diskuzi a ujistil přítomné, že je sice v zájmu města najít pro daný areál co nejvíce možných návrhů na revitalizaci, stejně tak je ale důležité zachovat manévrovací prostor pro město v případě, že by ani jeden z návrhů nesplňoval většinové představy o nové podobě místa a nebo že by se v budoucnu objevil vhodný dotační titul, který by samo město mohlo využít pro vlastní záměry se zmíněným objektem. Ubezpečil také, že v tomto duchu vedení města i koná.

 


Podobně čilou diskuzi vyvolal též bod týkající se podání projektové žádosti o státní dotaci „Litomyšl - cíle cest - rozhledna“. Ve smyslu nesouhlasu zasahování městských urbanistických záměrů do soukromí občanů města k němu interpeloval Petr Jiříček, KDU-ČSL, a Michal Kortyš, ODS, a to i přesto, že se jmenovaným daný urbanistický projekt jinak zamlouvá. Ze strany veřejnosti se k tématu před přítomnými vyjádřila paní Eliášová s partnerem, která poblíž místa, na kterém je stavba nové rozhledny uvažována, trvale pobývá. Starosta potvrdil, že s ohledem na vznesené výtky naplánoval pro zainteresované strany schůzku s architekty, v rámci které bude chtít věcnou diskuzí dojít k všestranně přijatelnému řešení stejně jako se to podobným způsobem povedlo i v případě vyjednávání s občany o nové podobě nadchodu přes I/35 u Polikliniky.

 


Zastupitel Lubomír Sršeň, člen ČSSD a NK pro Litomyšl, v průběhu jednání vystoupil ještě několikrát, a to k tématům nový domov důchodců a normy MPSV, spalovna komunálního odpadu a výstavba nového internátního domova mládeže. Starosta Daniel Brýdl, stejně jako místostarosta Radomil Kašpar, podali k jednotlivým tématům vysvětlení a ujistili přítomné, že všechna zmíněná témata aktivně komunikují a řeší s vedením kraje, a to i přesto, že jsou plně mimo kompetence vedení města. 

 


Detailní zápis ze zasedání zastupitelstva naleznete na webu města v sekci Zastupitelstvo města: https://www.litomysl.cz/zastupitelstvo/usneseni

Příště se zastupitelé setkají 20. dubna 2023. Veřejnost je, jako vždy, zvána i na toto jarní jednání.

Odběr novinek Youtube Litomyšl