Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Proč to (neu)děláte?! Otázky a odpovědi k fungování úřadu

obrázek k Proč to (neu)děláte?! Otázky a odpovědi k fungování úřadu
První díl infokampaně v roce 2022, v níž radnice odpovídá na nejčastější dotazy občanů zaslané skrze anonymní dotazníkové šetření, se věnuje činnosti Městského úřadu Litomyšl. Na otázky a připomínky veřejnosti jsme získali odpovědi vedení města a úřadu. Níže najdete jejich stanoviska a rádi k nim zveřejníme vaše reakce a postřehy, které zasílejte na e-mail lilie@litomysl.cz vždy do 21. dne v měsíci.

Podklady, z nichž vycházíme, najdete jako vždy na webu města v aktualitě Proč to (neu)děláte?! - infokampaň o dění ve městě.

Vnímání činností městského úřadu

Všechny činnosti městského úřadu byly hodnoceny častěji pozitivně než negativně, medián odpovědí má u všech činností hodnotu známky 2.

Zapojení obyvatelé ve sdílených komentářích práci městského úřadu, dalších městských institucí i jejich pracovníků často chválí, v případě negativních komentářů pak nejčastěji zmiňují:

 • nedostupnost pracovníků městského úřadu v odpoledních hodinách obecně
 • omezené možnosti elektronického řešení záležitostí, pracovníci městského úřadu navíc často online řešení záležitostí svým přístupem nejdou naproti
 • opakuje se i kritika jednání se stavebním úřadem
 • městské služby hlavně v okrajových částech města nesekají trávu a neodklízí sníh, pokulhává i úklid městských lesů (zmiňovány lokality Černá hora a Nedošínský háj)
 • doporučení, aby se městská policie zaměřila více na bezpečnost, pochůzky a zásadní problémy obecně (viditelnou aktivitou může být hlavně kontrola parkování a výběr pokut)


Péče o majetek města

Také péče o majetek města byla hodnocena typicky pozitivně, medián odpovědí má u všech možností hodnotu známky 2.

Zapojení obyvatelé ve sdílených komentářích nejčastěji doporučují:

 • rozšířit a zrekonstruovat prostory knihovny
 • budovat další dětská hřiště v rezidenčních oblastech
 • upravit stávající dětská hřiště, nebezpečná skluzavka a chybějící prvky pro předškolní děti na Valech, nedostatek herních prvků na hřištích obecně
 • budovat nová (nonstop dostupná) veřejná WC
 • tlumit veřejné osvětlení, omezit světelný smog, nepoužívat agresivní bílé/modré osvětlení
 • opravit sgrafita na zámku

Spíše jednotlivě byly pak zmíněny další konkrétní nedostatky v jednotlivých lokalitách bydliště respondentů, místa s chybějícím osvětlením, lavičkami atd.


Jaké jsou tedy nejčastější připomínky obyvatel? A jaká je reakce radnice?

Po práci si nejde zařídit důležité záležitosti na úřadě, provozní doba neumožňuje ani návštěvu před prací. Na vyřízení běžných věcí si musí lidé brát volno.

Městský úřad Litomyšl má v úřední dny, tedy v pondělí a středu, otevřeno od 8 do 17 hodin, přičemž od 11.30 do 12.30 mají zaměstnanci vymezenou dobu na vyčerpání 30minutové přestávky na oběd.

V letošním roce došlo i na základě připomínek veřejnosti k rozšíření otvírací doby, v úterý a ve čtvrtek tak úřad poskytuje své služby od 7.30 do 14 hodin, aby si veřejnost mohla zařídit potřebné záležitosti. Úřad je otevřen i v pátek od 8 do 14 hodin.

Na rozdíl od jiných měst je tak Městský úřad Litomyšl klientům otevřen všech pět dnů v týdnu. Zaměstnanci mají standardní pracovní dobu, týdně tedy musí odpracovat 40 hodin, vzhledem k možnému využití flexibilní pracovní doby si tyto hodiny napracovávají buďto před začátkem oficiální otvírací doby úřadu nebo po 14. hodině. Proto je možné si s úředníky domluvit jednání i mimo uvedenou otvírací dobu a dle ohlasů veřejnosti z anonymního dotazníku této možnosti občané využívají. Vždy je však nutné se na schůzce domluvit předem.

Chtělo by to rezervační systém, možnost domluvit si schůzku on-line, obecně větší elektronizaci služeb na úřadě i u příspěvkových organizací a městských služeb.

Ano, to je pravda a je to jednou ze snah vedení města i úřadu. V minulých letech se podařilo zřídit rezervační systém, v němž si z domova můžete zařídit jednání na agendách řidičských průkazů, registru vozidel, cestovních pasů, občanských průkazů a živnostenském úřadu. Do budoucna chce vedení úřadu vyhodnotit fungování tohoto systému a případně jej rozšířit na další úkony, aby vyšlo vstříc požadavku občanů. Ohlasy z praxe jsou zatím pozitivní a toto řešení, které úřad nabízel primárně přes lockdowny způsobené koronavirem, místní využívají. Pokud si chcete rezervaci zařídit, navštivte web www.litomysl.cz/mestsky_urad/rezervacni_system.

Jednou z častých výtek veřejnosti vůči samosprávám i státu je zbytečné množství byrokracie a administrativní náročnost, kterou s sebou nesou i jednoduchá podání dokumentů na úřady. Kompletní a pro občany funkční digitalizace je stále jen hudbou budoucnosti, nicméně s omezováním byrokracie se dá začít i odspodu. Proto rada města v minulých měsících přijala usnesení 419/2021, v němž nařídila všem pracovníkům města i úřadu, aby při vyřizování záležitostí pro občany v co největší míře omezili nezbytné dokládání dokladů, písemnou korespondenci a další administrativní kroky, které nejsou ze zákona povinné. První oblastí, kde došlo k omezení nutných příloh a ověřování, byly účelové dotace z rozpočtu města. Stejně tak rada města uložila zaměstnancům úřadu, aby občanům nabízeli videokonference, telefonní hovory a e-mailovou komunikaci v případech, kdy to bude pro občany výhodnější. Současně také vedení města zvažuje zřízení Portálu občana, kde by lidé mohli snadno a rychle platit místní poplatky a vyřizovat si další záležitosti s úřadem.

Novinkou v elektronizaci je i možnost přihlásit se k odběru aktualit z webu www.litomysl.cz a úřední desky, aby vám neutekly žádné novinky a plány radnice. Stačí navštívit adresu www.litomysl.cz/odber_novinek a vyplnit jednoduchý formulář. Automaticky pak budete dostávat na e-mail avízo o nových dokumentech a další informace.

Zásahy a kácení na Černé hoře a v Nedošínském háji ničí přírodu. Městské služby zanedbávají okrajové části města.

Těmto tématům jsme se opakovaně věnovali v minulých Liliích i dílech tohoto seriálu. Zásahy na Černé hoře jsou způsobené odumíráním kořenového systému napadených jasanů, které pak ohrožují kolemjdoucí. Je povinností města, respektive Městských lesů Litomyšl, tyto stromy pokácet a zajistit bezpečnost návštěvníků lesoparku. Pokud by se tak nestalo, bylo by město zodpovědné za možné úrazy. Podobná je situace i v Nedošínském háji, kde v minulosti došlo k větrné smršti a dalším nutným těžebním pracím kvůli zdraví stromů. V obou lokalitách již v minulosti lesníci vysadili tisíce sazenic nových stromů a budou s tím pokračovat i v následujících letech.

K úklidu města jsme již v červencovém vydání tohoto seriálu uvedli následující: centrum uklízí všechna města vždy důkladněji nejenom kvůli turistům, ale proto, že velká část místních v centru nakupuje či tam tráví čas při návštěvách kaváren a restaurací. Město propaguje Smetanovo náměstí jako litomyšlské obchodní centrum, které žije, proto je také věnováno úsilí tomu, aby bylo reprezentativní a místní i turisté tam byli spokojení, rádi se tam vraceli. Jedná se o exponovanou lokalitu, tudíž je jí opravdu věnována větší péče, ale městské služby udržují i další lokality, bohužel občas dochází k prodlevám a problémům, které se radnice snaží řešit – a to i v historickém centru.

Naposledy radnice s vedením technických služeb řešila stížnosti na sekání trávy letos v létě, omluvila se za komplikace, přiznala pochybení a zjednala urychlenou nápravu, jak jsme čtenáře informovali v srpnové Lilii.

Pokud máte pocit, že některá lokalita nedostává řádnou péči, je vždy snadné to předat k řešení a nahlásit. Například pomocí mobilní aplikace Maruska Photo či na recepci Městského úřadu Litomyšl na tel. čísle 461 653 333. Případně můžete napsat na e-mail zavady@litomysl.cz. Úředníci váš podnět přepošlou pověřeným osobám k řešení. Využít můžete i zprávy na facebookový profil Litomyšl – město pro lidi.

Městská policie by se měla věnovat důležitějším věcem a nepokutovat místní za nedodržování značky Stop, překročení rychlosti či špatné parkování.

I tyto připomínky jsme adresovali v minulých dílech tohoto seriálu, konkrétně v srpnu: úkolem městské policie je ve spolupráci se státní policí pomáhat občanům a kontrolovat dodržování pořádku. Z toho bohužel vyplývá, že pokud někdo, místní i turista, poruší zákon či vyhlášku, tedy špatně zaparkuje, jede rychle, nemá pod kontrolou svého psa, pije alkohol na veřejnosti v místech, kde je to zakázané, dělá nepořádek, ruší okolí nebo krade v obchodě, je v zájmu místních, aby někdo zjednal pořádek.

S tím se také váže zákonná pravomoc dotyčného upozornit na to, že něco dělá špatně, a v některých případech mu dát pokutu či ho předat státní polici, aby to již dále nedělal.

Kromě hlídkování v ulicích, řešení přestupků a deliktů, obsluhování kamerového systému strážníci městské policie také každé ráno ve školní dny pomáhají na přechodech u škol, zapojují se do programů na prevenci kriminality, mají na starost parkovací automaty v historickém centru, odchytávají zaběhnuté psy, při povodňové bdělosti kontrolují hladinu Loučné ve vybraných místech a podávají hlášení či pomáhají dalším složkám integrovaného záchranného systému při nehodách.

Pokuty místním tedy v některých případech strážníci opravdu dávají, což však není hlavním posláním městské policie, ale důsledkem chování lidí.

Městská knihovna by si zasloužila nové bezbariérové prostory.

Ano, to je pravda. O tomto tématu jsme v Lilii také několikrát informovali, naposledy v listopadovém vydání. Pokud by se naskytla možnost získání dotace, město ji využije a stávající prostory zmodernizuje pro vyšší komfort čtenářů i zaměstnankyň knihovny. Vzhledem k tomu, že podle odhadů se bude jednat o práce za 50 milionů korun, město bez dotace není schopné z vlastních zdrojů tento projekt financovat. V těchto týdnech finalizují architekti s vedením knihovny studii, jako podklad k případné žádosti o dotaci.

Naprosto chybí dětská hřiště, nabídka stávajících je nedostatečná, hřiště na Vodních valech je nebezpečné a nevhodné pro malé děti.

V Litomyšli je v současné době přes dvacet dětských hřišť, to zatím poslední se na podzim loňského roku vybudovalo na ulici Purkmistra Laška. Jejich seznam a umístění v mapě najdete na webu www.litomysl.cz/detska_hriste. Radnice má každý rok na modernizaci či budování nových hřišť několik set tisíc korun, i letos dojde k úpravě starších dětských hřišť. Během roku 2021 došlo k mimořádným investicím do dětských hřišť a veřejných sportovišť z financí nevyplacených na dotacích sportovním oddílům – dokoupeny byly například  branky na fotbal, sítě, lavičky, síťky na stoly pro stolní tenis, nalajnována hřiště.

Plocha na Vodních valech byla v minulých měsících doplněna o dvě houpadla a venkovní trampolíny, aby se tam zvýšila nabídka hracích prvků pro menší děti.

Pokud máte pocit, že by nějaká lokalita mohla mít nové dětské hřiště, případně chcete zajistit brzkou obnovu stávajícího, máte možnost s tím sami snadno něco udělat. Stačí nominovat váš záměr do participativního rozpočtu pro rok 2022. Jde to snadno a rychle.

Město by se mělo zbavit laminátových laviček v zámeckém areálu.

To bohužel není možné s ohledem na  zákonnou ochranu autorského práva architektů, kteří si jejich umístění v areálu přejí. V letošním roce došlo z popudu Národního památkového ústavu k výměně několika laviček v zámeckém parku a zanedlouho muselo dojít k jejich návratu. Laminátové lavičky tak v areálu zůstanou ještě minimálně do konce roku 2022. Zásadní rozhodnutí v této oblasti je ale na dohodě Národního památkového ústavu a architektů – autorů rekonstrukce zámeckého parku.

Rozšíření veřejného osvětlení a neplýtvání světlem, omezení světelného smogu.

Nové veřejné osvětlení bude letos hotové například na Zahájské ulici a do budoucna se počítá s modernizací v dalších lokalitách. Veřejné osvětlení v Litomyšli není nastaveno časově, ale v jednotlivých oblastech, kde jej zapíná/vypíná fotobuňka.

Veřejné osvětlení má několik nastavených intenzit a kolísá, nejmenší intenzita je brzy ráno, kdy lampy svítí na 50 %, naopak večer do 22 hodin a ráno od 5 hodin svítí na 100 %, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.

Fasáda zámku je ve špatném stavu, oprava zámecké zdi se opravdu nepovedla a hyzdí tuto památku.

Zámek není v majetku města, takže radnice nemůže rozhodovat o jeho opravách. Podle současných informací by měla oprava zámku začít letos na jaře a po podepsání všech smluv budeme o tomto záměru Národního památkového ústavu občany informovat.

Podobná situace je u zámecké zdi, radnice si je vědoma toho, že výsledek neodpovídá očekávání občanů, v minulém roce jsme k tomuto tématu otiskli několik stížností občanů i vyjádření radnice a Národního památkového ústavu. Ten v tomto případě nefiguruje pouze jako odborný garant rekonstrukce, ale je i majitelem zámecké zdi a oprava byla provedena z jeho financí.


Prohlášení starosty:

Vážení spoluobčané, výše jsme si opět přečetli stanoviska radnice a úřadu, opět si k nim dovolím něco přidat.

Stát a úřady = nepřátelé národa. Již po několik staletí je v našem národě zakořeněna nechuť vůči státu, úřadům a veřejnému sektoru všeobecně. Je to následek historického vývoje a nic s tím neuděláme, pouze můžeme každý den pracovat na tom, abychom vám dokázali opak. Velice příjemně mě překvapilo, že v anonymním dotazníkovém šetření lidé hodnotili úřad veskrze kladně. Přesto jsme dostali stovky připomínek, nápadů a stížností, které však bereme jako zpětnou vazbu, z níž se můžeme poučit. S kolegy jsme je bod po bodu prošli a tam, kde to je možné, jsme se pokusili přáním občanů vyhovět. Na radě města jsme tak mimo jiné přijali usnesení o omezení byrokracie a jako první seškrtali přílohy nutné pro získání dotací od města, přijali usnesení o elektronické komunikaci s občany, zavedli registraci na schůzky, prodloužili otevírací dobu městského úřadu od 7:30 hod. a v tomto trendu budeme i nadále pokračovat. Jsem toho názoru, že v případech, kde úřad dokáže snadno a legálně ověřit údaje, není nutné a ani správné chtít po lidech stohy dokumentů. Nejenomže má lítat mezi úřady papír a ne člověk, ale toho potištěného papíru by mělo být co nejméně.

Elektronizace a vycházení vstříc. Pokud byla covidová epidemie k něčemu dobrá, tak pro to, že jsme si ověřili, že řadu úkolů jde dělat na dálku, elektronicky, rychle. Proto úřad nabízí rezervaci termínů a tam, kde to jde a občan to preferuje, také například videokonference či řešení záležitostí přes e-mail či telefon. V tomto trendu chceme pokračovat, do budoucna plánujeme, aby se například dal on-line koupit paušál na parkování v centru či zaplatit složenky.

V péči o majetek chci pouze zdůraznit, že platí to, co jsme avizovali při zvýšení daně z nemovitosti. Tyto peníze jdou pouze a jenom na opravy majetku. V minulém roce se z těchto peněz podařilo opravit fasádu III. ZŠ či střechu tenisové haly, opraveno bylo množství chodníků. I letos je rozpočet města zaměřen na investice a opravy. Plánujeme stavby a rekonstrukce, které přinesou občanům po skončení uzavírek benefity – rozšířená kanalizace, chodníky, nové veřejné osvětlení a tak dále.

Snažíme se dělat služby pro veřejnost lepší, o tom, zda se nám to daří, musíte rozhodnout sami. Co byste chtěli jinak či kde jsou prostory ke zlepšení, můžete například vždy například do Lilie či Starostovy odpovědny. Děkuji za vaši pozornost a přeji úspěšný rok 2022.

Daniel Brýdl, starosta

Odběr novinek Youtube Litomyšl