Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en
kalendář

Poznejte místní architekturu v interaktivním manuálu # aktualita z archivu #

obrázek k aktualitě Poznejte místní architekturu v interaktivním manuálu

Litomyšlský architektonický manuál (LAM), zaštítěný Městskou galerií Litomyšl, je odborně-popularizační databáze více než 100 nejvýznamnějších architektonických a uměleckých objektů, souborů staveb i úprav veřejných prostranství, které byly v Litomyšli realizovány od roku 1900 do současnosti.

Vybrané objekty jsou v současné době navázány na trasy pěti stezek, které za pomoci interaktivní mapy provázejí zájemce historickým jádrem i přilehlými čtvrtěmi a které lze absolvovat i na základě typologického, časového a autorského „klíče“, tedy formou tematických procházek.

Základ databáze tvoří texty, které popisují nejen význam a architektonické či umělecké pojetí vybraných objektů, ale informují také o jejich historii a okolnostech vzniku s cílem upozornit na jejich kvality, pro něž je třeba je chránit a které mnohdy (zejména u případů z druhé poloviny 20. století) veřejnost zatím nedoceňuje.

Texty přibližují také životní osudy a dílo tvůrců – architektů, architektonických ateliérů či výtvarných umělců – a v neposlední řadě ukazují, jak se v průběhu bezmála dvanácti desetiletí proměňoval přístup k moderním architektonickým vstupům do tkáně historického města a k restaurování zdejších význačných památek. Ač texty mají spíše odborný charakter, jsou uchopitelné pro širokou veřejnost. Jejich nedílnou součástí jsou i odkazy na související literaturu a prameny.

Jednotlivé medailony doprovází obrazová příloha čítající celkem 2548 položek (plány a současné i archivní fotografie), opatřených popisky vysvětlujícími výjimečnost zobrazovaných motivů s cílem komplexně odvyprávět historii daného místa či objektu v průběhu celého vytyčeného období.

Desetitisícová Litomyšl se tak připojila k  Brnu a Plzni, kde již tento úspěšný projekt prezentace a popularizace architektury první poloviny 20. století několik let běží (BAM: www.bam.brno.cz; PAM: www.pam.plzne.cz). Od svých předchůdců se však LAM odlišuje tím, že zahrnuje i architekturu druhé poloviny 20. století a současnosti, na jejíž kvalitu je v Litomyšli dlouhodobě kladen důraz. Celé vytyčené období je pro lepší přehled periodizováno do pěti fází podle důležitých milníků v dějinách města, které měly vliv na jeho stavební rozvoj (např. zavedení podniku Vertex v roce 1952).

Jako „vedlejší produkt“ projetku vznikla kolekce pohlednic s detaily vybraných objektů, která je veřejnosti k dispozici zdarma v domě U Rytířů, v němž sídlí Městská galerie Litomyšl, a na různých veřejných místech ve městě.

Živá databáze, na jejímž vzniku se podíleli zejména historikové a teoretikové umění a architektury, bude nadále systematicky doplňována o nové informace a materiály, a to i díky zapojení široké veřejnosti, která z rodinných archivů poskytuje řadu pramenů důležitých pro poznání doposud málo zmapovaného dění první a druhé poloviny 20. století. Budou vytvářeny další procházkové okruhy včetně výletů do blízkého okolí; vzniknou i audionahrávky, tištěný mapový průvodce a orientační značení ve veřejném prostoru. Pokračovat budou také Procházky (s) městem, které Městská galerie pořádá už třetím rokem a které s projektem LAM přímo souvisejí.

První fáze projektu, která skončila 31. 12. 2017, byla realizována díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a města Litomyšl.

Databáze LAM je dostupná na www.lam.litomysl.cz

Youtube Litomyšl