Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Participativní rozpočet přešel do své druhé fáze

obrázek k Litomyšl - participativní rozpočet
Počínaje 1. březnem přejde letošní Participativní rozpočet města Litomyšl do své druhé fáze. Ta následuje po etapě přijímání žádostí do dvou kategorií - projekty realizovatelné za 100 a 400 tisíc korun českých. Občané starší 12let své návrhy mohli vedení města předkládat až do půlnoci 28. února 2023.

„I v rámci čtvrtého ročníku participativního rozpočtu mohl každý občan podat maximálně tři návrhy, včetně těch opakovaných z předchozích let. Věkovou hranici jsme záměrně ponechali tak, aby svůj názor mohla projevit i mladá generace. Z celkových 27 podaných návrhů tvoří 15 žádostí kategorii projekty realizovatelné do 400 tisíc korun českých a 12 se jich nakonec sešlo pro kategorii 100 tisíc korun českých. To je srovnatelné s předchozím ročníkem. I letos jsou mezi přihlášenými opravdu zajímavé projekty a mám velkou radost, že aktivita občanů města v této spoluúčasti na rozhodování o investicích nepolevuje,“ s potěšením hodnotí starosta města Daniel Brýdl.

 

Došlé návrhy do konce dubna podle předem definovaných parametrů posoudí Investiční komise MěÚ Litomyšl. Veřejnost pak bude o schválených návrzích hlasovat od poloviny května do poloviny června. Detailní informace o hlasování, stejně jako o dalších pevně stanovených pravidlech k participativnímu rozpočtu, jsou k dohledání na městském webu v sekci participativní rozpočet: www.litomysl.cz/participativni_rozpocet. Se samotnými přípravami na realizaci veřejností vybraných vítězných projektů pak město Litomyšl začne na konci prázdnin, 31. srpna a bude se jimi následně zabývat po celý podzim.

 

Z jakých projektů bude odborná komise v průběhu března a dubna vybírat? Namátkově jmenujeme například veřejné griloviště, šachové stolky, oprava sochy sv. Václava v Tomíčkově ulici, dokončení areálu Wembley, kolumbárium na městském hřbitově nebo zvířecí hřbitov. Všem přihlášeným projektům přejeme mnoho štěstí.

 

Závěrem pro připomenutí uveďme, že město v rámci loňského ročníku Participativního rozpočtu realizovalo projekt Revitalizace parku u kapličky na Pohodlí, který se díky masivní podpoře v posledních dnech hlasování stal i absolutním vítězem loňského ročníku. Druhým vítězem se v kategorii do 300 tisíc korun díky podpoře místních občanů stal nápad na vysázení Zeleného pásu kolem Litomyšle. Vznikne tak alej podél nově vybudované stezky na Zahájské ulici a je připraven projekt na nový pás zeleně za výstavbou Na Prokopu.

 

V kategorii do 50tisíc korun pak největší podporu získaly návrhy Rozkvetlejší Litomyšl, díky kterému se ve městě na jaře vysadí letničkový záhon na křižovatce ulic Zámecká a Tyršova, u prodejny elektro. V téže kategorii vyhrál také projekt Odpočinek, zamyšlení - židovský hřbitov, v rámci něj v blízkosti zdejšího židovského hřbitova vzniklo odpočinkové a naučné místo. 

Odběr novinek Youtube Litomyšl