Vyhledat na webu
en
kalendář

Neudržované úseky místních komunikací v zimě # aktualita z archivu #

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele franky242 z domény FreeDigitalPhotos.net

Rada města Litomyšle schválila na svém zasedání dne 10. 10. 2017 změnu přílohy nařízení města Litomyšle č. 03/2015. Hlavní součástí tohoto nařízení je seznam úseků místních komunikací, na kterých bude prováděna zimní údržba mimo plán zimní údržby nebo nebude prováděna vůbec.

Neudržované úseky místních komunikací

 1. částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici Na Lánech
 2. komunikace Moravská za LB Tech
 3. parkoviště v sídlištích
 4. chodník - schody pod kostelem Šantovo náměstí
 5. komunikace a chodník Peciny - slepá ulice směrem na Lidickou
 6. chodník - schody mezi čp. 1143 a 1144
 7. chodník u J. E. Purkyně 1143 a 1144
 8. komunikace - sjezd ke krytým garážím Z. Kopala 1155
 9. chodník - schody Tomíčkova - Vognerova
 10. komunikace - skupinové garáže Dukelská
 11. komunikace – skupinové garáže u HMD
 12. částečně pojízdný chodník – spojovací komunikace kolem rest. Za vodou
 13. chodníky Jiráskova a V. K. Jeřábka od zámku po křiž. s ul. Za Moštěním
 14. chodník Moravská vedle I/35 od fy Savos po výjezd směr Svitavy
 15. chodník – schody z Mařákova do Dukelská
 16. spojovací chodník Braunerovo nám. - Mařákova pod čp. 278, 280
 17. chodník J. E. Purkyně vedle II/359 a 360 od okruž. křiž. vpravo ve směru Polička
 18. chodníky ul. Mařákova před čp. 1114 – 1116, 1111 - 1113
 19. spojovací chodník Partyzánská – J. E. Purkyně kolem parku nemocnice
 20. chodník T. G. Masaryka před čp. 1123 – 587
 21. chodník Vodní valy, v části obytné zóny, po levé straně ve směru jízdy

 
U naprosté většiny výše uvedených komunikací bude zimní údržba zajištěna, ale v jiné časové posloupnosti než předpokládá Plán zimní údržby. Zařazení je tedy spíše administrativním aktem vyplývajícím ze silničního zákona.

Plán zimní údržby i nařízení, které se týkají problematiky zimní údržby, jsou zveřejněny na www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky.

Po zkušenostech z minulého zimního období chceme dále upozornit na to, že na základě plánu zimní údržby není v silách správce komunikací ošetřit všechny komunikace a chodníky města najednou. Pojišťovací ústavy, u kterých má město Litomyšl nebo Městské služby Litomyšl uzavřeny pojistné smlouvy, v rámci uplatňování nároků z případných úrazů odmítají pojistné plnění v případě, že byl ze strany správce komunikací dodržen plán zimní údržby. Dochází potom k všestranně nepříjemným jednáním, včetně soudních řízení. Proto prosíme, aby všichni uživatelé vždy maximálně přizpůsobili své vybavení i chůzi momentálnímu stavu komunikace. Plán zimní údržby předpokládá také to, že pokud je k chodníku přilehlá pojízdná komunikace  ošetřena dříve, měl by ji chodec přednostně použít.

Město Litomyšl i Městské služby Litomyšl s.r.o. na druhou stranu udělají vše, co je v jejich silách, aby zmírnily negativní důsledky zimního období na život obyvatel města.

Youtube Litomyšl