Vyhledat na webu
en
kalendář

Neudržované úseky místních komunikací # aktualita z archivu #

obrázek k aktualitě Neudržované úseky místních komunikací

Rada města Litomyšle schválila na svém zasedání dne 10. 10. 2017 změnu přílohy nařízení města Litomyšle č. 03/2015. Hlavní součástí tohoto nařízení je seznam úseků místních komunikací, na kterých bude prováděna zimní údržba mimo plán zimní údržby nebo nebude prováděna vůbec.

Neudržované úseky místních komunikací:

1 částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici Na Lánech
2 komunikace Moravská za LB Tech
3 parkoviště v sídlištích
4 chodník – schody pod kostelem Šantovo náměstí
5 komunikace a chodník Peciny – slepá ulice směrem na Lidickou
6 chodník – schody mezi čp. 1143 a 1144
7 chodník u J. E. Purkyně 1143 a 1144
8 komunikace – sjezd ke krytým garážím Z. Kopala 1155
9 chodník – schody Tomíčkova – Vognerova
10 komunikace – skupinové garáže Dukelská
11 komunikace – skupinové garáže u HMD
12 částečně pojízdný chodník – spojovací komunikace kolem rest. Za vodou
13 chodníky Jiráskova a V. K. Jeřábka od zámku po křiž. s ul. Za Moštěním
14 chodník Moravská vedle I/35 od fy Savos po výjezd směr Svitavy
15 chodník – schody z Mařákova do Dukelská
16 spojovací chodník Braunerovo nám. – Mařákova pod čp. 278, 280
17 chodník J. E. Purkyně vedle II/359 a 360 od okruž. křiž. vpravo ve směru Polička
18 chodníky ul. Mařákova před čp. 1114 – 1116, 1111 – 1113
19 spojovací chodník Partyzánská – J. E. Purkyně kolem parku nemocnice
20 chodník T. G. Masaryka před čp. 1123 – 587
21 chodník Vodní valy, v části obytné zóny, po levé straně ve směru jízdy

U naprosté většiny výše uvedených komunikací bude zimní údržba zajištěna, ale v jiné časové posloupnosti než předpokládá Plán zimní údržby. Zařazení je tedy spíše administrativním aktem vyplývajícím ze silničního zákona.

Plán zimní údržby i nařízení, které se týkají problematiky zimní údržby, jsou zveřejněny na www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky.

Po zkušenostech z minulého zimního období chceme dále upozornit na to, že na základě plánu zimní údržby není v silách správce komunikací ošetřit všechny komunikace a chodníky města najednou. Pojišťovací ústavy, u kterých má město Litomyšl nebo Městské služby Litomyšl uzavřeny pojistné smlouvy, v rámci uplatňování nároků z případných úrazů odmítají pojistné plnění v případě, že byl ze strany správce komunikací dodržen plán zimní údržby. Dochází potom k všestranně nepříjemným jednáním, včetně soudních řízení. Proto prosíme, aby všichni uživatelé vždy maximálně přizpůsobili své vybavení i chůzi momentálnímu stavu komunikace. Plán zimní údržby předpokládá také to, že pokud je k chodníku přilehlá pojízdná komunikace ošetřena dříve, měl by ji chodec přednostně použít.

Město Litomyšl i Městské služby Litomyšl s.r.o. na druhou stranu udělají vše, co je v jejich silách, aby zmírnily negativní důsledky zimního období na život obyvatel města.

Youtube Litomyšl