Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en
kalendář

Na Pohodlí má vzniknout zařízení na likvidaci pneu # aktualita z archivu #

obrázek k aktualitě Na Pohodlí má vzniknout zařízení na likvidaci pneu

V areálu bývalého vysílače na Pohodlí má do dvou let vyrůst zařízení za 100 milionů korun na likvidaci starých pneumatik. Z gumové drti tam investor chce pomocí pyrolýzy získávat olej a další látky. Místní občané se obávají znečištění ovzduší, orgány pověřené ochranou životního prostředí ale projekt schválily.

Skupina investorů v květnu na veřejném projednání v Čisté občanům představila svůj záměr. Na Pohodlí chtějí mít nejdéle v první polovině roku 2021 funkční zařízení na pyrolýzu, které zahříváním rozdrcených pneumatik bude produkovat látky dále použitelné pro průmyslovou výrobu. Hlavně pyrolýzní olej, čistý uhlík, plyn, ze zbytků pneumatik však dokáží získat i tvarovou ocel a síru.

Chemické procesy mají probíhat bez přístupu vzduchu a nová technologie využívající indukční ohřev má mít minimální dopady na životní prostředí. „Zařízení samo o sobě má rozměry čtyř lodních kontejnerů, máme tam systém jištění, včetně automatického zhašení a dalších moderních bezpečnostních prvků. V turbínách budeme spalovat plyn, takže z hlediska zátěže pro okolí je to jako větší kotelna. Splňujeme všechny emisní limity a nařízení státu, a to s velkou rezervou,“ představil v Čisté projekt jeden z investorů Rajmund Pavla.

Jeho společnost koupila areál bývalého vysílače před třemi lety, od té doby pracuje na přípravě. V provozu se má denně zpracovávat 20 tun starých rozdrcených pneumatik. Celkem bude v areálu skladováno 80 až 100 tun jako zásoba na čtyři až pět pracovních dnů. Na Pohodlí se má vozit již nadrcený a certifikovaný materiál, denně se tam má otočit jedno až dvě nákladní auta.

Ne všichni ale sdílí názor odboru životního prostředí v Pardubicích na bezpečnost celého projektu. Mezi obyvateli Pohodlí, Čisté, Osíka a dalších obcí panují obavy o to, zda provoz neznečistí vzduch zápachem, kontaminovanou vodou a nebezpečnými látkami. Proti vybudování zařízení už vznikla petice, kterou podepsalo přes 900 lidí. „Vyjádření úřadů k záměru investora jsou technicky nepřesná, neúplná a často zavádějící. Předložené studie rovněž nepočítají se všemi látkami a dalšími faktory, které ovlivní chemickou reakci. Navíc se jedná o novou technologii, jež byla testována pouze v simulovaných laboratorních podmínkách, v praxi se ještě nikdy nevyzkoušela. Zkrátka, jedná se o experiment, který se bude ostře testovat právě na Pohodlí. To je pro nás nepřijatelné,“ shrnuje obavy obyvatel Martina Kunderová, členka petičního výboru. V této lokalitě navíc není kanalizace, takže se místní obávají případného úniku nebezpečných látek, které by se mohly dostat přímo do vodního zdroje. Strašákem je pro obyvatele také přízemní ozon, který má provoz produkovat.

Město Litomyšl v tuto chvíli není účastníkem územního řízení, protože areál se nachází v katastru obce Čistá, ale hodlá podniknout kroky k ochraně zdraví občanů i životního prostředí. „Ekologická likvidace odpadu je opravdu velkým problémem, který se musí řešit. Pokud mají skutečně tak kvalitní a bezpečnou technologii na likvidaci pneumatik, je to jenom dobře. Nicméně já nejsem chemik, takže budeme chtít zhodnocení projektu od nezávislých odborníků, oslovíme Univerzitu Pardubice s prosbou o pomoc. Zajímá nás, zda to je opravdu tak ekologické a bezpečné, jak investor tvrdí,“ naznačuje další kroky města starosta Daniel Brýdl a dodává: „Pokud by k realizaci projektu mělo opravdu dojít, chceme pohlídat, aby se do budoucna zamezilo případnému navýšení objemu zpracovaného materiálu a jeho skladování neohrožovalo místní obyvatele. Investora chci oslovit k dalšímu jednání za účasti dotčených obcí, abychom našli řešení přijatelné pro všechny strany. Obcím budeme maximálně nápomocni.“

Zástupci občanů se také chtějí podívat na fungování obdobného zařízení ve Velkých Pavlovicích. Před případnou kolaudací bude zařízení muset projít kontrolními měřeními nezávislých institucí.

AKTUALIZACE 5. 6. 2019

Rada města přijala na svém jednání 4. června 2019 následující usnesení: RaM schvaluje přihlášení města za účastníka územního řízení ve věci stavby Areál termické depolymerizace odpadových pneumatik Čistá- Pohodlí, jejímž investorem je firma Lamione SE. Město Litomyšl je povinno hájit zájmy obyvatel města Litomyšl a výše uvedený záměr se nachází v bezprostřední blízkosti k. ú. Nová Ves a Pohodlí, jež tvoří nedílnou součást města Litomyšle.

Ve středu 5. června došlo k setkání zástupců občanů a investorů. Po téměř hodinové debatě se všichni přítomní shodli na tom, že je potřeba zodpovědět některé otázky týkající se chemických procesů při pyrolýze, stejně jako další technické detaily ohledně provozu. Účastníci jednání se také dohodli na tom, že je třeba občanům poskytnout další informace k fungování zařízení. Proto se všechny strany zavázaly k následujícím postupu: 1/ investoři ve spolupráci s odborníky vyhotoví písemnou odpověď zástupcům na předložené otázky k provozu pyrolýzy na Pohodlí. 2/ vzniknou webové stránky, kde budou veřejně dostupné informace k záměru investorů. 3/ zástupci občanů se pojednou podívat do Velkých Pavlovic na fungování obdobného zařízení. 4/ pokud by k vybudování pyrolýzy na Pohodlí mělo v budoucnu dojít a provoz by prošel sérii nezávislých měření, vznikne společné memorandum Litomyšle, Čisté a investorů. V něm bude jasně uvedeno, že se bez souhlasu všech stran nesmí zvyšovat kapacita zařízení, dopravní zátěž ani používaná technologie. Do budoucna je možné, že vznikne společný fond, který bude financovat opravy silnic a další investice pro dotčené obce.

O dalším postupu v této záležitosti budeme veřejnost informovat.

Youtube Litomyšl