Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Máte zájem o pronájem parkovacího místa na Z. Kopala?

obrázek k Máte zájem o pronájem parkovacího místa na Z. Kopala?
Do 20. srpna město přijímá nabídky na dvě garážová stání na Z. Kopala (č.p. 1155, cena 500 Kč/měsíc) a šest venkovních stání ve stejné lokalitě (č.p. 1252, cena 250 Kč/měsíc). Evidenci žadatelů má na starost Odbor místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl. Pokud máte o parkovací místa zájem, volejte na 461 653 360 nebo pište na pavel.jiran@litomysl.cz. V době uzávěrky srpnové Lilie nejsou v databázi žádostí na tyto objekty evidováni žádní zájemci.

Jaká jsou pravidla pro pronájem? Kromě toho, že uzávěrka pro příjem žádostí na základě této výzvy je 20. srpna, je nutné mít na zřeteli i pravidla stanovená radou města:

  • Garážová stání Z. Kopala budou přednostně pronajímána fyzickým osobám s bydlištěm v lokalitách ulic Z. Kopala a J. E. Purkyně
  • Jedna domácnost může mít pronajato maximálně jedno stání.
  • Fyzické osoby, kterým skončila platnost původní smlouvy, mají přednost před novými žadateli.
  • S dalšími fyzickými osobami může být uzavřena nájemní smlouva pouze v případě uspokojení všech žadatelů plnících výše uvedená kritéria.
  • Novým žadatelům je vyhověno v pořadí podle podání žádosti.
  • Garážová stání nesmí být podnajímána.
  • V garážových stáních nesmí parkovat elektromobily a vozidla s pohonem CNG.
Odběr novinek Youtube Litomyšl