Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Litomyšl čeká rok plný dopravních omezení

V letošním roce Litomyšlany a širokou veřejnost projíždějící Litomyšlí čeká nejedno dopravní omezení. Bude se tak dít v důsledku dlouhodobě připravovaných investičních akcí ze strany vyšších samosprávných organizací, vlastníků sítí nebo přímo města Litomyšl. Přinášíme vám přehled všeho, co se v roce 2023 v tomto smyslu chystá a na co se připravit.

V letošním roce Litomyšlany a širokou veřejnost projíždějící Litomyšlí čeká nejedno dopravní omezení. Bude se tak dít v důsledku dlouhodobě připravovaných investičních akcí ze strany vyšších samosprávných organizací, vlastníků sítí nebo přímo města Litomyšl. Přinášíme vám přehled všeho, co se v roce 2023 v tomto smyslu chystá a na co se připravit.

 

Ve čtvrtek 16. února započala rekonstrukce litomyšlského zámku, která potrvá až do roku 2027. To s sebou nese mnohá opatření. „Po celý letošní rok bude uzavřena městská obrazárna a pravděpodobně i zámecké sklepení. Nebude přístupná francouzská část zámeckých zahrad (s výhledem na Piaristický chrám), do které je nutné zajistit volný vjezd pro nákladní automobily společnosti Gardenline. Ta má ve své kompetenci rekonstrukci zámku a práce pod jejím vedením pojedou v prodloužených směnách včetně víkendů,“ upřesňuje Michaela Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu. Pro stavebníky bude rovněž vyhrazen prostor za zámkem nad bývalým amfiteátrem, čímž se zkomplikuje průchod ze Zahájské ulice na Jiráskovu přes zámecké zahrady. Bude nezbytné projít celým anglickým parkem a obejít zámek cestou za Kočárovnou kolem veřejných toalet přes horní a první nádvoří. Cesta tak bude o něco delší, i přesto ji však město nehodlá s ohledem na frekventované užívání obyvateli Litomyšle uzavírat. Pravděpodobně bude také omezeno parkování v horní části náměstí Václava Havla, v tuto chvíli není jasné, zda natrvalo nebo jen nárazově. Toto omezení se samozřejmě nejvíce dotkne svatebčanů, pověření pracovníci z řad městského úřadu jsou však připraveni svatebčanům pomoci v řešení této situace. Pro vozidla stavby bude vjezd do prostoru náměstí Václava Havla umožněn ze silnice II/358 z ulice Zámecká.

 

Jak již zaznělo v ostatních médiích, rekonstrukce zámku se dotkne i festivalu Smetanova Litomyšl. Konat se v letošním roce bude od 15. června do 2. července v areálu zimního stadionu a přilehlých prostorách městské plovárny. Ani v této souvislosti se veřejnost bohužel nevyhne dopravním restrikcím. „Koncerty plánované do zámecké jízdárny a piaristického kostela v těchto objektech zůstávají, takže po dobu jejich konání bude omezen průjezd Jiráskovou ulicí. Na to je ale litomyšlská veřejnost už za ta léta konání festivalu zvyklá. Nově ale místo obvyklé uzavírky Zámecké ulice bude v průběhu večerních pořadů uzavřen průjezd kolem hřbitova,“ vysvětluje ředitel festivalu Jan Pikna. Do přilehlé Prokešovy ulice bude v průběhu festivalového dění umožněn vjezd rezidentům, jinak bude tato ulice k dispozici návštěvníkům festivalu jako parkoviště. Na parkoviště pod atletickým stadionem se bude zajíždět z ulice U Plovárny. Z důvodu nutnosti volného průjezdu pro kamiony s divadelní technikou bude po celou dobu konání Smetanovy Litomyšle vyznačen zákaz parkování podél budovy šaten městské plovárny. „Předpokládáme, že se na parkovištích vystřídají odpolední návštěvníci plovárny s těmi večerními, festivalovými hosty,“ uvažuje ředitel a současně se omlouvá: „I tak je ale třeba počítat s tím, že počet parkovacích míst se v dané lokalitě nakonec kvůli festivalu sníží a řidiči na několik večerů přijdou o oblíbenou zkratku kolem plovárny. Snad nám to odpustí.“.

 

1. března započnou práce na rekonstrukci druhého nadchodu nad silnicí I/35 u Smetanova domu. Pro pěší bude lávka uzavřena pravděpodobně už od 2. března, postupně dojde k demontáži zábradlí, odstranění asfaltového povrchu a proběhnout i další přípravné práce pro následnou demolici mostovky. Ta je zamýšlena v termínu od 17. března do 19. března a v jejím průběhu dojde k plné uzavírce silnice I/35. Objízdné trasy pro vozidla nad 3,5 metru výšky povedou v obou směrech z důvodu neprůjezdnosti pod železničním viaduktem v ulici T. G. Masaryka přes Smetanovo náměstí. Pro vozidla do výšky 3,5 metru pak v obou směrech po ulici T. G. Masaryka. Pro další fáze rekonstrukce, která potrvá až do 31. října letošního roku, bude provoz na silnici I/35 v daném úseku zúžen na dva jízdní pruhy.

 

Prvním březnem bude také zahájena rekonstrukce plynovodu v ulicích Nerudova, Vodní valy, Šmilovského a na Smetanově náměstí. Práce budou rozděleny do tří etap, první z nich odstartuje 1. března a potrvá do 7. května. Ponese s sebou úplnou uzavírku ulice Nerudovy a části Vodních valů v úseku od kina Sokol po sídlo společnosti Kubík. Odtud také, až po služebnu Policie ČR, bude provoz na ulici Vodní valy pro dopravní obsluhu dočasně zobousměrněn (viz situační plánek). Ulice Nerudova se v návaznosti na vykonané práce dočká místo asfaltových povrchů pokládky žulových kostek. Další dvě etapy potrvají až do 6. srpna a dotknou se zejména částí Smetanova náměstí. O konkrétních detailech vás budeme včas informovat.

 

Další uzavírka čeká tranzitní dopravu napříč městem v úseku od okružní křižovatky na silnici I/35 u hotelu Dalibor po křižovatku ulice Zahájská a Havlíčkova. Důvodem jsou opravy chodníků a povrchu silnice II/360 v daném úseku. Objízdná trasa povede obousměrně po silnici I/35 a také po silnici směrem na Kornice a Sloupnici. Uzavírka bude rozdělena do tří etap, první započne 13. března a potrvá do 2. dubna. Provoz bude v rámci ní uzavřen od malé okružní křižovatky u Botany po ulici Zahájská, opravy se v této etapě budou týkat zejména chodníků v daném lokalitě. Do uzavřeného úseku bude povolen vjezd pouze rezidentům a zásobování. Obousměrný provoz z ulice Zahájská do Smetanova náměstí bude bez omezení (viz situační plánek). Od 17. března do 19. března bude navíc komunikace dočasně zprůjezdněna z důvodu objízdné trasy při uzavírce silnice I/35 (demolice části nadchodu u Smetanova domu). „Další dvě etapy potrvají až do 7. května a dopravní restrikce na ně navázané se veřejnost opět včas dozví. Pro tuto chvíli bych však rád upozornil na skutečnost, že autobusová zastávka Litomyšl-Botana bude pro linkovou i městskou hromadnou dopravu v průběhu všech tří fází realizace zrušena bez náhrady. Linkové autobusy budou operovány po I/35. Městský autobus od Smetanova náměstí odbočí z ulice Havlíčkova vpravo na ulici Zahájská a danému úseku se tak v rámci své jízdy vyhne,“ doplňuje Miloslav Cink, referent odboru místního a silničního hospodářství.

 

Další připravovanou investiční akcí ze strany města a plynáren je rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plynovodu a následně oprava asfaltového povrchu v ulici Portmanka. Předpokládá se, že práce poběží od dubna do srpna letošního roku a v dané ulici dojde k plné uzavírce provozu.

 

Ve stejném termínu, od dubna do srpna 2023, Ředitelství silnic a dálnic připravuje opravu asfaltového povrchu od světelné křižovatky po výjezd směrem na Svitavy. Provoz na silici I/35 bude v tomto období zúžen do dvou jízdních pruhů.

 

„Co se dopravní situace v Litomyšli týče, nevypadá to na jednoduchý rok. Rád bych tímto spoluobčany požádal o shovívavost a trpělivost. Chápeme, že jejich každodenní život bude plánovanými akcemi ovlivněn zásadně. Věřím nicméně, že stavební firmy opět udělají vše pro to, aby se doba nutná na plánované opravy co nejvíce zefektivnila a, pokud to bude možné, i zkrátila,“ žádá veřejnost místostarosta města Radomil Kašpar.

Odběr novinek Youtube Litomyšl