Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Informace k úhradě ročního poplatku za komunální odpad

obrázek k Informace k úhradě ročního poplatku za komunální odpad
Vážení spoluobčané, v nedávných dnech jste obdrželi do svých schránek složenky na úhradu ročního poplatku za komunální odpad (tedy za službu odvozu odpadu, třídění odpadu a jeho likvidaci formou skládkování nebo spalování).

Odpadové nádoby jsou v našem městě odváženy každý týden z lokality, kde převažují bytové domy a každé dva týdny z lokality, kde převažují rodinné domy. Důvodem tohoto řešení je omezení nutného počtu svozových nádob a plochy jejich umístění u bytových domů. Obyvatelé bytových domů mají také omezenou možnost likvidace biologicky rozložitelného odpadu a čerpání dotací na nákup kompostérů.

Pro rok 2023 byl poplatek za osobu stanoven ve výši 912 Kč. Cena je vypočítána podle skutečných nákladů na celý systém odpadového hospodářství a je snížena o příjmy z tříděného odpadu. Vyplatí se tedy důsledně odpad třídit. Příjmy za tříděný odpad dělají na každého občana města přibližně 200 Kč. Výše poplatku v Litomyšli rozhodně nepatří k nejvyšším v České republice, spíše naopak.
Podrobně byla výše poplatku pro rok 2023 rozepsána v lednovém časopisu Lilie na straně 2.

Poplatek za komunální odpad můžete zaplatit na pokladně městského úřadu v hlavní budově na Bří Šťastných 1000 nebo na pokladně v budově J. E. Purkyně 918, a to jak v hotovosti tak platební kartou.
Částku můžete poslat také z Vašeho bankovního účtu, nebo zaplatit na pobočce České pošty.

Poplatek se vybírá podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a podle obecně závazné vyhlášky města Litomyšl o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválené zastupitelstvem města v prosinci loňského roku.

Odběr novinek Youtube Litomyšl