Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Evropská snídaně

Přijďte si zítra společnou evropskou snídaní připomenout 20 let ČR v Evropské unii. Můžete připravit své oblíbené pokrmy i nápoje z evropských zemí a podělit se se svými sousedy. Zahrají nám k tomu čeští i nizozemští hudebníci z partnerského města Roden. V 10. 00 hodin na podsíni před Městskou galerií.

1. května si Česká republika připomene výročí 20 let od vstupu do Evropské unie. Tento krok v roce 2004 byl jedním z významných milníků naší historie. Země se stala součástí jednotného trhu s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a osob. Získali jsme svobodu pohybu a pobytu a možnost pracovat a studovat v kterékoliv z členských zemí. Otevřel se nám také přístup k evropským fondům, které podpořily celou řadu projektů v oblasti infrastruktury, vzdělávání, výzkumu a inovací.

Co přineslo členství v Unii nám v Litomyšli? Bezesporu nejlépe měřitelným ukazatelem je čerpání evropských dotací, které se podílely na financování značného množství velkých, ale i menších investičních projektů města. Za 20 let v Evropské unii čerpalo město Litomyšl z evropských fondů celkem více než 640 milionů Kč, tedy několik ročních rozpočtů města navíc. Mezi hlavními projekty podpořenými z evropských dotací byly zejména první etapa obnovy Zámeckého pivovaru v roce 2007 (28  milionů Kč), Revitalizace Zámeckého návrší v letech 2010 - 2015 ( více než 326  mil. Kč), výstavba krytého plaveckého bazénu v letech 2010 – 2011 (téměř 49 mil. Kč) výstavba nového sběrného dvora v roce 2022 ( přes 16 milionů) nebo vybudování Parku Zdeňka Kopala v roce 2023 ( více než 4,5 mil Kč).

Velké množství evropských dotací bylo investováno také ve školských zařízeních a to na obnovu vybavení, rekonstrukci budov, rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit, prevenci rizikového chování na školách nebo v posledních letech také projekty zaměřené na inkluzi. Evropské dotace dále velmi často mířily do oblasti životního prostředí. Zde pak zejména do projektů na úsporu energií, regeneraci a výsadbu zeleně, (např. parku u Jindrovy vily, obnova Aleje filozofů, obnova lesoparku na Černé hoře a další), ale například i na digitalizaci protipovodňového plánu, vybavení městské kompostárny nebo pořízení techniky pro lesní hospodářství. Evropské dotace ale najdeme například i v celé řadě drobných investičních akcí směřovaných do občanské vybavenosti jakými jsou například opravy a budování chodníků a komunikací.

Také v současnosti běží hned několik velkých projektů podpořených z evropských peněz. Těmi nejvýznamnějšími jsou rekonstrukce Rodného bytu Bedřicha Smetany a rozšíření městské kompostárny nebo připravované rekonstrukce domu U rytířů a Základní školy Litomyšl, Zámecká 496.

„Kromě přímých financí, čerpaných městem, dorazily dotace z fondů EU také dalším institucím a soukromým společnostem ve městě, opět v řádech desítek až stovek milionů korun. Neméně důležitým aspektem členství ČR v EU je také otevření volného trhu. Celá řada litomyšlských firem tak dostala možnost vývozu do zemí celé Unie. Dlouhodobě nízkou míru nezaměstnanosti v Litomyšli lze také spojovat s našim členstvím v Unii. Desítky či stovky studentů vyjely na stáže do zemí Evropské unie a do rozvoje několika místních firem mohly investovat společnosti z dalších zemí právě na základě vstupu Česka do EU. Unie jistě není bez chyb, ale pro malou Českou republiku uprostřed Evropy byl vstup do tohoto společenství nesmírně důležitým milníkem, ze kterého třeba nevědomky těží snad každý z nás.“ doplňuje k významu členství v Unii pro naše město starosta Daniel Brýdl.

Odběr novinek Youtube Litomyšl