Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Děti se vrací do škol, jak to je v Litomyšli s jejich testováním?

obrázek k Děti se vrací do škol, jak to je v Litomyšli s jejich testováním?
Vážení rodiče, od pondělí 12. dubna se vrací školáci i předškoláci opět do tříd. Vedení města v uplynulých dnech jednalo s řediteli zdejších základních a mateřských škol a hledalo možnosti, jak dostát stanoveným povinnostem a zároveň co nejvíce ulehčit život rodičům a hlavně dětem, které se po měsících distanční výuky konečně vrací alespoň do trochu normálního režimu.

Podrobné informace a odkazy k návratu dětí do škol a rozvolňování vládních opatření najdete v samostatné aktualitě na webu města, na tomto místě chceme zdůraznit některé důležité informace:

KDO SE VRACÍ DO ŠKOL. Od pondělí 12. dubna se budou moci vrátit k běžné předškolní a školní docházce děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, děti v přípravných třídách, žáci na 1. stupni základních škol a žáci v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

ROUŠKY A RESPIRÁTORY. V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

POVINNÉ TESTOVÁNÍ. Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce bude absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školského zařízení. Testovat se budou muset i zaměstnanci školských zařízení – ti, kteří přicházejí do styku s dětmi rovněž dvakrát týdně, ostatní jen jednou. Negativním testem na covid-19 se budou muset podle dalšího opatření prokázat i děti, které půjdou na přijímací či talentové zkoušky. Druhou podmínkou pro účast na školní docházce bude absence příznaků nemoci covid-19. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali covid-19 v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.

DO ŠKOL MŮŽETE S VLASTNÍMI CERTIFIKOVANÝMI TESTY, STEJNĚ TAK MŮŽETE BÝT U TESTOVÁNÍ JAKO RODIČ PŘÍTOMNÍ. Město jako zřizovatel základních a mateřských škol musí dodržovat ministerská nařízení, zákony a ctít principy právního státu, mezi které patří mimo jiné presumpce správnosti správního aktu. Přesto je i v současné době možné vyjít rodičům a dětem alespoň v některých bodech vstříc, ulehčit dětem návrat do škol a zbytečně je nestresovat:

  1. rodiče, kteří s neinvazivním antigenním testováním dětí nemají problém, nemusí nic řešit, zaměstnanci škol budou děti při samotestování před výukou kontrolovat a postupovat podle nařízení ministerstva školství. Testování je zdarma.

  2. rodiče, kteří budou chtít pro jistotu být přítomní a svým dětem s neinvazivním samotestem dodaným státem pomoci či kontrolovat jeho průběh, tak mohou učinit. Ve školách s tím počítají, ovšem je nutné při pobytu ve škole dodržovat pravidlo 3R (ruce, respirátory, rozestupy). I v tomto případě je testování zdarma.

  3. rodiče mohou předložit potvrzení o negativním POC antigenním či RT-PCR testu jejich dítěte, které není starší 48 hodin. V tom případě není potřeba provádět další test a dítě může zůstat ve škole. Toto potvrzení nemůže vystavit rodič, ale primární odběrové místo (nemocnice) nebo sekundární odběrová místa (charita, lékaři apod.)

  4. rodiče mohou do školy donést uznatelný test a před zahájením výuky své dítě sami otestovat pod dohledem pedagoga. Náklady na tento test stát ani město neproplácí.

  5. pokud zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění dítěte a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu, není potřeba další test a dítě může zůstat ve škole.


CO BUDE S DĚTMI, KTERÉ NEBUDOU MÍT CHIRURGICKOU ROUŠKU ČI TEST
? Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována, podobně jako nošení chirurgických roušek. Takové dítě však zároveň nemůže být přítomné na prezenční výuce, proto jej pedagogové pošlou domů. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování či odmítání nošení chirurgické roušky, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace. Více informací najdete například tomto odkazu, případně se vám pokusí pomoci zaměstnanci škol a školek.

Vážení rodiče,
chápeme, že se řadě z vás nelíbí vládní řešení koronavirové krize a z něj vyplývající omezení školství a dalších aspektů našich životů. Stejně tak jsme si vědomi vašich námitek a stížností. Zaměstnanci škol se na děti těší a udělají vše pro to, aby byl jejich návrat do tříd co nejsnazší. Nikdo nechce vaše děti zbytečně stresovat, ubližovat jim či jim odpírat vzdělání. Naopak. Proto vás prosíme, abyste své připomínky k rozhodnutí vlády a ministerstva školství nedávali za vinu zaměstnancům škol, neútočili na ně a neuráželi je.

Jsme si rovněž vědomi právních analýz a názorů o neplatnosti vládních nařízení. O platnosti právních názorů na vládní opatření může rozhodnout pouze a jedině soud. Do jeho pravomocného rozhodnutí platí presumpce správnosti správního aktu, tedy, že do prokázání opaku soudem se na ně hledí jako na platné. Tento postup musí město jako zřizovatel respektovat a jednat v souladu s ním.

Vedení města i škol se pokusilo co nejvíce minimalizovat dopady platných nařízení tím, že je povolena přítomnost rodičů při testování i možnost si dítě otestovat ve škole sami a nevyužít státem dodaných testů. Doufáme, že se brzy do škol vrátí všichni žáci a studenti bez testů i roušek jako to bylo v minulosti běžné. Bez testu a chirurgických roušek však v současné době není možné, se prezenční školní výuky zúčastnit.

Děkujeme za pochopení.

Odběr novinek Youtube Litomyšl