Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Deratizace města

obrázek k Deratizace města
Město Litomyšl v souladu se zákonem č. 258/ 2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, provádí celoplošnou deratizaci města jako předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění (hlava III. uvedeného zákona). Podle § 96 uvedeného zákona město Litomyšl doporučuje, aby fyzické a právnické osoby vlastnící nebo užívající nemovitost na území města provedly na vlastní náklad deratizaci, a vyhlašuje termín celoplošné deratizace města na období duben 2021.

Důležitou podmínkou úspěchu akce je její provedení v jednotném termínu, celoplošně a důsledně. Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, organizace a podnikatele na území města Litomyšl o maximální spolupráci a provedení deratizace ve svých objektech. Před vlastním deratizačním zásahem je nezbytné provést na svých nemovitostech účinná opatření proti vniknutí škodlivých hlodavců a vyčistit objekty od nepotřebných předmětů a zbytků rostlinného a živočišného původu, aby neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy.

Deratizaci v městských objektech, zařízeních, na veřejných prostranstvích a v městské kanalizační síti bude provádět odborná firma MVDr. Radovan Šindelář – Servis 3xD, J. Glazarové č. 9e, 779 00 Olomouc, tel. 585 418 391, 603 400 300 nebo email servis3xD@servis3xd.cz. V případě zájmu má firma dostatek kapacit k provedení deratizace i v jiných objektech.

Uvedená firma použije k deratizaci preparáty s účinnými antikoagulačními látkami, schválenými hlavním hygienikem a projednané s veterinární správou. Nástrahová látka bude obsahovat bezpečnostní složku Bitrex, která by měla zamezit zneužití jedovaté nástrahy u necílových organismů dle EU. Přesto z preventivních důvodů doporučujeme občanům zvýšenou opatrnost. Nástrahy nejsou pro člověka prudce jedovaté, mohou však poškodit zdraví. V případě zjištěných závad v zabezpečení nástrah na veřejně přístupných místech nebo při vzniku nenadálých událostí je možné toto nahlásit nebo více informací o konkrétním složení nástrahových přípravků zjistit na výše uvedených telefonních číslech firmy 3xD nebo na MěÚ Litomyšl, Odboru místního hospodářství (tel. 461 653 360 – 362).

Dále žádáme občany, pokud mají informace o nadměrném výskytu hlodavců v okolí budov ve vlastnictví města, městské kanalizační síti nebo na veřejných prostranstvích, aby tyto poznatky nahlásili v co možná nejkratším termínu Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.

Odběr novinek Youtube Litomyšl