Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Ceník parkovného v centru města pro rok 2021

obrázek k Ceník parkovného v centru města pro rok 2021
Od 1. ledna 2021 začne platit upravený ceník pro parkování, který z většiny kopíruje podmínky platné v roce letošním. Důležitou zprávou pro občany je, že osoby s trvalým pobytem v Litomyšli či integrované obci mohou zakoupit roční známku pro krátkodobý parking se slevou, i v roce 2021 je bude tato nejčastěji kupovaná forma parkovného stát 300 Kč. V ceníku došlo ke dvěma dílčím změnám – zlevnění měsíčního parkovného placeného přes aplikaci MPLA z 800 na 500 Kč.

A dále zvýšení poplatku za abonentní kartu z 5000 na 6000 Kč, kterou ročně využívá zhruba 50 spoluobčanů. K úpravám ceníku došlo proto, aby kalkulace vycházela z výše měsíčního poplatku za parkování, který činí 500 Kč. Parkovné placené přes mobilní aplikaci tak bude stát stejně jako karta, cena abonentky se kvůli tomuto opatření musela zvednout. Za parkování platí řidiči v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin, a to na místech označených dopravními značkami v prostoru Smetanova, Šantova a Toulovcova náměstí, dále v ulicích B. Němcové, Rektora Stříteského, Růžová, Šmilovského, M. D. Rettigové, Špitálská, Ropkova, Josefa Váchala, Mariánská, Jiráskova a Vodní valy.

Mobilní aplikace se osvědčila
Podle vyjádření zástupců města roste počet lidí, kteří pro uhrazení parkovného využívají mobilní aplikaci MPLA. Od října také v centru města parkovací automat přijímá platební karty. Pokud se řidičům kvůli méně častým návštěvám centra známka či karta nevyplatí, vždy je možné pořídit měsíční parkovné či krátkodobé, prvních 65 minut stojí pouze 10 Kč. Připomínáme, že stejně jako v minulém roce také platí zákaz přetáčení parkovacích hodin.

Ceník parkovného platný od 1. 1. 2021

Lístek zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu nebo v systému elektronického placení:
Prvních 65 minut 10 Kč/hod.
každá další hodina 30 Kč/hod.
den (24 hodin od času zaplacení) 120 Kč/den
měsíc 500 Kč/30 dnů
Parkovací lístek vydaný parkovacím automatem prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v době na něm uvedené. Parkovací lístek měsíční lze zakoupit pouze prostřednictvím elektronického placení mobilní aplikací MPLA. Ostatní parkovací lístky je možno zakoupit prostřednictvím veřejně přístupných parkovacích automatů nebo prostřednictvím elektronického placení mobilní aplikací MPLA.

Parkovací lístky od ubytovatele:
hodinový 10 Kč
denní 50 Kč
týdenní 250 Kč

Parkovací karta: Abonentní roční „A“ 6 000 Kč / kalendářní rok
Roční parkovací karta prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, který je na ní vyznačen, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku. Parkovací karta je platná pouze, pokud je viditelně umístěna za předním sklem vozidla a je na ní uvedena RZ vozidla pro které je zakoupena. Kupující je povinen zaregistrovat RZ vozidla, na které je karta kupována, v evidenci města. Parkovací kartu je možno zakoupit v Informačním centru Litomyšl nebo na MěÚ Litomyšl.

Parkovací karta: Rezidenční „R“
první dvě vozidla 600 Kč / kalendářní rok
každé další vozidlo 1 200,- Kč/ kalendářní rok
Je určena pouze pro vozidla v prokázaném užívání osob s trvalým bydlištěm nebo majitelů nemovitostí v oblastech dle přílohy č. 1 nařízení města Litomyšl č. 10/2019. Parkovací karta je platná pouze, pokud je viditelně umístěna za předním sklem vozidla a je na ní uvedena RZ vozidla pro které je zakoupena. Kupující k prodeji předkládá technický průkaz vozidla nebo doklad prokazující užívání vozidla, občanský průkaz, případně též platnou nájemní smlouvu nebo výpis z listu vlastnictví. Kupující je povinen zaregistrovat RZ vozidla, na které je známka kupována, v evidenci města. Parkovací kartu je možno zakoupit pouze na služebně Městské policie Litomyšl.

Parkovací známka: krátkodobý parking 700 Kč / kalendářní rok
Prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním, a to po dobu do 120 minut od doby začátku parkování v kalendářním roce, který je na ní vy-značen, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku. Parkovací známka je platná pouze v případě současného umístění jednoho parkovacího kotouče viditelně za předním sklem vozidla s označením času začátku parkování. Doba začátku parkování na parkovacím kotouči nesmí být až do doby odjezdu měněna. Po uběhnutí doby 120 minut může být na stejném parkovacím místě prokázáno zaplacení ceny za parkování pouze jiným způsobem (zejména parkovacím lístkem).
Parkovací známka je platná pouze, pokud je nalepena na levé boční sklo vozidla, které je umístěno nejblíže zádi vozidla. Kupující k prodeji nepředkládá žádné doklady. Parkovací známku je možno zakoupit v Informačním centru Litomyšl nebo na MěÚ Litomyšl.


Parkovací známka: krátkodobý parking – zvýhodněná pro občany města
300 Kč / kalendářní rok
Je určena pouze pro jedno vozidlo ve vlastnictví nebo prokázaném užívání osoby s trvalým pobytem na území města Litomyšle. Prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním, a to po dobu do 120 minut od doby začátku parkování v kalendářním roce, který je na ní vyznačen, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku. Parkovací známka je platná pouze v případě současného umístění jednoho parkovacího kotouče viditelně za předním sklem vozidla s označením času začátku parkování. Doba začátku parkování na parkovacím kotouči nesmí být až do doby odjezdu měněna. Po uběhnutí doby 120 minut může být na stejném parkovacím místě prokázáno zaplacení ceny za parkování pouze jiným způsobem (zejména parkovacím lístkem). Parkovací známka je platná pouze, pokud je nalepena na levé boční sklo vozidla, které je umístěno nejblíže zádi vozidla. Kupující k prodeji předkládá občanský průkaz, osoba mladší 18 let také doklad o vlastnictví vozidla. Kupující je povinen zaregistrovat RZ vozidla, na které je známka kupována, v evidenci města. Parkovací známku je možno zakoupit v Informačním centru Litomyšl, na služebně Městské policie Litomyšl nebo na MěÚ Litomyšl.

Odběr novinek Youtube Litomyšl