Vyhledávat na webu
en
kalendář

Architekti připravují pro Litomyšl pět územních studií # aktualita z archivu #

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele suphakit73 z domény FreeDigitalPhotos.net

Rozvoj města je během na dlouhou trať a žádá si pečlivé a dlouhodobé plánování. Často se stává, že jedno zastupitelstvo zahájí přípravy projektu, který dokončí až jejich nástupci za několik let. Práce na projektech tak začínají několik let před tím, než se stavební stroje poprvé zakousnou do země.

V zářijovém vydání Lilie jsme se pokusili najít informace o lokalitách, které by v budoucnu mohla čekat výrazná proměna.Tým architektů začne zanedlouho pracovat na pěti územních studiích pro veřejná prostranství v Litomyšli a okolí. Autoři se zabývají rozličnými lokalitami, jedná se o parkoviště před krytým bazénem, Nedošín, Park mladých za základními školami, sídliště Vertex a Janov. Ve studiích budou popsány stávající problémy, urbanistická koncepce, návrhy na úpravy a další potřebné informace nutné pro další rozvoj těchto míst. Co budou architekti v daných lokalitách řešit?

Přes parkoviště u bazénu se vstupuje do několika areálů významných městských sportovišť a volnočasových aktivit a také do areálu hřbitova. „Zde je zpracování územní studie nepovinné, avšak město by rádo s touto plochou naložilo lépe, než jaké je její stávající využití, protože zde dochází ke střetu návštěvníků různých veřejných budov i prostranství, dochází ke kolizi chodců, cyklistů i automobilové dopravy, tuto situaci je třeba výhledově řešit a zlepšit,“ vysvětlil místostarosta Josef Janeček. V Nedošíně se řeší návrh rozmístění obytných budov na louce naproti Žabárně. Dílčích úprav by se mohl v budoucnu dočkat i Park mladých, aby se maximálně využil jeho potenciál pro obyvatele. V případě vertexového sídliště se podrobněji řeší již v územním plánu vymezené zastavitelné plochy pro bydlení. Z území aktuálně využívaného pro pěstování a prodej okrasných dřevin a květin autoři například zpracují návrh bydlení a veřejného prostranství. V Janově je třeba navrhnout lokalitu pro bydlení venkovského charakteru namísto aktuální náletové zeleně bez zvláštního určení, využití i vzhledu.

Zpracované území studie přinesou kvalitní podklad pro další rozhodování města o rozvoji, výstavbě, ozelenění, doplnění herních a vodních prvků, zástavbě a podobně. Studie by měly být hotové do konce roku 2019 a město na jejich zpracování získalo dotaci ve výši 1 007 325 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu. Kromě těchto pěti studií si město nechává zpracovat plán pro možnou výstavbu nové obytné části na Husovce.

IROP (formát jpg, velikost 499,59 KB)

Plakát (formát pdf, velikost 73,26 KB)

Youtube Litomyšl