Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

100 let Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

obrázek k 100 let Českobratrské církve evangelické v Litomyšli
Českobratrská církev evangelická existuje pod tímto jménem 105 let. Historie litomyšlského sboru není o mnoho kratší. Samostatný sbor zahájil svoji činnost roku 1923, tedy právě před 100 lety.

Dějiny protestantismu a evangelických církví jsou dlouhé a košaté, nicméně právě prvorepubliková (demokratická, masarykovská) kulturní a náboženská atmosféra přála vzniku silné a atraktivní evangelické církve, která na svou stranu přilákala mnoho nových věřících (zejména z řad katolické církve). Počet v Litomyšli usazených evangelíků stoupal a s tím i jejich aktivita. Založení samostatného litomyšlského sboru ČCE – a také otevření nové modlitebny (kostelíku) – na sebe nedalo dlouho čekat. Husova kaple, jak své modlitebně tehdejší evangelíci začali říkat, se na Lánech na rohu ulice A. Tomíčka vypíná dodnes.

Kurátorem (laickým představitelem) sboru byl tehdy zvolen Bedřich Dudycha, učitel na řemeslnické škole (dnes SZaT Litomyšl), jenž se významným způsobem zasadil také o vznik památníku a slavností na Růžovém paloučku. Po dostavbě fary (1925) do Litomyšle přišel i první stálý duchovní správce – farář Werner. Po něm v Litomyšli působil O. Wideman, od roku 1943 Zdeněk Kubíček. Právě po válce byl litomyšlský sbor početně nejsilnější (1153 osob); v 50. letech se však vinou nepřízně státu a komunistické ideologické převýchovy rozeběhl trend zcela opačný a počty evangelíků na Litomyšlsku od té doby pouze klesají.

Sbor nerostl, ale žil a plnil své duchovní poslání také během působení faráře J. Vencovského (1977-1995), farářky V. Pleskotové (1996-2011) a faráře V. Hurta (2012-2022). Letos službu kazatele nastoupí farář Lukáš Klíma, který předchozích 15 let strávil prací pro sbor v nedaleké Proseči.

Slavnostní sborový den, na němž si litomyšlští evangelíci připomenou 100. výročí založení místního sboru, proběhne v neděli 7. května 2023 za účasti synodního seniora ČCE Mgr. P. Pokorného. Přesvědčit se o tom, v jaké kondici se toto stoleté společenství nachází a kolik radosti, energie a optimismu nabídnou jeho sté narozeniny, může kdokoli. Členové sboru se těší na přátelské setkání.

Jan Vávra     

Odběr novinek Youtube Litomyšl