Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Sociální věci

Sociální péče

Komu může sociální pracovník pomoci?

  • Osobám se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým, mentálním nebo duševním onemocněním)
  • Osobám pečujícím o své blízké či jiné osoby 
  • Osobám s různým stupněm omezení svéprávnosti k právním úkonům a opatrovníkům o
  • Osobám ohroženým sociálním vyloučením, které je způsobeno stářím, zdravotním postižením, jinou sociální události či vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě
  •  Osobám ohroženým rizikovým způsobem života – např. se závislostí na alkoholu, na hracích automatech, na drogách, aj.
  • Obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí o Osobám, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nevyhovujícím bydlení
  • Nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy – např. nízké příjmy, zadlužení, sociální dávky, aj. o Dalším skupinám osob, které řeší obtížnou sociální situaci
 

poradí a další informace poskytne

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková milada.nadvornikova@litomysl.cz tel.: 461 653 350 mobil: 775 653 322
Bc. Monika Kopecká monika.kopecka@litomysl.cz tel.: 461 653 431 mobil: 606 065 203
 
Youtube Litomyšl